Przybywa gminnych inwestycji

Kończący się rok zamykamy realizacją wielu ważnych dla naszej społeczności inwestycji. O części z nich pisaliśmy już na łamach naszego kwartalnika, a dziś przyszedł czas na podsumowanie działań inwestycyjnych z ostatnich miesięcy.

Do strefy przemysłowej w Gdowie

Ukończona została budowa drogi od ronda na ul. Bocheńskiej do strefy przemysłowej w Gdowie. Nowy szlak ułatwi niezbędny dojazd firmom, które już zdecydowały o lokalizacji swoich zakładów na terenie strefy przemysłowej, a ponadto podniesie atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną tego terenu. Obecnie trwają procedury związane z odbiorami. Planowane oddanie drogi do użytku to pierwszy kwartał 2024 r. Gmina Gdów pozyskała na tę inwestycję 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III (PGR).

W szkolnym budynku będzie cieplej

Dobiega końca realizacja zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego z funkcją obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół podstawowych, przedszkoli gminnych w Gdowie”. Obecnie w obiekcie przy ul. Myślenickiej swoją siedzibę ma Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, oddziały Przedszkola Samorządowego oraz archiwum Urzędu Gminy. Całkowity koszt robót to 2 126 525 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 138 491 zł.

Jest dofinansowanie na budowę hali sportowej w Wiatowicach

W ramach wieloletniego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystki, Gmina Gdów pozyskała środki na budowę hali łukowej o konstrukcji metalowej z powłoką membranową przy Szkole Podstawowej w Wiatowicach. Przetarg na to zadanie został ogłoszony w listopadzie br. Inwestycja będzie dotyczyła budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, połączonego ciągiem pieszym z istniejącym budynkiem szkoły. W hali zainstalowana zostanie dodatkowo wirtualna strzelnica – system szkolno-treningowy, który będzie profesjonalnym urządzeniem do szkolenia strzeleckiego indywidualnego i zespołowego.

Będzie remont „Zorzy”

Gmina Gdów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja Domu Katolickiego Zorza – Etap I”. Remont niszczejącego budynku będzie obejmował zabezpieczenie obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych i gruntowych. Prace te są konieczne dla zachowania substancji obiektu i zatrzymania procesu jego degradacji i pozwolą uchronić budynek przed nieodwracalnymi uszkodzeniami, które mogłyby skutkować koniecznością jego rozbiórki (m.in. renowacja dachu pod względem konstrukcji więźby i poszycia dachu oraz odtworzenia attyk, wymiana oblachowania, roboty montażowe związane z odprowadzeniem wód deszczowych z obrębu budynku). Kwota pozyskanych środków: 3 150 000 zł.

Rozbudowa remizy w Fałkowicach

W październiku ogłoszony został przetarg na rozbudowę i przebudowę budynku remizy strażackiej w Fałkowicach – etap 1. Zakres planowanych prac to: roboty przygotowawcze, przebudowa sieci wodociągowej, przeniesienie urządzeń placu zabaw i wykonanie jego ogrodzenia, rozbiórka elementów dachu pod rozbudowę, roboty ziemne, budowa fundamentów, poprowadzenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wykonanie dachu.

Remonty dróg, budowa chodników

Dobiegły końca prace remontowe na drodze gminnej w Winiarach (tzw. Winiary – Górki). Całkowita długość drogi objętej remontem wynosi 0,960 km. Wartość inwestycji to 760 622 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 380 311 zł.
W listopadzie wójt Zbigniew Wojas ogłosił przetarg na „Remont drogi gminnej 560116K w miejscowości Jaroszówka, gmina Gdów”. Całkowita długość drogi objęta remontem to 1130 m (od kościoła w Jaroszówce do granicy z gminą Łapanów).
Zakończyła się również budowa chodnika w Fałkowicach, który połączył dwie zatoki autobusowe zlokalizowane w ciągu DW 967 z drogami gminnymi. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Drog-Ziem” Piotra Siei. Całkowita wartość inwestycji to 596 711 zł, z czego 288 821 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Małopolskiego.
Dobiega końca także budowa chodnika na ul. Krakowskiej w Gdowie. Chodnik powstał w dwóch odcinkach po lewej stronie od Firmy Handlowo-Usługowej „Dukat” do mostu na rzece Ruda. Inwestycja realizowana była przez firmę „Przewóz Towarów oraz Budownictwo Drogowe Roboty Ziemne Mirosław Satoła” z Kobylca. Wartość robót to ponad 800 000 zł, z czego 411 950 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Polski Ład.
Z kolei w Niegowici trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 560112K. Na 105-metrowym odcinku od apteki do budynku Poczty, powstaje chodnik. Zadanie realizowane jest w całości ze środków budżetu Gminy Gdów, a jego wartość to 234 850 zł.

Przepust na potoku Kuniczanka

W drugiej połowie roku rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa przepustu ramowego wraz z drogami dojazdowymi na potoku Kuniczanka w miejscowości Niżowa, gmina Gdów”. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi dojazdowej i budowę przepustu o świetle 5,00×2,10 m w miejscowości w ciągu drogi dojazdowej w miejscu istniejącego przejazdu w bród, przeznaczonego do rozbiórki. Zadanie realizuje Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisława Boguty z Nieznanowic.Wartość robót to 530 130 zł.

Nowe place zabaw

W pierwszej połowie roku zakończyły się prace związane z budową placów zabaw w Zręczycach i Czyżowie. Z kolei w 2024 roku nowe place powstaną w Nieznanowicach (przy remizie OSP ) oraz w Gdowie na Zarabiu. Gdowski plac zabaw będzie pierwszym w naszej gminie dla osób z niepełnosprawnościami, pozbawionym barier architektonicznych i będzie dostępny dla użytkowników o różnym poziomie sprawności.

Dla strażaków w Liplasie

Siedziba OSP Liplas zyskała w ostatnim roku zupełnie nowy wygląd. Wymienione zostały m.in. posadzki, wyremontowane zaplecze socjalne, wykonane nowe sufity. Wartość wykonanych prac to 69 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy OSP 2022” – 29 000 zł. W pracach porządkowych i przygotowaniach budynku do gruntownego remontu pomagali druhowie strażacy oraz mieszkańcy wsi. W drugim etapie modernizacji budynku przeprowadzono roboty wykończeniowe m.in. tynkowanie, malowanie, montaż stolarki wewnętrznej, remont sanitariatu oraz przejście technologiczne na strychu. Wartość prac to 86 000 zł (z budżetu Gminy Gdów). zakupiono również wyposażenie kuchni (ok. 17 000 zł). (E.T.-U.)

Udostępnij: