Powstaje gminna sieć komunikacyjna

Gmina Gdów składa się z 29 sołectw, ma też największą powierzchnię spośród wszystkich gmin w powiecie wielickim. Funkcjonowanie transportu na tak rozległym terenie nie należy zatem do rzeczy łatwych. Zapewnienie komunikacji publicznej we wszystkich miejscowościach jest obecnie bardzo trudne, jednak władze gminy stale podejmują działania, by dojazdy nie były dla mieszkańców koszmarem. Dlatego zrodził się plan powstania gminnej sieci komunikacyjnej.

Gmina Gdów składa się z 29 sołectw, ma też największą powierzchnię spośród wszystkich gmin w powiecie wielickim. Funkcjonowanie transportu na tak rozległym terenie nie należy zatem do rzeczy łatwych. Zapewnienie komunikacji publicznej we wszystkich miejscowościach jest obecnie bardzo trudne, jednak władze gminy stale podejmują działania, by dojazdy nie były dla mieszkańców koszmarem. Dlatego zrodził się plan powstania gminnej sieci komunikacyjnej.

Aktualnie na terenie gminy usługi świadczone są przez prywatnych przewoźników, którzy realizują połączenia komunikacyjne na trasach: Gdów – Kraków (przez Bilczyce, przez Niżową i Grzybową), Gdów–Dobczyce, Gdów – Myślenice, Zręczyce – Kraków, Limanowa – Kraków z przystankami w Gdowie, Podolanach, Zagórzanach, Bilczycach; Jaroszówka – Kraków, Gdów – Wieliczka, Gdów – Bochnia oraz przewoźnik publiczny na trasie Hucisko – Wieliczka.

Pandemia ograniczyła naszą mobilność, a co za tym idzie, także korzystanie z komunikacji zbiorowej. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom zaplanowana została gminna sieć komunikacyjna na trasach: 1) Gdów – Cichawa – Szczytniki – Czyżów – Zborczyce –Krakuszowice – Niegowić – Liplas – Gdów, 2) Gdów – Klęczana –Jaroszówka – Wieniec – Nieznanowice – Gdów, 3) Gdów – Niżowa – Hucisko – Winiary – Fałkowice – Gdów. Za planami ruszyły także przygotowania i szereg działań organizacyjnych. Są już stosowne projekty uchwał i przepisy porządkowe. Na bieżąco był także modyfikowany rozkład i trasy pilotażowych linii komunikacyjnych funkcjonujących. 

W listopadzie jedna z firm przewozowych zrezygnowała z obsługiwania linii na trasie Książnice – Wiatowice – Kraków. Aby zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu, władze gminy Gdów prowadziły liczne rozmowy z przewoźnikami, zgłoszone także zostały potrzeby transportowe zarówno do powiatu wielickiego oraz do wojewody małopolskiego – jednak na chwilę obecną nie uzyskaliśmy w tym zakresie wsparcia. By nie zostawiać mieszkańców samych z tym problemem, gminy Gdów i Biskupice wspólnie zorganizowały komunikację zastępczą, która ułatwiła mieszkańcom dojazd do szkół i zakładów pracy. Trasa z Książnic do Trąbek przez Cichawę, Niegowić, Wiatowice, Zborówek, Zabłocie, Szczygłów umożliwia dostanie się do najbliższego punktu przesiadkowego (pętla MPK w Trąbkach). Zarówno trasy pilotażowe jak i linia zastępcza obecnie są darmowe dla mieszkańców, jednak są plany wprowadzenia biletów jednorazowych i miesięcznych. 

Pilotażowe linie komunikacyjne, które zostały wprowadzone docelowo pomyślane są jako część gminnej sieci komunikacyjnej. Jest to m.in. poranna trasa Gdów (wodociągi) – Klęczana – Jaroszówka – Wieniec – Nieznanowice – Gdów (centrum), która została zaplanowana, aby usprawnić dojazd dzieci i młodzieży do szkół w Gdowie oraz Wieliczce. Podobnie poranna i popołudniowa trasa na odcinkach Gdów – Niewiarów – Cichawa – Krakuszowice – Niegowić – Liplas – Gdów. 

– Dysponujemy dwoma autobusami i obydwa są wykorzystywane do transportu publicznego na terenie gminy. Staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są nadal, jednak na dzień dzisiejszy takimi środkami dysponujemy. Podejmujemy starania mające na celu pozyskanie środków na organizację transportu publicznego i zwiększenia liczby tras. Mamy jednak obawy, że wprowadzenie opłat za przejazdy może ograniczyć ilość osób korzystających z transportu publicznego, a odpowiednia ilość pasażerów jest jednym z warunków jego organizacji – mówi Grzegorz Piętak – zastępca wójta gminy Gdów.

Wioleta Chmiela

Udostępnij: