Serce Gdowa zabije mocniej

Gmina Gdów zleciła w ostatnim czasie opracowanie koncepcji zagospodarowania gdowskiego Rynku, która jest strategicznym planem przekształcenia centralnego punktu miejscowości w atrakcyjne i funkcjonalne miejsce, służące zarówno mieszkańcom, jak i gościom. Planowana modernizacja sprawi, że Rynek wykorzystując w pełni swój potencjał, stanie się sercem Gdowa, w którym mieszkańcy chcą spędzać czas wolny. – Mam nadzieję, że przedstawiona koncepcja spodoba się naszym mieszkańcom – mówi wójt Zbigniew Wojas.

Zachowanie zieleni

W ramach przebudowy zaplanowano zachowanie zielonego charakteru miejsca i pozostawienie maksymalnej ilości istniejących drzew w dotychczasowej lokalizacji, a w przypadku konieczności zmiany układu zieleni ich przesadzenie. Nowe nasadzenia zlokalizowane zostały przede wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie reprezentacyjnego placu przed wejściem do Urzędu Gminy. Założenia zieleni wysokiej uzupełnione zostaną rabatami kwiatowymi oraz krzewiastą zielenią izolacyjną.

Uporządkowanie ruchu kołowego

Przestrzeń Rynku zdominowana jest obecnie przez chaotycznie rozmieszczone miejsca parkingowe i duże połacie asfaltu. W ramach koncepcji przewiduje się zachowanie połączeń ul. Krakowskiej z ul. Solskiego oraz ulicy Bocheńskiej z ulicami Dembowskiego i Powstańców Krakowskich jako ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki granitowej. Dostęp do pawilonów handlowych w centralnej części placu zapewniony zostanie za pomocą ciągu pieszo-jezdnego o ograniczonym dostępie. Rynek w większości zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego, co stworzy przyjazne i bezpieczne środowisko dla pieszych. Chodniki, place i alejki będą utwardzone, a nawierzchnie zostaną zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie Rynku znajduje się kilka dużych parkingów, które po niewielkich przekształceniach zapełnią lukę po zmianach. Miejsca parkingowe, które służą obecnie Policji pozostaną bez zmian, a w ramach rekompensaty po usuniętych miejscach postojowych wzdłuż fasady Urzędu Gminy, stworzony zostanie parking przy strefie komunikacyjnej o 14 miejscach postojowych. Przewidziany został dojazd do wszystkich budynków stanowiących pierzeje Rynku.

Strefa reprezentacyjna

Rynek nie posiada obecnie przestrzeni, która umożliwiałaby organizację wydarzeń o charakterze państwowym. W koncepcji zaproponowano stworzenie reprezentacyjnego placu przed głównym wejściem do UG z centralnie zlokalizowaną fontanną, a także przeniesienie istniejącego pomnika na zachodnią ścianę placu. Nawierzchnia strefy została zaprojektowana jako jednorodne płyty o eleganckim charakterze. Po bokach placu zaplanowano szpalery klonów tatarskich, tworzących osiowe założenie z fasadą Urzędu Gminy. Rynek, dzięki zorganizowaniu tej przestrzeni, będzie mógł być miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, jarmarki i festiwale.

Centrum komunikacyjne

Przystanek komunikacji zbiorowej zlokalizowany jest obecnie w dwóch miejscach w obrębie placu. Powoduje to uciążliwe przesiadki i wprowadza dezorientację u osób przyjezdnych, które nie są zaznajomione z rozkładami jazdy. W koncepcji zaprojektowano nowoczesną wiatę przystankową zlokalizowaną prostopadle do ulicy Krakowskiej jako obszerny peron wyspowy, przy którym możliwy jest postój autobusów kilku przewoźników W bezpośrednim sąsiedztwie wiaty zaprojektowano postój taksówek.

Dla pieszych, dzieci i szukających odpoczynku

Jako przedłużenie strefy reprezentacyjnej w stronę południową zaprojektowano nowoczesny plac zabaw oraz siłownię plenerową. Projekt zakłada stworzenie obszaru rekreacyjnego, który przyciągnie rodziny i dzieci oraz pozwoli wzmocnić pozycję przedsiębiorców mających swoje punkty usługowe w pierzejach Rynku. Dodatkowo, w obszarach zieleni oddzielającej główne strefy funkcjonalne przewiduje się ustawienie ławek, stolików i miejsc do siedzenia. Elementem spajającym przestrzenie zielone ma być pergola porośnięta zimozieloną roślinnością, tworząca interesującą trasę spacerową przez całą przestrzeń Rynku.

(E.T.-U.)

Udostępnij: