Papieski rok w gminie Wikarego Świata

Najstarsi mieszkańcy niegowickiej parafii i gminy Gdów mieli to szczęście, że mogli osobiście poznać ks. Karola Wojtyłę, późniejszego papieża i świętego, wspólnie z nim się modlić, przyjmować sakramenty… Pamięć o Wikarym Świata jest tu ciągle żywa. Szczególnie w chwilach, kiedy świętujemy rocznice związane z posługą przyszłego Ojca Świętego w Niegowici. A rok 2020, w którym przypada stulecie urodzin św. Jana Pawła II jest pod tym względem szczególny.

Jest co wspominać

– Wiosną z zainteresowaniem przyjąłem informację, że Centrum Kultury zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II – Podróże”. W tym momencie sięgnąłem pamięcią do 2008 roku i przypomniałem sobie cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych z okazji 60-lecia przybycia Karola Wojtyły do Niegowici. Przed oczami miałem wizytę księdza kardynała Stanisława Dziwisza w gminie Gdów, koncerty, różnorodne konkursy tematyczne, publikacje, foldery, wystawy stacjonarne i plenerowe, albumy, konferencje, spotkania, wydarzenia sportowe… – wspomina wójt Zbigniew Wojas. Wykorzystując moc internetu, Urząd Gminy przypomniał mieszkańcom kilka kulturalnych perełek związanych z młodym wikarym: wspomnienia osób, które znały Karola Wojtyłę; wydarzenia kulturalne związane z obecnością i posługą kapłańską wśród ludzi; szlaki, którymi wędrował; pamiątki, jakie po sobie pozostawił…


12 lat temu uchwałą Rady Gminy Gdów, rok 2008 ogłoszony został Rokiem ks. Karola Wojtyły. Skąd wówczas taki pomysł? W 2008 r. minęło 60 lat, odkąd młody wikary ks. Karol Wojtyła przybył do swojej pierwszej parafii w Niegowici. Stosowna uchwała została podjęta przez radnych 13 grudnia 2007 r., a 3 stycznia 2008 r. w Centrum Kultury w Gdowie ks. kard. Stanisław Dziwisz osobiście dokonał oficjalnego otwarcia obchodów, a zarazem objął honorowy patronat nad całorocznym cyklem wydarzeń kulturalnych. Były to m.in. koncerty, konkursy, publikacje, foldery, wystawy stacjonarne i plenerowe, albumy, konferencje, spotkania, wydarzenia sportowe.

Zaznaczyli papieskie ścieżki

2 kwietnia minęło 15 lat lat od śmierci św. Jana Pawła II. W czasie izolacji społecznej nie można było zorganizować wspólnej modlitwy i Rodzinnego Białego Marszu, dlatego symbolicznym działaniem było oznaczenie szlaku z Gdowa do Niegowici. Szlak został wytyczony, aby upamiętnić trasę, jaką w lipcu 1948 r. pokonał pieszo wikary Karol Wojtyła udając się na swoją pierwszą parafię do Niegowici. Jan Paweł II wspominał o tym w autobiograficznej książce „Dar i Tajemnica”. Z inicjatywą oznakowania szlaku wystąpiło Stowarzyszenie Historia i Tradycja wspólnie z gminą Gdów. W działania włączyła się także Fundacja Szlaki Papieskie oraz parafie – gdowska i niegowicka. Efektem pracy są tablice informacyjne na rynku w Gdowie i przy kościele w Niegowici, a także wyznaczające trasę wędrówki tabliczki kierunkowe, które zamontowano na ogrodzeniach.


16 maja, dwa dni przed 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły miał się odbyć tradycyjny Rajd Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa. Podobnie jak w kwietniu br. nie można było jednak zorganizować modlitwy i wspólnej wędrówki, ale oznaczono szlak w terenie. „Pamiętam te ścieżki w Kobylcu, którymi wędrowałem z Niegowici do Łapanowa. Zaznaczcie mi je.” – powiedział Jan Paweł II do pielgrzymów z Łapanowa, którzy udali się w lipcu 1999 r. do Rzymu, by podziękować Ojcu Świętemu za patronat nad Zespołem Szkół w swojej miejscowości. Z papieżem na prywatnej audiencji spotkali się wtedy nauczyciele, młodzież i rodzice. Słowa Jana Pawła II tak zapadły im w pamięć, że po powrocie postanowili ocalić od zapomnienia ścieżki wikarego. I stąd zrodził się pomysł oznakowania szlaku mającego upamiętnić około 12-kilometrową drogę, jaką młody ksiądz z Niegowici przemierzał idąc na spotkania z młodzieżą lub spowiedź do Łapanowa. Pierwszy Rajd Szlakiem Papieskim odbył się 20 maja 2000 roku z okazji 80-tych urodzin Karola Wojtyły i był wyrazem wdzięczności Bogu za dar posługi Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Wy jesteście solą tej ziemi”.
Z inicjatywą oznakowania tego szlaku wystąpiło również Stowarzyszenie Historia i Tradycja wspólnie z gminą Gdów.

Rodzinna wędrówka z niespodziankami

28 lipca przypadała kolejna rocznica przybycia Karola Wojtyły do Niegowici. Z tej okazji Urząd Gminy zaprosił mieszkańców do rodzinnego upamiętnienia tego wydarzenia – z dziećmi, domownikami, przyjaciółmi… W UG przygotowano pamiątkowe widokówki, z którymi pielgrzymi wyruszyli pieszo z Gdowa do Niegowici. Na symbolicznym starcie została przybita pierwsza z pięciu okolicznościowych pieczątek, kolejne zdobywano na dalszych etapach wędrówki. Chętnych nie brakowało, a wielu podzieliło się swoimi pamiątkowymi fotografiami w mediach społecznościowych.


Wszyscy zostali też zaproszeni do odwiedzenia Izby Regionalnej w centrum Niegowici. W jednej z sal można tam zobaczyć replikę pokoju, w którym w latach 1948 – 1949 mieszkał ks. Karol Wojtyła. Znajdują się tam również pamiątki z nim związane, m.in. – ksero dokumentów, fotografie z pielgrzymek i spotkań z papieżem, wycinki z gazet, znaczki pocztowe.

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

16 października to kolejna ważna data. Tego dnia, w 1978 roku, z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie uniósł się biały dym, na który oczekiwały tysiące osób zgromadzonych na Placu Świętego Piotra. Padły słowa: „Kardynał Karol Wojtyła, dotychczasowy arcybiskup metropolita krakowski, kolejnym papieżem Kościoła Rzymskokatolickiego.”


11 października rocznicowe obchody zainauguruje o godz. 16 uroczysta msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej. Stamtąd wyruszy Rodzinny Biały Marsz do Niegowici, gdzie na uczestników czekał będzie poczęstunek. O godz. 19 rozpocznie się Koncert Papieski. Imprezy odbędą się pod warunkiem, że pandemia znów nie pokrzyżuje naszych planów.

(M.G.)

Udostępnij: