Oświatowe remonty i inwestycje

Uczniowie gdowskiej gminy zdobywają wiedzę w coraz lepszych warunkach. W niektórych placówkach poprawiają się one skokowo, w innych – małymi kroczkami.

Od powrotu dzieci i młodzieży w szkolne mury minął już ponad miesiąc. Po wakacjach uczniowie w wielu placówkach zastali wyremontowane i odświeżone sale.

 • W Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Książnicach wykonano remont kuchni oraz odświeżono i odmalowano ściany w jednej sali lekcyjnej i na klatce schodowej przy wejściu od strony przedszkola.
 • W ramach realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici zostały wykonane usługi remontowo-adaptacyjne jadalni, a także zakupiono stoliki, krzesła, kredens oraz niezbędne akcesoria kuchenne.
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie: wycyklinowano podłogi w dwóch salach oraz szatni przedszkola, pomalowane zostały trzy pomieszczenia i przedszkolna szatnia oraz siatka ogrodzeniowa wokół placu zabaw. Do pomocy w pracach włączyli się rodzice uczniów.
 • W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce prace remontowe jeszcze trwają. Dotychczas zlikwidowano ściankę działową i pomalowano ściany na górnym korytarzu, odremontowano jedną z sal (wymieniono całą instalacja elektryczną oraz lampy). Przygotowane zostało pomieszczenie (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, nowe meble) przeznaczone do prowadzenia zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas trwają przygotowania nowej sali, która będzie pełnić rolę jadalni. Na ten moment została już wymieniona instalacja elektryczna i położona nowa podłoga. Końcowe prace zaplanowano na przełom jesień-zima br.
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach wykonała remont pokoju nauczycielskiego i kancelarii (prace w ramach swoich obowiązków wykonali pracownicy obsługi szkoły),
 • W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach odmalowano pięć sal, korytarz przed stołówką i wymieniono bramki na boisku szkolnym.
 • W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach położono parkiet w sali lekcyjnej, wymalowano trzy klasy (w planach jest jeszcze wymiana drzwi wewnętrznych).
 • W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach wycyklinowano parkiet w sali oddziału przedszkolnego grupy młodszej oraz pomalowano korytarz na poddaszu.
 • W Szkole Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach wymieniono wykładziny podłogowe w salach I-III, ponadto odmalowano salę lekcyjną oraz wykonano naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw.
 • Remonty nie ominęły również przedszkoli. W Przedszkolu Samorządowym w Szczytnikach położono na ścianie w kuchni oraz na schodach wejściowych płytki, odnowiono drzwi oraz wymieniono zamki, pomalowano pomieszczenie gospodarcze i położono sztuczną trawę pod zjeżdżalniami i trzepakiem w ogrodzie przedszkolnym.
 • W Przedszkolu Samorządowym w Gdowie pomalowano szatnie i korytarz górny w budynku głównym przedszkola, podest na pierwszym piętrze oraz klatkę schodową wraz z bocznym korytarzykiem i ściany w jadalni w budynku żłobka.
  Oprócz bieżących remontów zaplanowano również nowe, długo oczekiwane inwestycje.
 • W Bilczycach trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej polegająca na budowie: sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego, stołówki, szatni, sal dydaktycznych i świetlicy wraz z biblioteką. Łączna powierzchnia rozbudowanego obiektu będzie wynosić ponad 937 m kw. Inwestycję realizuje Firma JAWOR Spółka z o.o. z Brzeska, a jej koszt to 4 417 300 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 754 702 zł).
 • Na dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaroszówce o salę gimnastyczną (aktualnie inwestycja jest w stanie surowym zamkniętym) w zakresie robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Szacowany koszt dokończenia inwestycji: prawie 1 373 000 zł.
 • Z początkiem września została podpisana umowa na głęboką termomodernizację budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Gdowie – aktualnie siedziby Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Gdowie i Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. W budynku funkcjonują również 3 oddziały sześciolatków i sala gimnastyczna wykorzystywana przez organizacje na zajęcia sportowe. Zakres prac obejmie: termomodernizację budynku (izolacja murów fundamentowych, docieplenie ścian, ocieplenie stropu II piętra), montaż systemu grzewczego (instalacja 3 pomp ciepła) i wykonanie instalacji oświetleniowej.
  Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 138 491 zł, a całkowita wartość robót to 2 126 525 zł.
 • Przy Szkole Podstawowej w Wiatowicach powstanie nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, na które Gmina Gdów pozyskała 719 600 zł dofinansowania z wieloletniego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 9m x 18 m wraz z zadaszeniem o stalowej konstrukcji o wymiarach 14 m na 29 m, które będzie połączone ciągiem pieszym z istniejącym budynkiem szkoły. Ponadto, w hali zainstalowana zostanie dodatkowo wirtualna strzelnica – system szkolno-treningowy, który będzie profesjonalnym urządzeniem do szkolenia strzeleckiego indywidualnego i zespołowego. Wartość zadania to 1 028 000 zł.

(JAG)