Uczymy się życia z koronawirusem

Pandemia od kilku miesięcy paraliżuje nasze życie. Inaczej funkcjonuje prawie wszystko – szkoły, przychodnie lekarskie, urzędy, komunikacja publiczna, sklepy i hipermarkety… Na każdym kroku widzimy pojemniki z płynem do dezynfekcji, a ludzie chodzą „zamaskowani”. Jedni są przerażeni wirusem, inni bagatelizują zagrożenie. Niektórzy pracownicy w czasie epidemii wykonują absolutne minimum swoich obowiązków zasłaniając się pandemią, pozostali odważnie stoją na pierwszej linii frontu i chroniąc się maseczką, plastikową przyłbicą prowadzą bezpośrednią obsługę klientów, petentów czy odbiorców swoich działań. Tym drugim należą się szczególne podziękowania, ponieważ za sprawą ich pracy pozostali mogą funkcjonować w miarę normalnie.

Kłopoty z realizacją inwestycji

W dobie pandemii nasza gospodarka doznała największego załamania w całej historii III RP. Globalne kłopoty przekładają się też na rynek lokalny. Problemy mają zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy. Niepewne są ceny materiałów budowlanych i samej robocizny. Jako przykład można podać choćby tegoroczne prace na drogach gminnych. Zwykle realizowane było one latem, a obecnie zaplanowane są dopiero na jesień. Dlaczego? – W ostatnich miesiącach sytuacja finansowa samorządów była niepewna. Nie wiadomo było, ile pieniędzy uda się wygospodarować na inwestycje drogowe, dlatego przetarg na remonty dróg ogłosiliśmy dopiero we wrześniu – mówi Jarosław Turecki, kierownik Referatu Zarządzania Drogami Urzędu Gminy. – W ramach jesiennej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych mamy zaplanowane prace m.in. w Gdowie, Winiarach, Niżowej, Marszowicach, Nieznanowicach, Fałkowicach, Bilczycach, Wiatowicach, Pierzchowie, Książnicach, Cichawie, Czyżowie, Świątnikach, Zręczycach, Zagórzanach. Mają się one zakończyć przed końcem listopada – dodaje.
Utrudniona jest też sama realizacja zadań w terenie. – Jesteśmy zobligowani ograniczać nasze bezpośrednie kontakty z wykonawcami prac do absolutnego minimum, a większość spraw załatwiamy przez telefon czy internet – przyznaje Beata Podkul, która nadzoruje z ramienia Urzędu Gminy inwestycje komunalne. – Nic nie zastąpi jednak roboczego spotkania i ustalenia szczegółów.
Obecnie na ukończeniu w gminie Gdów są dwie ważne budowy: nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Jaroszówce oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie. Wszyscy mają nadzieję, że epidemia koronawirusa nie spowoduje opóźnień w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i nie odsunie w czasie przekazania nowych obiektów do użytkowania odbiorcom.

Czas na szkołę

W połowie sierpnia zapadła decyzja o powrocie nauki stacjonarnej do szkół. Wówczas pojawiło się mnóstwo pytań i wątpliwości. Na wiele z nich nie było jednoznacznej odpowiedzi, mimo to przygotowania w placówkach oświatowych ruszyły pełną parą. Obawy mają wszyscy – dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie – jednak stosowanie się do wydanych zaleceń powinno powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. – Na naszym lokalnym podwórku nauka stacjonarna rozpoczęła się we wszystkich placówkach oświatowych. Ze względów bezpieczeństwa 1 września nie odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego, ale uczniowie zostali powitani przez swoich wychowawców w salach lekcyjnych – mówi wójt Zbigniew Wojas. – Ponadto, do naszych szkół i przedszkoli przekazaliśmy około 600 sztuk 5-litrowych baniaków z płynem dezynfekcyjnym, ponad 30 000 masek ochronnych, mini-przyłbice dla nauczycieli i pracowników, a także termometry mierzące temperaturę ciała – dodaje wójt. Ważne jest jeszcze to, że uruchomione zostały wszystkie wejścia do budynków, a w każdej szkole wyznaczone jest miejsce na wypadek konieczności odizolowania ucznia wykazującego objawy zbliżone do Covid-19. Warto też zaznaczyć, że w ostatnim okresie przekazano do szkół (zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”) 73 laptopy na wypadek konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania. O tym, komu zostanie wypożyczony sprzęt zdecyduje dyrektor danej szkoły.
Strach zajrzał w oczy przedszkolakom z prywatnej placówki w Niegowici – na szczęście skończyło się na kwarantannie. Aby bezpiecznie przeprowadzać testy na koronarowirusa, gmina zakupiła specjalny namiot, który będzie mógł być wykorzystywany w podobnych sytuacjach. Oby było ich jak najmniej.

Centrum Kultury – z dystansem

Rozpoczęły się próby zespołów artystycznych, a już niebawem ruszą zajęcia dla dzieci i młodzieży w budynku Centrum Kultury.
– Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, konsultujemy nasze działania z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która na bieżąco przekazuje nam zalecenia. Zaplanowaliśmy zajęcia w mniejszych grupach, a zespoły odbywają próby w największej sali, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. Nie wszyscy instruktorzy zdecydowali się na kontynuowanie zajęć, dlatego ponowne uruchomienie niektórych sekcji będzie wymagało więcej czasu – informuje dyr. Wioleta Chmiela.
Gminna Hala Sportowa funkcjonuje nieprzerwanie od końca maja, wprowadzono tam nowy reżim sanitarny. Jako pierwsze do treningów powróciły kluby sportowe, od września ćwiczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Gdowie, a w październiku rozpoczną się zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez CK. – Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, wprowadzamy działania on-line, aby ograniczyć kontakty bezpośrednie, np. aby zapisać się na zajęcia, a wystarczy wypełnić internetowy formularz, który jest na naszej stronie – podkreśla dyr. Chmiela. – Zwracamy szczególną uwagę na higienę, dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń. Instruktorzy muszą prowadzić zajęcia w maseczkach lub przyłbicach, zaleca się mierzenie temperatury, dezynfekcję przyborów, unikanie gromadzenia się na korytarzach, dlatego między zajęciami zaplanowane są dłuższe przerwy.
Masowe wydarzenia kulturalne, które Centrum Kultury organizowało w hali sportowej, na czas pandemii zostały zawieszone, ale starano się przygotowywać inne, równie ciekawe. Na 11 października wspólnie z Gminą Gdów, Parafią Narodzenia NMP w Gdowie oraz Parafią Wniebowzięcia NMP w Niegowici zaplanowaliśmy obchody Dnia Papieskiego, który jest zwieńczeniem działań w naszej gminie z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.
Wśród zamierzeń jest również Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego, jego realizacja – jeśli warunki pozwolą – zaplanowana jest w studiu Radia Kraków.

By było bezpiecznie

Chętnie „wylogowalibyśmy” się z pandemicznej rzeczywistości przynajmniej na jakiś czas. Niestety, nie da się. Pozostaje rozsądnie korzystać z tego, co możliwe i przestrzegać zakazów i zaleceń. I rzecz podstawowa: trzymajmy się zasad bezpieczeństwa. Koronawirus nie ma urlopu, atakuje z mniejszą lub większą siłą w różnych krajach. Także u nas. A to, jak przebiega zakażenie u konkretnej osoby, to niewiadoma. Jedni przechodzą chorobę lekko, inni chorują tak ciężko, jak nigdy do tej pory im się nie zdarzało. Nie warto ryzykować.