.

Z Pierzchowa do Winnej Góry na… 45-letnim rowerze

W upalne popołudnie 21 czerwca, w miejscu urodzenia generała Jana Henryka Dąbrowskiego – przy pomniku w Pierzchowie rozpoczął swą czwartą rowerową podróż pan Sławomir Bednarek ze Środy Wielkopolskiej. Celem wyprawy jest Winna Góra – miejscowość, w której zmarł generał, a środkiem transportu – rower Wigry 2 z roku 1976.
Po poczęstunku, na starcie powitali pana Sławomira dyrektor gdowskiego Centrum Kultury Wioleta Chmiela, sołtys Pierzchowa Józef Kostuch oraz panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Celem poprzednich rowerowych eskapad była promocja m.in. budowy średzkiego hospicjum, propagowanie lokalnej kolejki wąskotorowej, a teraz – pałacu generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, również w powiecie średzkim. – Żeby promocja była skuteczna, musi rzucić się w oczy, a „kultowy” rower bardzo dobrze się w tej roli sprawdza. Postanowiłem zrobić coś dobrego dla kogoś, a sposobem na to są rowerowe wyprawy – mówi pan Sławomir.(M.J.B.)


Gmina pozyskała dofinansowanie

W 2020 roku gmina Gdów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Oba wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, natomiast obecnie dofinansowanie zostało przyznane na realizację budowy odcinka chodnika przy ul. Bocheńskiej w Gdowie (od strony ul. Cegielnianej w kierunku Rynku) do istniejącego chodnika za potokiem Ruda (po stronie Zespołu Szkół). Wartość projektu to prawie 286 tys. zł , a przyznana kwota dofinansowania: 157 243 zł. Planowany okres realizacji zadania: czerwiec – październik 2021.
Drugi wniosek, dotyczący remontu bardzo zniszczonej drogi gminnej Liplas – Wiatowice jest na liście rezerwowej. W ramach remontu drogi zaplanowano prace na odcinku około 2,36 km. Ich zakres ma obejmować miejscową wymianę podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, pionowe i poziome oznakowanie drogi. Wartość projektu to prawie 1 235 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania niemal 680 tys. zł.


Najpiękniejsze ogrody

„Od wschodu do zachodu słońca” to nazwa ogrodowego tarasu pani Renaty Pieprzyk, który uznano za najpiękniejszy w konkursie „Ogrodu serce mocniej zabiło”. Jurorzy: Wioleta – Chmiela – dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Anna Suchoń – plastyk oraz Tomasz Miszczyk – kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska UG docenili piękne umiejscowienie roślin, ich kondycję i urodę oraz bardzo ciekawą aranżację. Za wspaniałą inicjatywę utworzenia ogrodu przy kaplicy św. Józefa w Szczytnikach i obiecujące jego początki, jury również przyznało nagrodę dla KGW z tej miejscowości. Natomiast za przywiązanie do świata roślin i zwierząt i urządzenie ogrodów z wielką różnorodnością roślin, które są tego świadectwem, wyróżnienia otrzymali: pani Czesława Natanek z Zagórzan i pan Hubert Skowronek z Bilczyc.


Pomoże osobisty asystent

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2021. Osoby objęte programem mogą otrzymać wsparcie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Realizacja programu trwa do 31 grudnia 2021 r. Z pomocy skorzystać mogą osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Parking monitorowany

Rozbudowany został system monitoringu w centrum Gdowa. Kamery swoim zasięgiem obejmują m.in. parking dolny przy kościele (od strony ul. Młyńskiej). Mamy nadzieję, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w ulubionym miejscu wieczornych spotkań.


Nic, tylko się bawić

W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Gdowie (dawnego gimnazjum) trwała budowa placu zabaw dla dzieci. Nowe huśtawki oraz inne urządzenia do zabaw ruchowych i zajęć zręcznościowych na świeżym powietrzu są gotowe. Zainstalowano również inne elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem. Całkowita wartość zadania to ponad 100 tys. zł.
Natomiast na placu zabaw w centrum Gdowa zamontowane zostały: zjeżdżalnia, dwa „sprężynowce” (żaba i auto) oraz podwójna huśtawka z siedzeniami kubełkowymi dla małych dzieci. Życzymy bezpiecznej zabawy.


Nowy paczkomat

W Niegowici przy „Pizzerii pod Kasztanami” stanął nowy paczkomat. To kolejne urządzenie na terenie gminy Gdów, które ułatwi naszym mieszkańcom odbiór zakupów dokonywanych przez internet.


Przepust jak nowy

W maju zakończył się remont zniszczonego przepustu drogowego na potoku Ruda za Urzędem Gminy. Wartość zadania to około 135 tys. zł.


Plac po remoncie

Plac przy ul. Młyńskiej w Gdowie to teren położony w najbliższym sąsiedztwie Rynku, gdzie kierowcy mogą bezpłatnie pozostawić swoje samochody. W ostatnich tygodniach miejsce to zostało wyremontowane i utwardzone.


Sfotografuj gdowskie wakacje

Przedłużamy konkurs na „Wakacyjną okładkę Mojego Gdowa”. Oczywiście wszystkie nadesłane do tej pory zdjęcia zostaną wzięte pod uwagę przez jury. Najpiękniejsze ze wszystkich znajdzie się na okładce wrześniowego numeru naszego kwartalnika.
Zachęcamy do wykonania fotografii przedstawiającej np. mieszkańców, turystów, krajobraz, ciekawe miejsce, formę spędzania czasu wolnego w gminie Gdów. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 sierpnia 2021 r. na adres konkursy@mojgdow.pl przesłać kartę zgłoszeniową oraz samodzielnie wykonaną fotografię, spełniającą następujące warunki techniczne: zdjęcie powinno być wykonane w pionie, rozmiar 207 x 232 mm, rozdzielczość 300 dpi, format zapisu TIFF, RAW, ewentualnie JPG z najniższą kompresją (najlepsza jakość). Jeśli na zdjęciu będą ludzie, potrzebna jest ich zgoda na wykorzystanie wizerunku. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny.
Główną nagrodą będzie publikacja najlepszego zdjęcia na okładce „Mojego Gdowa” nr 27 (3/2021) wraz z podaniem nazwiska autora. Laureat otrzyma także pamiątkowy upominek.
(M.G.)

Inwestycja dla najmłodszych

Prace przy budowie żłobka samorządowego w Gdowie realizowane są zgodnie z planem. W ramach rozpoczętego niedawno zadania powstanie budynek przeznaczony na żłobek i przedszkole, wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i kanalizacją deszczową oraz utwardzeniami dojścia i dojazdu, ogrodzeniem. Zaprojektowano go jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Jeszcze tym roku gotowy będzie parter, gdzie znajdzie się żłobek dla ponad 50 dzieci. Termin realizacji tych prac wyznaczono na czwarty kwartał 2021 roku. Wartość tegorocznych robót to 4 370 tys. zł. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z programu „Maluch+” w wysokości 1 914 tys. zł. Natomiast w przyszłym roku na poddaszu zostaną wykończone i oddane do użytku 4 sale zabaw dla 60 – 70 przedszkolaków.


Chodnik na Wieńcu

Zakończyła się budowa lewostronnego chodnika na Wieńcu. Inwestycja współfinansowana była z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie około 165 tys. zł, co stanowiło ok. 60 procent kosztów realizacji zadania. W ramach przebudowy przewidziano budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz powstanie lewostronnego chodnika z kostki brukowej (od kapliczki w centrum miejscowości w kierunku Jaroszówki – na odcinku około 230 m). Zakres zadania obejmował roboty związane z usunięciem drzew, przeniesieniem fragmentu ogrodzenia, budową kanalizacji deszczowej i chodnika, poszerzeniem konstrukcji nawierzchni drogi itp. Wartość prac to niemal 300 tys. zł.


Roboty na drogach

Zakończyły się zaległe roboty drogowe, które zaplanowano do realizacji w pierwszym półroczu tego roku. Obecnie UG Gdów ogłosił przetarg na przebudowę kolejnych dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem. W najbliższych miesiącach roboty drogowe prowadzone będą m.in. w Gdowie, Kunicach, Fałkowicach, Bilczycach, Liplasie, Niewiarowie, Marszowicach, Zalesianach, Szczytnikach, Czyżowie, Hucisku, Niżowej, Zagórzanach, Świątnikach, Pierzchowie, Cichawie i Wiatowicach. Ponadto UG szuka również wykonawcy remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach tego zadania przewidziano prace m.in. w Marszowicach, Niżowej, Winiarach, Zręczycach, Zagórzanach, Szczytnikach.

Pamiętamy…

26 lutego 2021 roku przypadała 175. rocznica bitwy pod Gdowem. Dowodem pamięci o wydarzeniach z 1846 roku było symboliczne złożenie kwiatów na kopcu na cmentarzu parafialnym. Jest to mogiła 154 powstańców krakowskich, którzy zginęli w tej walce. Kopiec został usypany w 1896 roku, a 10 lat później ustawiono na nim pomnik, przedstawiający Rachel płaczącą nad utratą swych dzieci. Jej postać symbolizuje ból matki po śmierci jej synów. Po raz pierwszy rocznicę bitwy pod Gdowem w sposób uroczysty obchodziliśmy w 2016 r.
(…) Kosynierzy, przyciśnięci do muru cmentarnego przez bandy chłopskie, próbowali rozpaczliwie się bronić. Szybko jednak stracili nadzieję i rzucili na ziemię kosy, błagając o litość. Niestety, na oprawcach nie robiło to najmniejszego wrażenia i zostali wycięci przez chłopów – tak o samym starciu w okolicach gdowskiego cmentarzach dnia 26 lutego 1846 r., w swych raportach wspominał Ludwig von Benedek – generał austriacki.


PRZEBUDOWA PSZOK. Jest wykonawca

Prawie 1,8 mln zł będzie kosztować przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica w Gdowie. Realizacja zadania rozpocznie się w najbliższych dniach, a jej finał ma nastąpić jesienią.
W ramach przebudowy zaplanowano m.in. place technologiczne, miejsca postojowe i chodniki w PSZOK wraz odwodnieniem placu, dodatkowe oświetlenie, montaż wiat (zadaszenia) nad pojemnikami i kontenerami do zbiórki odpadów, utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych i punktu napraw (tak by możliwe było przygotowanie odpadów do ponownego użytku), montaż kontenerów do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów, utworzenie zaplecza biurowego, ogrodzenie…. Urząd Gminy pozyskał ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację przebudowy obiektu. (w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo Produkcyjno-Handlowa TRAN-ZIEM ze Zbydniowa.


Dobre informacje
dla rowerzystów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę trasy VeloRaba na odcinku od Kasinki Małej do Puszczy Niepołomickiej. Całkowita długość zaplanowanej trasy to ponad 120 km. Zamówienie podzielone jest na części, które obejmują budowę odcinków: Kasinka Mała – Myślenice, Myślenice – Gdów, Gdów – Stanisławice, a także budowę dwóch kładek rowerowych (przez rzekę Rabę w Myślenicach oraz nad doliną potoku Słona Woda stanowiącą teren zalewowy Zbiornika Dobczyckiego). Trasa przebiegać będzie przez powiaty: limanowski, myślenicki, wielicki i bocheński.


Dezynfekcja przestrzeni
publicznej

Strażacy–ochotnicy z jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego prowadzili akcję dezynfekcji miejsc w przestrzeni publicznej. Działania realizowane były we wszystkich miejscowościach naszej gminy przez druhów z Gdowa, Pierzchowa i Winiar. Dezynfekcją objęto m.in. wiaty przystankowe i zatoki autobusowe oraz ulice i chodniki, z których najczęściej na co dzień korzystają mieszkańcy. Ponadto, strażacy skupili się na placach zabaw oraz budynkach użyteczności publicznej m.in. ośrodkach zdrowia, placówkach handlowych i usługowych, poczcie, bankach, urzędach, kościołach…


Modernizacja przepompowni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. zrealizował prace związane z wyposażeniem obiektu przepompowni głównej przy oczyszczalni ścieków w Gdowie w kratę zgrzebłową firmy Passavant. Zadaniem kraty jest wstępne, mechaniczne oczyszczenie dopływających ścieków komunalnych poprzez usunięcie z nich substancji stałych. Zastosowane rozwiązanie podnoszące skuteczność oczyszczania ścieków i ułatwiające obsługę przepompowni jest jednym z najnowocześniejszych dostępnych obecnie na rynku. Koszt jego zakupu, dostawy i montażu to około 260 tys. zł. Zostanie on pokryty w całości ze środków ZGK.


Zdobywają cenne umiejętności

26 druhów i druhen z 7 jednostek OSP z naszej gminy rozpoczęło „Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP”. Dzięki temu zdobędą uprawnienia pozwalające na czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych Państwowej Straży Pożarnej, kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych itp. Kurs, a następnie egzamin składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W szkoleniu, obejmującym 126 godzin zajęć, biorą udział członkowie OSP z Gdowa, Pierzchowa, Winiar (jednostki OSP włączone do „Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”), a także z jednostek spoza systemu – z Kunic, Liplasu, Nieznanowic i Szczytnik.


Kolejna edycja pomocy
żywnościowej

Ponad 5 ton artykułów spożywczych trafiło w lutym do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Gdów. Była to pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym roku, a jej zasięgiem objęto ponad 330 osób. Otrzymali oni: olej roślinny, cukier, rybę w oleju, szynkę drobiową, ser żółty, mleko, kaszę, makaron, powidła, buraczki, koncentrat pomidorowy i groszek z marchewką.


Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową

Dwie promesy o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł trafiły ostatnio do gminy Gdów. Pierwsza została pozyskana na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych w północnej części gminy, a druga na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie Bilczyc i Liplasu. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gdów” jest zaprojektowanie i wykonanie budowy takich oczyszczalni w Szczytnikach, Świątnikach Dolnych, Wiatowicach, Cichawie, Czyżowie i Zborczycach. Zadanie przewiduje powstanie oczyszczalni przy 100 gospodarstwach i obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej (w tym pozyskanie map) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami; budowę oczyszczalni z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wartość pozyskanego dla gminy dofinansowania to 1 066 836 zł.
Drugi projekt dotyczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej o długości około 1,4 km na terenie Bilczyc i Liplasu. Realizacja prac nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przebieg sieci: od skrzyżowania ul. Cegielnianej i Przemysłowej w kierunku stawów rybnych w Liplasie i przysiółka Nowa Wieś w Bilczycach. Dzięki realizacji zadania do sieci zostanie podłączonych około 30 budynków. Wartość dofinansowania, którego beneficjentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. wynosi 676 858 zł.


Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. rozpoczął akcję wymiany wodomierzy przeznaczonych do legalizacji w budynkach mieszkańców. W pierwszej kolejności roboty realizowane są w Cichawie i Książnicach, a w planach na kolejne tygodnie znajdują się Zręczyce i Gdów. Prace realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (po wcześniejszym ustaleniu terminu). W sprawie uzyskania bliższych informacji lub ustalenia terminu wymiany urządzenia można kontaktować się z ZGK (Niegowić 90) pod numerem telefonu 573 257 334.


Medal od policjantów

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego nadał srebrny medal za zasługi dla wójta Zbigniewa Wojasa. Gospodarza gminy odznaczył przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała, a gratulacje przekazali m.in. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce oraz Komendant Komisariatu Policji w Gdowie. Medal został przyznany za owocną współpracę, a w szczególności zaangażowanie i pomoc w poprawę bazy lokalowej i modernizację Komisariatu Policji w Gdowie.

Archiwum


Gdowska choinka czeka z nami na święta

W tym roku drzewko w centrum Gdowa ubierano niestety bez udziału dzieci, których nie można było zaprosić na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Z tym samym co zawsze, świątecznym przesłaniem gospodarz naszej gminy, w towarzystwie Świętego Mikołaja i jego skrzydlatych pomocników, odpalił światełka i świąteczne dekoracje. Niech cieszą nasze oczy i umilają czas oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, które choć w tym roku tak inne niż zazwyczaj, zawsze niosą radość i nadzieję.


Niegowić solidaryzuje się z medykami

Zebrane od mieszkańców Niegowici produkty spożywcze oraz samodzielnie upieczone podpłomyki trafiły do jednego z krakowskich szpitali. To wszystko w ramach podziękowania dla personelu medycznego za codzienną walkę z epidemią. Akcję w Niegowici zorganizowała Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Najwięcej radości sprawiły medykom podpłomyki z cebulką. Jest to smakołyk wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tradycyjny podpłomyk to okrągły placek z ciasta chlebowego, z przypieczoną cebulą. Pieczony był w Niegowici i okolicach zawsze przy okazji pieczenia chleba. Przygotowując podpłomyk z cebulą składniki miesza się w drewnianej dzieży z dodatkiem ciasta pozostałego z poprzedniego pieczenia chleba – naciastku. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w akcję społeczną.


Nowy przystanek dla pasażerów

Na ul. Łapanowskiej w Gdowie został wyznaczony nowy przystanek autobusowy. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie salonu meblowego Lotus i marketu Hitpol.


Pieniądze do wzięcia

W pierwszym kwartale 2021 roku Biuro LGD Dolina Raby będzie prowadziło nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Pula dostępnych środków: 330 tys. zł na działalność pozostałą bez handlowej oraz 55 tys. zł na działalność turystyczną.
Dokumentacja aplikacyjna oraz zasady oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl oraz w Biurze LGD Dolina Raby Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów.
Zapraszamy do kontaktu:
biuro@dolinaraby.pl
tel. 14/ 685 44 44

Dzięki pośrednictwu LGD Dolina Raby na terenie gminy Gdów działa od marca 2019 r. gabinet fizjoterapeutyczny. Prowadzi go w Marszowicach pani Jadwiga Sosin, która jest bardzo zadowolona z uzyskanej pomocy.
– Decyzję o rozpoczęciu działalności podjęłam dawno, ale jej realizację umożliwiła mi bezzwrotna dotacja. Jest ona udzielana w formie ryczałtu – premii, której 80 proc. otrzymuje się z góry, a resztę później. Wkład własny nie jest wymagany. Dzięki projektowi udało mi się zakupić urządzenia do fizykoterapii – aparat do elektrostymulacji, do ultradźwięków, diatermii oporowej i masażu limfatycznego – mówi pani Jadwiga, która zachęca potencjalnych przedsiębiorców do korzystania z tej formy wsparcia.

Nowe książki dla bibliotek

Gmina Gdów pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do bibliotek szkolnych. Do programu przystąpiły szkoły z Książnic, Gdowa i Wiatowic.
Z pozyskanych funduszy szkoły zakupiły książki i nowości wydawnicze do swoich bibliotek oraz zorganizowały, kiedy jeszcze była możliwość, różne wydarzenia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wysokości dotacji to 18 480 zł, a wkład własny wyniósł 4 620 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzrost dostępności książek, a także rozwój współpracy pomiędzy szkołami, a bibliotekami publicznymi.


Uczniowie odkrywali Małopolskę

Gmina Gdów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę”, który współfinansowany był przez województwo małopolskie. Do programu przystąpiły trzy szkoły podstawowe z naszego terenu – z Książnic, Szczytnik i Niegowici. Na realizację działań gmina pozyskała 40 000 zł. Pozostałą kwotę dołożyli rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjazdach krajoznawczo-turystycznych poznając bliższe i dalsze zakątki Małopolski m.in. do Zatorlandu, w Pieniny, do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Papieża Polaka w Wadowicach, w Beskid Niski, do Ojcowskiego Parku Narodowego i Kopalni Soli w Wieliczce.


Kilometry odnowionych dróg

Inicjatorzy i autorzy ubiegłorocznej wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa, zachęceni sukcesem chcieli na tegoroczną majówkę przygotować drugą edycję wydarzenia. Na gdowskich Plantach miały zawisnąć na planszach dziesiątki zdjęć, wspomnień, dokumentów… Trwały poszukiwania materiałów, spotkania z mieszkańcami, przeglądano rodzinne albumy, archiwa, jednak pandemia wszystko zatrzymała. Organizatorzy nie poddali się – druga edycja wystawy zaczęła przenosić się do przestrzeni wirtualnej. I tak powstała witryna kulturalna Podziel się historią. Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż do starego Gdowa i okolic, do zatrzymanych w kadrze miejsc i ludzi, świąt, rodzinnych uroczystości i codziennego życia. By to miejsce żyło w kolejnych miesiącach, zapraszamy do współtworzenia witryny. Przysyłajcie swoje fotografie, opowieści i wspomnienia.

Odnowiono Kopiec Powstańców Krakowskich

Kopiec na cmentarzu parafialnym w Gdowie został odremontowany. Zakres prac obejmował m.in. pielęgnację zieleni i poprawę wejścia na szczyt. Pojawiły się też nowe krzewy i inne rośliny. Kopiec zlokalizowany jest na końcu głównej alei cmentarza. Jest to mogiła 154 powstańców krakowskich, którzy zginęli w bitwie pod Gdowem w 1846 roku. Kopiec został usypany w 1896 roku, a 10 lat później ustawiono na nim pomnik przedstawiający Rachel płaczącą nad utratą swych dzieci. Jej postać symbolizuje ból matki przeżywającej tragedię swych synów.


Samochód strażacki dla druhów z Fałkowic

Fiat Ducato – użytkowany dotychczas przez strażaków z Gdowa – trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej z Fałkowic. Zastąpi on wysłużony pojazd marki Chrysler Voyager.


Promesa na chodnik dla Wieńca

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie, z niecierpliwością czekaliśmy na zakończenie prac. Dziś obiekt jest gotowy, niestety ze względu na pandemię korzystanie przez dzieci z nowych pomieszczeń będzie przesunięte w czasie.


Tablica zamiast pomnika

Obok szkoły w Marszowicach od wielu lat znajdował się głaz z pięcioramienną gwiazdą, poświęcony pamięci 43 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli 18 stycznia 1945 r. walcząc ze stacjonującym we wsi oddziałem niemieckim. Dane historyczne podają, że po wojnie ciała żołnierzy ekshumowano i pochowano na cmentarzu wojennym w Bochni.
Pamiątkowy kamień niszczał pod wpływem działania czynników atmosferycznych, a będąc usytuowany w pobliżu ruchliwej drogi, stanowił punkt młodzieżowych spotkań.
We wrześniu 2000 roku Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdowie podjął decyzję o odnowieniu głazu, nie uwzględniając sugestii zmiany jego lokalizacji. Przed dwoma laty Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim powiadomił wójta gminy Gdów, że obelisk poświęcony pamięci ofiar wojny 1939 – 1945 i żołnierzy radzieckich poległych w Marszowicach narusza przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego m.in. poprzez pomniki.
W związku z tym wójt Zbigniew Wojas zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie o opinię oraz stosowne uzasadnienie w tej sprawie, gdyż część lokalnej społeczności uważa, że pomnik w Marszowicach nie symbolizuje, ani nie propaguje komunizmu. Wójt wydał też zarządzenie o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych. Podczas otwartego zebrania mieszkańcy sołectwa Marszowice zaproponowali, aby rozebrać pomnik, wykonać tablicę upamiętniającą tragiczne zdarzenia i usytuować ją w innym miejscu na terenie szkolnym. W grudniu udało się zrealizować ten projekt.
(B.M.)


Najpiękniejszy bukiet
z… Wieńca

W święto Matki Boskiej Zielnej Centrum Kultury przy współpracy z UG i parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie po raz pierwszy zorganizowało konkurs na Bukiet Zielny Ziemi Gdowskiej. Do udziału zostały zaproszone KGW oraz rodziny z gminy Gdów. W kategorii „Bukiet tradycyjny” wygrała praca pań z KGW z Wieńca, druga nagroda powędrowała do Zagórzan, trzecia do gospodyń z Książnic. Wyróżnienia otrzymały panie z Bilczyc oraz Wiatowic. W kategorii „Bukiet rodzinny” zwyciężyli państwo Proszkowie, drugie miejsce zajęli pp. Jajkowiczowie, trzecie przypadło rodzinie pp. Kusów. Wyróżniono też dzieła pp. Pietruszków, Bujaków, Tańculów i Zegarlińskich. Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją odbyło się w Centrum Kultury w Gdowie. Nagrody laureatom wręczył wójt Zbigniew Wojas.


JAROSZÓWKA – 700 GŁADKICH METRÓW

Zniszczona droga gminna zlokalizowana w okolicy Szkoły Podstawowej w Jaroszówce zostanie wyremontowana. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie profilowania masą, następnie nawierzchni, a także odtworzenie poboczy. Całkowita długość objęta remontem drogi wynosi ponad 700 metrów, a prace mają się zakończyć w połowie listopada.


CICHAWA – NOWA SIEDZIBA NA JUBILEUSZ

W powstającej, nowej siedzibie OSP w Cichawie trwają obecnie prace wykończeniowe, a już za kilka tygodni budowa zostanie ukończona. Po oddaniu remiza będzie służyć strażakom, którzy w przyszłym roku świętować będą 75-lecie działalności jednostki, a także organizacjom społecznym i lokalnej społeczności. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, ale z użytkowym poddaszem (nad zachodnim skrzydłem). Na parterze budynku będzie garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala wraz z zadaszonym tarasem (od wschodu). W kolei na piętrze znajdą się m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza salka spotkań. Po oddaniu do użytku obiekt stanie się siedzibą lokalnych organizacji, miejscem integrującym lokalną społeczność…


URZĄD GMINY – WINDA UDOGODNIENIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W najbliższych miesiącach w siedzibie Urzędu Gminy będą prowadzone będą prace związane z rozbudową budynku o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Winda zlokalizowana będzie przy północnej ścianie budynku (od strony parkingu za Urzędem Gminy). Tam zostanie wyznaczone też dodatkowe miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. W tym miejscu zapewniony jest zarówno dostęp do windy na poziomie terenu poprzez istniejący plac z tyłu budynku jak i dostęp wewnątrz budynku. Zadanie będzie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liplas – powstanie chodnik

Przed końcem października br. zakończy się budowa chodnika od skrzyżowania w centrum Liplasu w kierunku remizy OSP Liplas. Prace będzie realizować Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa TRAN- ZIEM ze Zbydniowa. Koszt zadania to 64 000 zł.


CENTRUM GDOWA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Na głównym skrzyżowaniu w samym centrum Gdowa przy wyjeździe z ulicy Krakowskiej zostały wyznaczone dwa pasy ruchu do skrętów – z prawego jedziemy na ul. Myślenicką i Łapanowską, a z lewego w kierunku Bochni. Podobna organizacja wprowadzona jest przy wyjeździe z placu przed Urzędem Gminy.


WYGODNIEJ DO PÓL

Ostatnie tygodnie to czas remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace były prowadzone m.in. w Świątnikach Dolnych, Książnicach, Zręczycach, Gdowie, Niegowici, Winiarach i Marszowicach. Koszt prac wyniósł ponad 230 000 zł.


JESIENNE NAPRAWY DRÓG GMINNYCH

Przed końcem listopada zakończą się tegoroczne remonty dróg gminnych. Prace zaplanowano m.in. w Gdowie, Winiarach, Niżowej, Marszowicach, Nieznanowicach, Fałkowicach, Bilczycach, Wiatowicach, Pierzchowie, Książnicach, Cichawie, Czyżowie, Świątnikach, Zręczycach, Zagórzanach.


EDUKACYJNA GMINA – NA FILMIE

Gmina Gdów zdobyła Grand Prix 10. edycji plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski. Nagrodę przyznano uznając, że od lat stawia na rozwój swoich mieszkańców, promuje ideę uczenia się przez całe życie oraz przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 nadano za realizację projektów: „Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej, czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych”. Jedną z głównych nagród była realizacja promującego gminę krótkiego filmu, który można obejrzeć m.in. na stronie internetowej UG Gdów.


NA WYPADEK
SUSZY I AWARII

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 250 m3 przy Stacji Uzdatniania Wody w Gdowie. Budowa zbiornika ma na celu magazynowanie wody uzdatnionej w celu zapewnienia jej zapasu na wypadek suszy, zapewnienie ciągłości dostaw wody w przypadku awarii ujęcia wód podziemnych, a także zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Inwestycja prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie ok. 378 tys. zł.


KUNICE– REMIZA W REMONCIE

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach od kilku tygodni trwają prace remontowe. Obejmują one m.in. boks garażowy, szatnię dla druhów, a także pomieszczenia sąsiadujące. Całkowita wartość robót to około 50 000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych z budżetu Gminy Gdów oraz funduszy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdów – rozbudowane
przedszkole i plac zabaw
w nowym miejscu

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie wszyscy z niecierpliwością czekali na zakończenie prac. Wówczas nikt nawet nie przypuszczał, że koronawirus sparaliżuje pracę szkół i przedszkoli. Na szczęście, po kilku miesięcznej przerwie, dzieci wróciły do swoich sal. Najbardziej z powrotu do przedszkolnych murów cieszyły się maluchy z grup „Wesołe żabki” i „Jeżyki”, ponieważ one od września mają zajęcia w nowej, rozbudowanej części obiektu. Ponadto, kilkumiesięczna nieobecność przedszkolaków pozwoliła także na urządzenie placu zabaw w nowym miejscu. Dziś wszyscy z uśmiechem na ustach korzystają z  zamontowanych urządzeń.


Podolany – kolejny odcinek chodnika

Latem powstał kolejny odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podolanach. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Tymowa – Wieliczka odc. 100 km 0+366 – 0+ 580 w m. Podolany” realizowała Firma Handlowo-Usługowa „KAMBUD” Klimek Stanisław ze Starego Wiśnicza (zaproponowała ona najkorzystniejszą ofertę). Prace prowadzone były na odcinku ponad 200 metrów i obejmowały budowę chodnika i zatoki autobusowej. Koszt zadania przy drodze wojewódzkiej to około 320 000 zł. Został pokryty po połowie przez Gminę Gdów i Województwo Małopolskie.


TRASA KUNICE-GDÓW
W REMONCIE

Zniszczony odcinek drogi o długości ponad 1,7 km łączący Kunice (Kopce) z Gdowem (Grzybową) jest remontowany. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Roboty realizuje PRODiM Oskar Niezabitowski z Krakowa. Koszt prac to prawie 400 000 zł. Maksymalny termin wykonania zadania to połowa listopada 2020 r.


JAROSZÓWKA – SZKOŁA PO ROZBUDOWIE

Uczniowie z Jaroszówki z niecierpliwością czekają na otwarcie nowej części budynku, gdzie znajdować się będą dodatkowe sale lekcyjne, szatnie, zaplecze socjalne, sanitariaty… Wszystko już jest prawie gotowe, a udostępnienie nowego skrzydła placówki to kwestia najbliższych dni. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,7 mln. zł.


GOPS – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W INNYM MIEJSCU

Od 5 sierpnia Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS rozpoczął pracę w nowym miejscu, czyli w obiektach dawnej Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej (wejście od strony parkingu za szkołą). Numery telefonów kontaktowych pozostały bez zmian.


PO PACZKI
JESZCZE BLIŻEJ

W Gdowie przy ul. Łapanowskiej (obok marketu HITPOL) stanął nowy paczkomat. To kolejne urządzenie na naszym terenie, które ułatwi naszym mieszkańcom odbiór zakupów dokonywanych przez internet.


Strażacy pomogli dowieźć żywność

Raport o koronawirusie w powiecie wielickim na początku czerwca był optymistyczny. W gminie Gdów w ciągu kilku tygodni nie było nowych potwierdzonych przypadków zachorowań, a większość chorych ma status ozdrowieńców. Jednak w pierwszych tygodniach epidemii było wiele niewiadomych, a dziesiątki osób zostały objętych przymusową izolacją. Tym, którzy przebywali w kwarantannie i nie mieli możliwości zaopatrzenia się w artykuły spożywcze pomagali strażacy z OSP. 


Jest sobota – jest ryneczek…

Po przymusowej przerwie wrócił gdowski ryneczek czyli sobotnia sprzedaż na Moim Rynku na Zarabiu. Choć z początku nie z takim rozmachem jak dotychczas to z tygodnia na tydzień przybywa i wystawców i kupujących. Naprawdę warto zacząć weekend wcześniej i pokusić się o wizytę w tym miejscu w sobotni poranek aby skosztować prawdziwych specjałów, kozich serów, wiejskiego mleka, twarogu, masła, smakołyków naszych kół gospodyń, soków, ciast warzyw i owoców. 


Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy także dla strażaków z OSP Cichawa. Regularnie, do późnej nocy prowadzili akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej – wiat przystankowych i zatok autobusowych, najczęściej uczęszczanych chodników, okolic kościołów, ośrodków zdrowia, parkingów, paczkomatów, a także innych miejsc, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. 


Kapliczki odzyskały dawną świetność

Kapliczkę Niepokalanej Marii Panny w Zręczycach postawiono w roku 1885 na tzw. „Skotnicy”, przy stromej, wąskiej drodze w kierunku Gdowa. Wzniesiono ją na terenie dawnego cmentarza, na którym chowano zmarłych podczas epidemii cholery. Zbudowana jest z piaskowca, zwieńczona krzyżem osłoniętym blaszanym daszkiem, otoczona lipami. W ubiegłym roku mieszkańcy podjęli inicjatywę remontu kapliczki . „Małe Zręczyce” dały koncert, podczas którego zebrano 16 tys. zł. Wtedy nikt nawet nie przypuszczał, że finał akcji społecznej nastąpi w momencie, kiedy świat będzie walczył z kolejną pandemią… Pod koniec kwietnia odrestaurowana kapliczka wróciła na swoje miejsce. Wydarzenie zgromadziło osoby, którym inicjatywa remontu była najbliższa. Odczytano list okolicznościowy, złożono podpisy, a następnie wraz z medalem wybitym z okazji lokacji Gdowa zebrane pamiątki zamurowano w betonowym postumencie. Podobna uroczystość odbyła się w Niewiarowie, gdzie odrestaurowano kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej. Jej remont został zainicjowany i sfinansowany przez rodzinę państwa Janiny i Krzysztofa Chyrców – właścicieli posesji, na której stoi. Kapliczka ufundowana została pod koniec XIX wieku przez krewnych śp. księdza prof. Teofila Długosza. Zbudowana jest z piaskowca i zwieńczona metalowym krzyżem. We wnękach znajdują się figurki: Matki Boskiej Bolesnej, a poniżej – Jezusa upadającego pod krzyżem, św. Antoniego, poniżej Adama i Ewy, św. Katarzyny i św. Wawrzyńca.


Remont dróg do pól

W wakacje zaplanowane są remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace będą prowadzone m.in. w Świątnikach Dolnych, Książnicach, Zręczycach, Gdowie, Niegowici, Winiarach i Marszowicach.


Poznają magię teatru

Centrum Kultury po raz kolejny będzie realizowało projekt w ramach programu „Kultura Dostępna”, finansowany ze środków ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jego głównym założeniem jest organizacja mobilnej oferty kulturalnej w sześciu miejscowościach gminy Gdów. 

Do udziału zapraszamy rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe z miejscowości: Bilczyce, Zręczyce, Wiatowice, Krakuszowice, Wieniec i Niewiarów. W każdej z wymienionych wsi gdowskie Centrum Kultury będzie prowadziło program składający się z trzech elementów: spektaklu teatralnego, wyjazdu na przedstawienie połączone z warsztatami plastycznymi lub teatralnymi i  warsztatów artystycznych o tematyce bajkowej. Na zakończenie odbędzie się spotkanie ze znanym aktorem teatralnym. 

Do współpracy zaproszone zostały przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z wszystkich miejscowości objętych projektem i to właśnie u tych pań będzie można zapisywać się na warsztaty, wyjazdy i spektakle. 

– Podobne zadanie realizowaliśmy również w 2017 roku dla miejscowości: Liplas, Nieznanowice, Kunice, Zagórzany (dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego) oraz w Podolanach (dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej). Cieszymy się, że nasze działanie będą mogły być kontynuowane w kolejnych miejscowościach gminy – mówi Wioleta Chmiela – dyrektor CK.


Ciąg dalszy remontów dróg

Łagodna zima sprawiła, że w ostatnich miesiącach możliwe było prowadzenie kolejnych prac remontowych na drogach gminnych. Wykonane zostały m.in. roboty uzupełniające do zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2019 r.” Prace obejmowały zwiększenie zakresu robót dotyczących wykonania m.in nowej nawierzchni bitumicznej odcinków dróg m in. w Hucisku, Zagórzanach, Wieńcu, Szczytnikach, Świątnikach, Czyżowie, Gdowie, Kunicach, Pierzchowie, Zręczycach, Zborczycach. W ramach robót uzupełniających wykonane zostały również nawierzchnie tłuczniowe w Niegowici, Gdowie i Winiarach. Ponadto, wyremontowano nawierzchnię bitumiczną (po wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej) w Fałkowicach. Całkowity koszt robót uzupełniających wyniósł ok. 465 tys. zł.

Wrzuć nakrętki do… serca!

24 maja zakończyło się głosowanie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie gmina Gdów zajęła drugą pozycję i awansowała do finału plebiscytu. W głosowaniu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020 w regionie obejmującym powiaty krakowski oraz wielicki wygrała gmina Wielka Wieś z wynikiem 2758 głosów. Do finału zakwalifikowała się także gmina Gdów, która walczyła o zwycięstwo do ostatnich minut (2642 głosy). Na podium znalazła się także Sułoszowa, na którą oddano 1603 głosy. Decydujące głosowanie odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca, kiedy to poznamy zwycięzców.


Rozdano prawie 8 ton żywności

Nie kilka godzin jak zwykle, ale dwa dni akcji; obowiązkowe maseczki; odpowiednia odległość; dezynfekcja rąk – tak wyglądało ostatnio wydawanie żywności potrzebującym. Nad wszystkim czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wspierali strażacy z OSP Gdów. Paczki z artykułami spożywczymi trafiły do ponad 200 rodzin (łącznie do około 500 osób). Przekazano m.in. groszek z marchewką, fasolę, makaron, mleko, ser żółty, pasztet wieprzowy, cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Wszystko ważyło 8,7 tony.


Podziel się historią!

Inicjatorzy i autorzy ubiegłorocznej wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa, zachęceni sukcesem chcieli na tegoroczną majówkę przygotować drugą edycję wydarzenia. Na gdowskich Plantach miały zawisnąć na planszach dziesiątki zdjęć, wspomnień, dokumentów… Trwały poszukiwania materiałów, spotkania z mieszkańcami, przeglądano rodzinne albumy, archiwa, jednak pandemia wszystko zatrzymała. Organizatorzy nie poddali się – druga edycja wystawy zaczęła przenosić się do przestrzeni wirtualnej. I tak powstała witryna kulturalna Podziel się historią. Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż do starego Gdowa i okolic, do zatrzymanych w kadrze miejsc i ludzi, świąt, rodzinnych uroczystości i codziennego życia. By to miejsce żyło w kolejnych miesiącach, zapraszamy do współtworzenia witryny. Przysyłajcie swoje fotografie, opowieści i wspomnienia.


Bezpieczniej na przejściu

Na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 966 w Bilczycach zostanie wykonana aktywna informacja wizualna. Zadanie współfinansowane będzie przez gminę Gdów. Zaplanowane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, ponieważ dzięki wykonaniu doświetlenia piesi będą widoczni nawet z dużej odległości. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a gmina Gdów będzie je współfinansowała w połowie.


Budowa kolei. Geolodzy ruszyli w teren

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. Obecnie znajduje się ono w budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej, Gdów 2, II piętro, tel. 12 395 82 90, e–mail: gcoo@gcoo.gdow.pl, www.gcoo.gdow.pl. Centrum czynne jest w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18, wtorki, środy, czwartki 7.30 – 15.30 oraz piątki 7.30-14.00.


Tabliczki z numerami domów dla Gdowa

Sołtys Gdowa Zbigniew Gumułka informuje, że rozprowadzane są wśród mieszkańców Gdowa tabliczki z numerami budynków. Należy je samodzielnie zamocować na ogrodzeniu posesji lub ewentualnie na budynku w miejscu dobrze widocznym z ulicy. – Dzięki wprowadzeniu jednolitego oznakowania naszych posesji służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarna czy policja), dla których łatwość identyfikacji adresów jest niezwykle ważna, nie powinny mieć problemów z odnalezieniem adresów. Tabliczki z numerami budynków ułatwią również pracę przedstawicielom firm dostarczających przesyłki do naszych domów. Ponadto, wpłynie to pozytywnie na poprawę wizerunku miejscowości – wyjaśnia sołtys Zbigniew Gumułka. – Oczywiście tabliczki są bezpłatne dla mieszkańców. Zostały sfinansowane ze środków pozostawionych do dyspozycji sołectwa – dodaje.


Centrum Obsługi Oświaty zmieniło siedzibę

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. Obecnie znajduje się ono w budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej, Gdów 2, II piętro, tel. 12 395 82 90, e–mail: gcoo@gcoo.gdow.pl, www.gcoo.gdow.pl. Centrum czynne jest w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18, wtorki, środy, czwartki 7.30 – 15.30 oraz piątki 7.30-14.00.

Awansowaliśmy do finału!

24 maja zakończyło się głosowanie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie gmina Gdów zajęła drugą pozycję i awansowała do finału plebiscytu. W głosowaniu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020 w regionie obejmującym powiaty krakowski oraz wielicki wygrała gmina Wielka Wieś z wynikiem 2758 głosów. Do finału zakwalifikowała się także gmina Gdów, która walczyła o zwycięstwo do ostatnich minut (2642 głosy). Na podium znalazła się także Sułoszowa, na którą oddano 1603 głosy. Decydujące głosowanie odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca, kiedy to poznamy zwycięzców.


Pomoc dla medyków i mieszkańców

Kilka tysięcy maseczek ochronnych przekazano w ostatnich tygodniach do szpitali, służb, przychodni, placówek opiekuńczych. Ponadto, w kwietniu trafiły one do wszystkich sołectw gminy Gdów. W akcję szycia i dystrybucji maseczek zaangażowali się przede wszystkim sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, Spółdzielnia Socjalna, ETNOSZAFA, gdowska Parafia, szkoły, remizy OSP, świetlice wiejskie, Centrum Kultury. Dzięki temu środki ochronne znalazły się w każdym z 29 sołectw. Przygotowano też wypieki i słodkości dla medyków. W najtrudniejszym okresie, smakołyki wraz z maseczkami ochronnymi trafiły do okolicznych szpitali i DPS-ów. 


Nowa remiza na jubileusz

W powstającej, nowej siedzibie OSP w Cichawie trwają obecnie prace wykończeniowe, a już za nieco ponad pół roku budowa zostanie ukończona. Po oddaniu remiza będzie służyć strażakom, którzy w przyszłym roku świętować będą 75-lecie działalności jednostki, a także organizacjom społecznym i lokalnej społeczności. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy, ale z użytkowym poddaszem (nad zachodnim skrzydłem). Na parterze budynku będzie garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala wraz z zadaszonym tarasem (od wschodu). Na piętrze znajdą się m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza salka spotkań. 


„Zdalna Szkoła” w gminie

Gmina zakupiła 30 laptopów, z których korzystają obecnie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszych szkół, w związku z prowadzonym zdalnym nauczaniem. O tym, komu został wypożyczony sprzęt zdecydował dyrektor danej szkoły.Dofinansowanie na zakup komputerów pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Przedszkole (po)czeka na dzieci

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie, z niecierpliwością czekaliśmy na zakończenie prac. Dziś obiekt jest gotowy, niestety ze względu na pandemię korzystanie przez dzieci z nowych pomieszczeń będzie przesunięte w czasie.


Gmina Gdów na ekranie

Czy wiecie, że powstaje materiał filmowy o gminie Gdów? O naszej lokalnej kulturze, regionie, wartych obejrzenia miejscach, interesujących inicjatywach…. Opracowanie materiału filmowego opowiadającego o naszych atrakcjach kulturalno-turystycznych jest nagrodą za zdobycie tytułu Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski. Wręczenie nagród oraz podsumowanie ubiegłorocznego plebiscytu odbyło się podczas uroczystej gali w krakowskim Teatrze Variete. Gmina Gdów została oceniona najwyżej spośród 10 samorządów będących w gronie finalistów. Nagroda została przyznana za realizację projektów: „Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej, czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych”.


Zmiana komendanta policji

Na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie nastąpiła zmiana. Dotychczasowy komendant, podinsp. Zbigniew Klepka, przeszedł na emeryturę. Podczas 23. Sesji Rady Gminy podziękowano mu za dotychczasową służbę oraz przedstawiono jego następcę. Od 15 lutego, decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, obowiązki szefa gdowskich policjantów, przejął dotychczasowy zastępca, kom. Krzysztof Mistarz.


W gminnym budżecie 95 430 tys. zł na wydatki

Pieniądze. Skąd one się biorą w budżecie? W jakiej wysokości? Komu i na co zostaną przeznaczone? Jak zostały podzielone? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2020 rok. Uchwała Budżetowa została podjęta 19 grudnia 2019 roku podczas Sesji Rady Gminy. Wcześniej projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, a także wszystkie komisje działające w Radzie Gminy Gdów. Dochody zostały wyliczone na kwotę 95 240 000 zł, zaś wydatki to 95 430 000 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 190 000 zł.