Będzie wygodniej, będzie bezpieczniej

Problem remontów dróg i budowy chodników wraca jak bumerang. Zawsze znajdą się miejsca, gdzie ulica jest zniszczona albo piesi zmuszeni są do korzystania jedynie z pobocza. Dróg jest tak dużo, że nikogo nie stać na utrzymanie ich w idealnej kondycji. Jednak z roku na rok nakłady finansowe na infrastrukturę drogową rosną, a kolejne miejsca są remontowane, przez co stają się bezpieczniejsze zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wrócił problem natężonego ruchu w okolicy szkół i przedszkoli. Dla kierowców szczególnie uciążliwa jest sytuacja w Gdowie, gdzie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu rodzice uczniów mają kłopot z włączeniem się do ruchu z ul. Młyńskiej w ul. Łapanowską. Receptą na kompleksowe rozwiązanie tego problemu jest budowa nowego ciągu komunikacyjnego, który połączy szkołę i przedszkole z ul. Łapanowską (przed firmą Autoblachen). Prace projektowe są zaawansowane i jeszcze w tym roku ma zostać złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Budowa nowej drogi rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku, natomiast od dawna podejmowane są próby znalezienia tymczasowego rozwiązania problemu. W tym celu odbyły się spotkania i wizje lokalne w terenie z udziałem władz gminy i sołectwa, pracowników Urzędu Gminy, Policji, inżynierów ruchu Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Pojawiały się różnorodne pomysły i konkretne propozycje rozwiązań m.in. „odwrócenie kierunku ruchu” na ul. Szkolnej, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Łapanowską, połączenie ul. Młyńskiej z ul. Myślenicką poprzez ul. Krzywoustego i inne. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo drogowe nie wyraziły jednak zgody na takie rozstrzygnięcia. Swoje stanowisko argumentowały przede wszystkim niską skutecznością wskazanych rozwiązań bądź wręcz spotęgowaniem korków lub dodatkowym niebezpieczeństwem dla uczestników ruchu. Jako najbardziej racjonalny i jedyny sposób rozwiązania problemu wskazano zaprojektowanie i wybudowanie nowego ciągu komunikacyjnego, który załatwi sprawę kompleksowo i spowoduje rozładowaniu ruchu w tej okolicy. 

Wszystkich zainteresowanych Urząd Gminy informuje, że prace nad koncepcją nowego ciągu komunikacyjnego trwają od wielu miesięcy. Na obecnym etapie wiadomo już, że nowa droga zaprojektowana jest jako trakt o szerokości 6 metrów (dwa pasy ruchu o szerokości 3 m). Dodatkowo zaplanowano poszerzenia jezdni na łukach, dwumetrowy chodnik, przejścia dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie uliczne.

Obecny stan zaawansowania prac w związku z projektowaniem i budową nowej drogi wygląda następująco: Urząd Gminy Gdów uzyskał uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w zakresie projektowanych sieci. Obecnie opracowywane są projekty branżowe (przebudowy sieci energetycznej średniego napięcia, budowy oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego). Został również przygotowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu do wprowadzenia po zrealizowaniu zadania. Wykonano też projekt budowy drogi w celu uzyskania wymaganych opinii przez Zarząd Powiatu Wielickiego koniecznych do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej. Wyznaczane są również granice istniejących działek na potrzeby opracowania podziału nieruchomości związanego z wykupem gruntów pod inwestycję. Planowany termin złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to listopad 2021 r., a jej szacowany koszt wyniesie około 2,3 mln zł.

Lokalne szlaki w przebudowie 

W 2021 r. w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem” roboty drogowe prowadzone są m.in. w Gdowie, Kunicach, Fałkowicach, Bilczycach, Liplasie, Niewiarowie, Marszowicach, Zalesianach, Szczytnikach, Czyżowie, Hucisku, Niżowej, Zagórzanach, Świątnikach, Pierzchowie, Cichawie i Wiatowicach. Wykonawcą prac jest firma „KRUSZ-BUD” Piotra Iwulskiego, a ich wartość wynosi ponad 600 tys. zł.

Modernizacja dróg do pól

Prace remontowe odbywają się także na drogach dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania przewidziano roboty m.in. w Marszowicach, Niżowej, Winiarach, Zręczycach, Zagórzanach, Szczytnikach. Będą one kosztowały ponad 270 tys. zł, a realizuje je firma WIK-POL Usługi Transportowe Roboty Ziemno-Drogowe Wiesław Kurzawa.

Chodnik przy ul. Bocheńskiej 

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy ul. Bocheńskiej w Gdowie – na odcinku od ul. Cegielnianej w kierunku Rynku do istniejącego chodnika za potokiem Ruda (po stronie Zespołu Szkół). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda (wartość zadania to prawie 229 tys. zł). Było to pierwsze z zadań współfinansowanych z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont odcinka Liplas – Wiatowice

O tym, że droga łącząca Liplas z Wiatowicami wymaga gruntownego remontu nie trzeba przekonywać nikogo. Problemem były jednak ograniczone środki finansowe, a odcinek do przebudowy spory. W tym roku jednak droga zostanie w całości przebudowana, a prace już się rozpoczęły i będą współfinasowane z pieniędzy pozyskanych przez gminę Gdów z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty zaplanowano na odcinku około 2,35 km, a w wykonawca inwestycji jest PRODiM Oskar Niezabitowski. Wartość prac to ponad 1 mln zł. 

Z pomocą finansową gminy

W ostatnich miesiącach były prowadzone prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej w Niegowici – od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w kierunku cmentarza (na odcinku około 280 metrów). Zadanie realizowane było przez powiat wielicki przy wsparciu finansowym gminy Gdów. Z niecierpliwością czekamy na wykonanie kolejnych, ważnych prac przy drogach powiatowych na terenie gminy m.in. w Gdowie (ul. Stadnicka i Grzybowska), Szczytnikach, Marszowicach, Książnicach, Zręczycach, Nieznanowicach, Cichawie…

Plac postojowy przy ul. Młyńskiej do remontu

Urząd Gminy zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej niezbędnej do zmiany zagospodarowania placu postojowego (naprzeciw Laboratorium Analitycznego). Plac przy ul. Młyńskiej w Gdowie to teren położony w najbliższym sąsiedztwie Rynku, gdzie kierowcy mogą bezpłatnie pozostawić swoje samochody. W najbliższych miesiącach pojawi się tam nawierzchnia z kostki brukowej, a sprawa organizacji parkingu zostanie uporządkowana. 

***

A jakie zadania będą realizowane w następnej kolejności? Te większe czy o zasięgu lokalnym? Chodniki, drogi, parkingi? O tym mieszkańcy mogą zdecydować uczestnicząc w zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach. Tam dzielone są fundusze, z których finansowane będą m.in. inwestycje drogowe. Zapraszamy więc do uczestnictwa. Pamiętajcie. Nic o Was, bez Was!

Redakcja

Udostępnij: