Złote korony na skroniach niegowickiej Madonny

„Matko Przenajświętsza, Tyś Niepokalana
przez naszych pradziadów Patronką wybrana.
Przeszłe pokolenia czcią Cię otaczały
i miłość do Ciebie
w serca nasze wlały”
28 sierpnia 2022, Niegowić: Koronacja wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej

Obraz Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej jest w Niegowici od ponad 400 lat czczony przez wiernych, którzy ofiarują tu swe troski i radości. To przed nim klękał Sługa Boży Ojciec Anzelm Gądek, a potem Ojciec Święty Jan Paweł II, pełniąc swą pierwszą posługę kapłańską. Przez wieki w Jej wizerunek wpatrują się mieszkańcy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. arcybiskup Marek Jędraszewski, dokonał aktu koronacji Maryi czczonej w niegowickim wizerunku. Uroczystość zgromadziła tłumy wiernych.

– Przychodzimy do Niej z bagażem codziennych trosk i kłopotów (…), zawierzamy Jej nasze domy, rodziny i dzieci (…). Maryja (…) wstawia się za nami i wyprasza u swego Syna liczne cuda – mówiła w imieniu parafian pani Dorota Bobowska-Szostak. Za dzieło koronacji podziękowała nie tylko abp. Jędraszewskiemu, ale i niegowickiemu proboszczowi Januszowi Łomzikowi, kapłanom pełniącym posługę w parafii, poprzedniemu proboszczowi – ks. dziekanowi Pawłowi Sukiennikowi, księżom rodakom oraz siostrom zakonnym.

Ukoronowany obraz ukazujący Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, autorstwa nieznanego artysty, został ufundowany w 1610 roku przez ród Niewiarowskich herbu Półkozic. W 1761 r. cudownie ocalał z pożaru kościoła. Niegowicka Pani w koronie, choć nie biskupiej, znajdowała się także na pieczęci parafii, widniejącej m.in. na aktach urodzenia z początku XX wieku.

Do historii obrazu i dogmatu Wniebowzięcia NMP nawiązał w swej homilii ks. Arcybiskup. – Słowa (…) potwierdzają wiarę ludu Bożego, który żyje na niegowickiej ziemi i oddaje hołd Maryi w Jej niezwykłym wizerunku. Kolejne pokolenia klękały przed nim i oddawały cześć Matce Bożej. Wśród nich był sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD(…). – Jesteśmy przekonani, że św. Jan Paweł II, niegdyś wikariusz w Niegowici, gdzie uczył się na godzinach modlitwy i adoracji miłości do Matki Bożej Wniebowziętej, jest dziś razem z Nią – podkreślił abp Marek Jędraszewski, który po uroczystości pobłogosławił wiernych zebranych także przed kościołem.

O tym, jak wielki był to dzień, mówił sołtys Niegowici Jan Kasprzyk: – Jako parafianin jestem szczęśliwy, że dożyłem tak wielkiego wydarzenia – koronacji kilkusetletniego obrazu naszej Niegowickiej Pani. Uważam, że to wielki dar Boga, abyśmy jeszcze gorliwiej uwielbiali naszą Matkę, a przez to wypraszali łaski dla nas samych, parafii i kraju, a obecnie nawet świata.

Mieszkanka Niegowici, pani Anna Biernat stwierdziła: – Koronacja obrazu Matki Bożej Wniebowziętej była dla parafian niezwykłym przeżyciem. Cieszymy się, że ta „nasza” Matka Boża Niegowicka, której ciągle przynosimy nasze troski, zawierzamy nasze rodziny, prosimy o pomoc w drobnych i tych bardzo trudnych sprawach, została ukoronowana. Dla mnie niezwykłe jest to, że mogliśmy uczestniczyć i być świadkami uroczystości koronacji Matki Bożej w obrazie, który został namalowany ponad 400 lat temu. Przypadł mi zaszczyt czynnego udziału w tej ceremonii i niesienia korony Maryi. Trudno opisać słowami uczucia, jakie temu towarzyszą. Ogromna radość i wzruszenie paraliżują ruch, zabierają głos i wyciskają łzy. Ta uroczystość na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Jako dziękczynienie za koronację, odbyły się w tym dniu także dwa koncerty. Zabrzmiały utwory organowe oraz różne kompozycje Ave Maria. Wystąpiły: s. Natana Szaro, Miriam Wójciak, Karolina Kusz, Magdalena Wójciak i Mariola Skowronek-Noga. W oczekiwaniu na koncert, na placu przy parkingu można było skosztować pysznych wypieków i dań przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z parafii. Na gości czekały m.in.: podpłomyk plebański z cebulą, grochówka strażacka oraz żurek. Plac wokół kościoła zgromadził wielu wiernych, którzy na telebimie mogli zobaczyć i usłyszeć to, co działo się w kościele. Wieczorem pieśni religijne zaprezentował zespół „Michael”, a po Mszy Świętej Koronacyjnej – Orkiestra Parafii Niegowić.

Uroczystości zakończyły się Apelem Jasnogórskim, podczas którego zasłonięto uroczyście obraz, który, już z koroną, został z powrotem umieszczony w ołtarzu głównym. Parafianie udekorowali wizerunkiem Maryi i kwiatami swoje domy, przystrojono także wszystkie drogi prowadzące do kościoła.

W niedzielę 9 października 2022 r. z wiosek należących do parafii w Niegowici wyruszyły pielgrzymki. W trakcie drogi do kościoła odmawiano różaniec oraz modlitwy w intencji rodzin. Przede wszystkim jednak dziękowano za otrzymane łaski oraz wyrażano wdzięczność za akt koronacji.

Sama koronacja to nie tylko nałożenie korony. Powinna mieć także albo przede wszystkim, głębszy sens. – Zachęcam do refleksji nad tym, kim jest dla nas Maryja i jaka jest moja relacja z Nią; zachęcam do modlitwy i jak najlepszego wykorzystania łask. Zróbmy wszystko, aby nasze serca jak najbardziej otworzyć na Bożą łaskę – mówił ks. proboszcz Janusz Łomzik.

Przez prawie 100 lat piękny wizerunek Madonny krył się pod kolejnymi nałożonymi sukienkami: od 1860 roku drewnianą, a od 1918 srebrną, która stanowiła wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Jego blask na nowo odkryto w 2008 roku, kiedy dzięki pochodzącemu z niegowickiej parafii, a pracującemu w Rzymie ks. Jarosławowi Cieleckiemu, włoski artysta Renato Tarlarini dokonał konserwacji obrazu. Po zdjęciu z postaci Maryi srebrnej osłony, ukazała się pierwotna wersja malowidła – Matka Boża okryta błękitnym płaszczem z gwiazdami, przypominająca wcześniejszy wizerunek z Gwadelupy. I taki właśnie obraz pozostawiono w ołtarzu głównym. Jego niewielkie 3 kopie odwiedzają domy niegowickich parafian.

Od wieków przed Matką Bożą Wniebowziętą odmawiana jest nowenna, a cuda za Jej pośrednictwem, uzdrowienia czy ocalenia z wypadków i wiele innych, wpisywane są do Kroniki Łask. – W tym miejscu od Matki Boskiej Wniebowziętej, naszej Pani, doświadczyłam łaski uzdrowienia z choroby nowotworowej mojego jednego syna i uratowania życia z ciężkich wypadków dwóch synów – informuje pani Anna Turakiewicz, mieszkanka Niegowici.

– Czułem tę potrzebę wśród wierzących, czułem, że pragną koronacji. Sam doświadczyłem pewnego rodzaju łaski po przyjściu do tej parafii. Dlatego ta myśl była u mnie od początku. Pytałem się, jak tak stary i z tradycjami obraz nie został jeszcze ukoronowany, dlatego zwróciłem się do księdza arcybiskupa z prośbą o koronację i spotkałem się z aprobatą – dodaje ks. proboszcz.

Wielką rolę Niegowickiej Pani w życiu wiernych wspaniale oddają także pieśni. Często rozbrzmiewa „Tyś nasza Pani. My Ci pienia uwielbienia Maryjo, Maryjo, niesiemy w dani. I prośby przedkładamy, z ufnością jaką mamy”. I mimo że, w oryginale, brzmi – Częstochowska, wierni śpiewają Matko Boska…Niegowicka. Przy akompaniamencie organów, szczególnie doniośle wybrzmiewa jednak „Pani Niegowicka”.

Ta pieśń powstała ku czci Matki Bożej, w swoich strofach streszcza, Kim Maryja jest dla parafian, Kim była dla młodego wikarego w Niegowici – mówi s. Natana Szaro, organistka niegowickiej parafii. – Autorką słów jest jedna z parafianek, dlatego są tak autentyczne. Pieśń powstała, ponieważ parafia, oprócz antyfony „Matko Boska Niegowicka”, nie miała żadnej innej pieśni, która by była charakterystyczną dla tego właśnie miejsca. A ja mogłam spróbować swoich sił jako kompozytorka – dodaje siostra.

Niewątpliwie koronacja obrazu Matki Bożej Niegowickiej była jednym z ważniejszych wydarzeń w niemal 700-letniej historii parafii, rozpoczynając kolejny etap w życiu wiernych. Maryja, czy to w postaci z niegowickiego obrazu czy z obrazków zawieszonych w domach – patrzy na swych wiernych tym samym łaskawym wzrokiem, by, słowami abp. Jędraszewskiego, wygłoszonymi podczas uroczystości, wskazać im najlepszą drogę: Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą.

– Życzę sobie i innym, abyśmy widzieli w Maryi Matkę i Królową, która jako Matka troszczy się o swe dzieci i wykorzystuje do tego swą Królewską władzę, jak również Królową, która zasłuży sobie na wdzięczność dzieci i poddanych, którzy cieszą się, że mają właśnie taką Królową; miłującą Matkę ludzi i Bożego Syna, która jest Królową z woli samego Boga – dodaje proboszcz niegowickiej parafii.

Czego zatem życzyć wiernym w roku koronacji obrazu? Może spełnienia słów Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka: „Niech każdy Polak będzie koroną Maryi, jak Maryja jest Królową Polski.” Tylko tyle. I aż tyle.

Maria Jelonek – Bankowicz

15 sierpnia 2022, Florencja koło Iłży: Koronacja obrazu Matki Bożej Wniebowziętej Dobrego Początku

Kiedy w roku 2008 w Niegowici przeprowadzono renowację obrazu Matki Bożej Wniebowziętej, powstała jego kopia, namalowana przez Ewę Gadnicką Włodarczyk. Ideą fundatora dzieła, ks. Jarosława Cieleckiego było rozpowszechnianie kultu Maryi w niegowickim wizerunku w Polsce i poza jej granicami. Kopię poświęcił w Watykanie papież Benedykt XVI i tak rozpoczęła się wieloletnia pielgrzymka obrazu, który przyjmowali w kościołach, szpitalach, szkołach i domach wierni z Polski, Włoch, Czech, Austrii, Bośni-Hercegowiny. Modlili się przed nim otrzymując wiele łask.

14 sierpnia 2022 r. wizerunek trafił ostatecznie do Florencji koło Iłży, gdzie znajduje się nowo wybudowana pustelnia św. Charbela i kaplica, identyczne jak w libańskim Annaya. Następnego dnia bp. Adam Rosiek, Pierwszy Biskup Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, nałożył na skronie Maryi w tym wizerunku złotą koronę. Dwudniowa uroczystość była niezwykle podniosła – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Dobrego Początku, ks. proboszcz Jarosław Cielecki odebrał wiele wyrazów radości z okazji koronacji obrazu Matki Bożej. Krótki list z podziękowaniem za zaproszenie na uroczystość w Sanktuarium Matki Bożej i św. Charbela we Florencji koło Iłży nadesłał m.in. ks. kard. Stanisław Dziwisz który: napisał: (…) Pragnę także zapewnić o pełnej duchowej łączności z uczestnikami tego podniosłego wydarzenia. Niech Matka Boża Najświętsza uprasza wszystkim potrzebne dary i łaski Boże. Z pozdrowieniami w Chrystusie (…).

W sierpniowych uroczystościach, które były transmitowane na żywo przez CharbelTV, a we fragmentach przez lokalne media, wzięli udział duchowni i wierni z Polski i Italii. Z koncertem wystąpił chór akademicki pod batutą prof. Andrzeja Ryłki.

Barbara Rotter-Stankiewicz

Udostępnij: