Intensywny rok w inwestycjach

Bieżący rok obfituje w inwestycje. W budżecie gminy Gdów na rok 2023, opiewającym na blisko 130 mln zł, wydatki inwestycyjne to ponad 33 mln zł. Stąd w wielu miejscowościach naszej gminy możemy obserwować trwające prace budowlane. Część z nich zakończy się już w tym roku, na inne będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Nową drogą od szkoły do ul. Łapanowskiej 

Dobiegają końca prace przy budowie niezwykle potrzebnej inwestycji, o którą apelowali mieszkańcy i rodzice dowożący dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły i na zajęcia do hali sportowej. Droga o szerokości 6 metrów (dwa pasy ruchu po 3 metry) z poszerzeniami jezdni na łukach, dwumetrowym chodnikiem, przejściami dla pieszych, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, umożliwi wyjazd na ul. Łapanowską, co znacznie odciąży ruch na ul. Szkolnej i Młyńskiej. Wartość prac to prawie 1 880 000 złotych. Zadanie jest dofinansowane w 95 proc. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Połączy ul. Przemysłową z Bocheńską 

Widoczne efekty prac możemy już obserwować na budowie drogi do strefy przemysłowej zlokalizowanej przy obwodnicy Gdowa. Droga o długości ponad 1,2 km, szeroka na 6 metrów połączy ulicę Bocheńską z ulicą Przemysłową. Jej budowa to efekt rozwoju strefy przemysłowej. Firmy, które już zdecydowały o lokalizacji swoich zakładów na terenie strefy, zyskają niezbędny dojazd, a nowy trakt podniesie atrakcyjności gospodarczą i inwestycyjną tego terenu. To ważne w kontekście szansy dla samorządu gminy na zwiększenie wpływów do budżetu, a dla mieszkańców – nowe miejsca pracy. Na budowę drogi gmina Gdów pozyskała 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III (PGR), pozostała kwota (3 068 800 zł) pochodzi z budżetu gdowskiej gminy. 

W Bilczycach będzie sala gimnastyczna

Ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bilczycach, polegająca na budowie sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego, stołówki, szatni, sal dydaktycznych i świetlicy wraz z biblioteką. Łączna powierzchnia rozbudowanego obiektu będzie wynosić ok. 937,35 m2. Koszt inwestycji to 4 417 297 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 754 702 zł).

Remont dróg, budowa chodnika

Trwa remont drogi gminnej 560153K w miejscowości Świątniki Dolne i Szczytniki, na który gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 219 442 zł (całkowity koszt inwestycji to 389 651 zł). Ponadto w najbliższym czasie, w ramach zadania powstanie chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Fałkowice – koszt inwestycji to bez mała 390 000 zł.

Orlik już po remoncie, trwa budowa boisk

Na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Gdowie wykonana została wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na istniejącym kompleksie sportowym. Remont jest częścią prowadzonej dużej inwestycji polegającej na budowie boiska do gry w piłkę nożną, pokrytego naturalną nawierzchnią trawiastą oraz drugiego – z nawierzchnią trawiastą-sztuczną. Boiska powstaną za Szkołą Podstawową w Gdowie, a wyposażone będą w wiaty stadionowe dla sędziów i piłkochwyty, trybuny, ogrodzenie i oświetlenie. Ponadto wykonana zostanie bieżnia wykończona nawierzchnią poliuretanową. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł przy wartości zadania 6 640 770 zł, a planowany czas zakończenia budowy to koniec września br.

W Wiatowicach powstanie hala sportowa

W ramach wieloletniego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gmina Gdów pozyskała środki na budowę hali łukowej o konstrukcji metalowej z powłoką membranową przy Szkole Podstawowej w Wiatowicach. Zadanie obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stalowej konstrukcji o wymiarach 14 m x 29 m, które będzie połączone z istniejącym budynkiem szkoły. W hali zainstalowana zostanie także wirtualna strzelnica: system szkolno-treningowy, który będzie profesjonalnym urządzeniem do szkolenia strzeleckiego indywidualnego i zespołowego. Wartość zadania oceniono na 1 028 000 zł, dofinansowanie: 719 600 zł, a wkład własny gminy Gdów: 308 400 zł.

Kanalizacja w Marszowicach i Bilczycach 

Trwa budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice (wartość inwestycji to 5 667 840 zł, z czego 5 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych). Dobiegła końca budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bilczyce i Liplas poza obszarem aglomeracji Gdów, którą prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z. o.o. Całkowity koszt robót to 1 894 200 zł brutto, natomiast wartość otrzymanego dofinasowania wyniosła 676 858 zł.

Nowe place zabaw: Gdów, Zręczyce i Czyżów

Inwestycje obejmują również infrastrukturę dla najmłodszych mieszkańców gminy. W ubiegłym roku przy Przedszkolu Samorządowym w Gdowie, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powstał piękny plac zabaw dostosowany do wieku dzieci i wyposażony w liczne urządzenia oraz nawierzchnię poliuretanową, która zapewnia bezpieczeństwo podczas zabawy. Z placu wspólnie korzystają podopieczni przedszkola i żłobka. Ostatnio uroczyście otwarto plac zabaw, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom Zręczyc i okolic. Ponadto w Czyżowie za budynkiem Świetlicy Wiejskiej urządzono nowe miejsce rozrywki dla najmłodszych. Wykonanie placów zabaw zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy Gdów. Inwestycja w Zręczycach: koszt ok. 190 000 zł, a w Czyżowie 40 996 zł.

(E.T.-U.)

Udostępnij: