Odzyskaj spokój i wiarę w siebie

Potrzeby w zakresie pomocy psychologicznej stale rosną. Dobrze więc, że przybywa miejsc, gdzie takie wsparcie można otrzymać. Na tle innych gmin, Gdów wypada pod tym względem bardzo dobrze.

Od wielu lat w GOPS

Szeroka oferta bezpłatnej pomocy psychologicznej czeka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Myślenickiej, obok dawnej szkoły podstawowej.

– Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, to zadaniem powiatu jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, jednak mając na uwadze dobro mieszkańców, oferujemy taką pomoc na miejscu. Mamy rozbudowany punkt poradnictwa psychoterapii i interwencji w GOPS, w którym pracuje psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta oraz terapeuta uzależnień. Nasi specjaliści przyjmują 5 dni w tygodniu. Zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego konieczne jest umawianie się na wizyty pod numerem 12 251 48 32 wew. 3. Wsparcie interwenta kryzysowego jest świadczone nie tylko w gabinecie, ale również w środowisku osoby wymagającej pomocy, w tej kwestii jesteśmy elastyczni – zapewnia dyrektor gdowskiego GOPS – Małgorzata Cebula-Jamka.

Bezpłatne wsparcie w punkcie „Peron”

Od czerwca darmowe porady i konsultacje mieszkańcy gminy Gdów mogą uzyskać również w Punkcie Konsultacji Psychologicznej, mieszczącym się w ośrodku zdrowia.
Oferta Punktu Konsultacyjnego „Peron” skierowana jest do potrzebujących porady lub konsultacji psychologicznej. Pomoc specjalisty dostępna jest dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, nastolatków oraz dorosłych. Chętnych do uzyskania wsparcia nie brakuje.

– Od momentu rozpoczęcia działalności wszystkie dostępne terminy zostały wykorzystane do maksimum. Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób w wieku dojrzewania. Dorośli wyrażają natomiast chęć udziału w terapiach długoterminowych. Obecnie na wizytę oczekuje się dwa, trzy tygodnie. Wszystkie porady i konsultacje w Punkcie udzielane są nieodpłatnie. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty pomocy – zachęca Renata Flisak, psycholog.

– Warto zgłosić się na konsultację psychologiczną, kiedy doświadczamy stresu, lęku, napięcia czy jakichkolwiek intensywnych negatywnych emocji, z którymi nie możemy sobie poradzić i które utrudniają nam codzienne funkcjonowanie. Możemy również skorzystać ze wsparcia psychologicznego, kiedy przechodzimy przez trudne momenty w naszym życiu, takie jak utrata pracy, rozpad związku, choroba lub śmierć bliskiej osoby. Kryzys psychiczny i wiążące się z nim poczucie bezradności może dotknąć każdego na różnych etapach życia i warto wtedy szukać wsparcia i pomocy specjalisty. Jeśli obserwujemy jakieś niepokojące lub nietypowe zachowania u swoich dzieci czy też swoich bliskich, to także dobrze jest o tym porozmawiać ze specjalistą – dodaje psycholog, Natalia Czyżowska.

Z jakimi problemami zwracają się najczęściej ludzie przychodzący do punktu pomocy? – Część z nich boryka się z depresją i zaburzeniami lękowymi, są osoby doświadczające kryzysów w związkach małżeńskich, jak również innych rodzinnych konfliktów, pojawiają się także rodzice z dziećmi w różnym wieku, które mają trudności na przykład z zachowaniem, koncentracją uwagi, nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami czy nauką. W ramach pracy punktu udzielamy zarówno wsparcia emocjonalnego jak i informacyjnego. Edukujemy naszych klientów w kwestiach zaburzeń psychicznych i sposobów dbania o swoje zdrowie psychiczne, a także wspólnie poszukujemy rozwiązań, które mogłyby poprawić ich funkcjonowanie. Spotkanie ze specjalistą może pomóc lepiej zrozumieć problem, z którym boryka się klient, odreagować nagromadzone napięcie, poszerzyć perspektywę, a także opracować plan działania. Zdarza się, że problem, z którym zgłasza się dana osoba wymaga konsultacji psychiatrycznej lub długotrwałej pracy terapeutycznej, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w ramach konsultacji w punkcie – dodaje.

Punkt Pomocy Psychologicznej, zlokalizowany na trzecim piętrze w Ośrodku Zdrowia w Gdowie przy ulicy Młyńskiej zaprasza w poniedziałki i środy od godziny 16.30 do 19.30. Obowiązuje rejestracja i rezerwacja terminu pod nr tel. 882 175 883. Obecnie czas oczekiwania na wizytę wynosi około 3 tygodni.

Dla walczących z uzależnieniami

Pomoc psychologiczną można uzyskać także w prywatnym gabinecie terapii uzależnień w centrum Gdowa.

– Terapia uzależnień, prowadzona w gabinecie „Twoja Terapia” jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, a także dla rodzin osób uzależnionych (współuzależnionych). Oferuję profesjonalne wsparcie i indywidualne podejście – zapewnia Anna Nowak–Bałchan, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, socjolog.

Pierwszym warunkiem do przezwyciężenia każdego uzależnienia jest uświadomienie sobie problemu oraz chęć walki o życie w trzeźwości.

– Jest to najważniejszy krok, aby rozpocząć terapię uzależnień, która przyniesie oczekiwany skutek – podkreśla pani Anna. – Dopóki uzależniony nie przyjmie do świadomości swojej choroby i nie zdecyduje się z nią walczyć, nie może jej pokonać. Uzależnienie od alkoholu zagraża życiu, postępuje i doprowadza do śmierci. Utrata kontroli to jeden z objawów, które świadczą o chorobie alkoholowej i każdym uzależnieniu. Uzależnienie to choroba nieuleczalna, jednak prawidłowo przeprowadzona terapia może pomóc wyjść z nałogu oraz zapobiegać nawrotom. Terapia ma na celu uświadomienie choremu, że nadużywanie wpływa destrukcyjnie nie tylko na niego, ale też na jego otoczenie, rodzinę. Taki szkodliwy sposób przystosowania do długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej piciem alkoholika i jego destrukcyjnymi zachowaniami, powodujący coraz większe uwikłanie w tę sytuację i utrudniający znalezienie jej skutecznego rozwiązania nazywamy współuzależnieniem.

Objawy świadczące o tym, że pojawia się problem uzależnienia są możliwe do rozpoznania, chociaż nie jest to sprawa łatwa.

Zaobserwowanie ich u siebie i zaakceptowanie ich jest trudne, uniemożliwiane przez mechanizmy uzależnienia. Prościej dostrzec je u bliskiej osoby i dlatego często osoby uzależnione są motywowane, czasem wręcz zmuszane przez swoje rodziny do podjęcia leczenia. Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się następującymi objawami: silna potrzeba picia (głód alkoholu), utrata kontroli nad piciem, objawy abstynencyjne, występujące, gdy człowiek przerywa dłuższe picie lub zmniejsza ilość wypijanego alkoholu, zmiana tolerancji na alkohol, koncentracja życia wokół alkoholu, picie pomimo wiedzy o jego szkodliwości. Rozpoznanie trzech lub więcej z wymienionych objawów świadczy o uzależnieniu od alkoholu – podkreśla Anna Nowak-Bałchan.

Prywatny gabinet terapii uzależnień mieści się w centrum Gdowa pod adresem: Rynek 57/1. Na spotkanie konsultacyjne można zapisać się dzwoniąc pod numer telefonu 693 591 065 lub wysyłając maila na adres: atgbalchan@gmail.com.

Skorzystaj z oferowanej pomocy. Nie masz nic do stracenia, a możesz zyskać zdrowie i normalne życie. Odzyskać wiarę w siebie, godność, szacunek, wewnętrzny spokój i prawdziwą radość – zachęca pani Anna.

Maria Jelonek-Bankowicz.

Udostępnij: