„Biała wstążka” przeciw przemocy

Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Rozpoczęła się 25 listopada i potrwa do 10 grudnia. Znakiem akcji jest biała wstążka, której noszenie symbolizuje sprzeciw wobec przemocy, na którą narażone są kobiety, a także oznacza zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie akceptować takiej sytuacji.

– „Niebieskich kart”, które zakłada się sprawcom domowej przemocy jest coraz więcej – w ciągu całego ubiegłego roku założono ich w gminie Gdów 20 – w obecnym, do połowy listopada już 27 – informuje Justyna Warciak, przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownik socjalny GOPS. Liczby (na szczęście) nie są imponujące, ale Gdów to nie Warszawa…

– Kart przybywa nie tylko dlatego, że większa jest świadomość ofiar domowej przemocy i wiedza, gdzie mogą zgłaszać swoją sytuację i jak się przed nią bronić, ale też dlatego, że agresja w rodzinach występuje coraz częściej – mówi Małgorzata Cebula-Jamka, dyrektor gdowskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niektóre karty są po pewnym czasie „zamykane”, bo m.in. dzięki terapii i współpracy ze specjalistami, rodzinna sytuacja się poprawia. Często zdarza się jednak, że kobiety wycofują swoje oskarżenia w obawie przed jeszcze większą agresją lub w nadziei, że sprawca przemocy zmieni swoje zachowanie. Domową przemoc w ogromnej większości stosują mężczyźni, a ofiarami padają nie tylko żony, ale coraz częściej starzy rodzice, zwłaszcza ci, którzy przepisali swój majątek na dorosłe dzieci i tym samym stali się już niepotrzebni.

Celem kampanii, w którą zaangażował się gdowski GOPS, jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom gminy na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej.

Pracownicy GOPS wraz z przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przygotowali materiały informacyjne i edukacyjne. Białe wstążeczki i ulotki rozdawane są przez nich pracownikom instytucji i organizacji, m.in. GOPS i Urzędu Gminy, ale również policji, straży, niektórych sklepów czy siłowni.

Symbole to jednak nie wszystko. Podczas specjalnych dyżurów GOPS wiele osób skorzystało z pomocy interwenta kryzysowego, psychoterapeuty, specjalisty ds. uzależnień, prawnika i pracowników socjalnych. Na Komisariacie Policji w Gdowie odbył się Dzień Otwartych drzwi, a w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podolanach prowadzone były zajęcia profilaktyczne.

Na 13 grudnia zaplanowano spotkanie szkoleniowe przedstawicieli instytucji działających w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą i podsumowanie tegorocznej kampanii.

Co da taka akcja? – Najważniejsze jest to, żeby uświadomić osobom dotkniętym przemocą, że nie są pozostawione same sobie, że mogą zwrócić się o wsparcie. Taka kampania przypomina im o tym i informuje, gdzie tej pomocy mogą szukać – mówi Małgorzata Cebula-Jamka.

BRS