Informator

Złoty medal dla wójta Wojasa

Podczas małopolskich uroczystości z okazji 105. rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP wójt Zbigniew Wojas został odznaczony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Złotym medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w dowód uznania za zaangażowanie i krzewienie obronności.


Biblioteczka z odzysku

W ostatnim na czasie na PSZOK-u w Gdowie została uruchomiona mini biblioteczka. To inicjatywa Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, który w ramach akcji dawania drugiego życia odpadom, promuje różnorodne metody podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów.


Gładko jak po stole

Trwają prace związane z nowymi nakładkami bitumicznymi. W ramach przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych wykonane zostaną roboty na odcinkach dróg m.in. w miejscowościach: Kunice, Hucisko, Fałkowice, Gdów – ul. Zacisze, ul. Kasprowicza i ul. Dąbrowy, Zręczyce, Zalesiany, Zagórzany, Cichawa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Czyżów, Niżowa, Wiatowice, Krakuszowice, Niewiarów, Jaroszówka. Wartość wykonywanych prac to 908 908 zł.


Nowa siedziba gdowskich gospodyń

Dzięki życzliwości władz samorządowych panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gdowie zyskały nowe miejsce spotkań w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej. Koszt prac adaptacyjnych pomieszczenia do potrzeb KGW to około 30 000 zł (z budżetu Gminy Gdów).


Będzie wiata na Zarabiu

Pod koniec października wójt Gdowa podpisał umowę na realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji turystycznej – wiata na Zarabiu w Gdowie”. Wartość zadania 153 742 zł, w tym dofinansowanie 44 541 z Województwa Małopolskiego.


Wyremontowano remizę w Klęczanie i świetlicę w Winiarach

Remiza OSP Klęczana zyskała nowy wizerunek. W ramach prac remontowych zostały wymienione okna i drzwi garażowe, wykonana izolacja pozioma, remont elewacji budynku, i opaski przy nim oraz schodów zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, odnowienie cokołu z piaskowca, remont schodów zewnętrznych. Koszt prac wyniósł 215 410 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu „Małopolskie OSP 2023” 30 000 zł.
Zakończyły się również prace remontowe w Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach. W budynku wykonano: wymianę obicia ścian zewnętrznych z desek, ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, poprawę estetyki cokołu, wymianę rur spustowych i odtworzenie opaski przy budynku oraz remont wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zadanie było dofinansowane przez Województwo Małopolskie. Kwota dofinansowania to 81 553 zł, a koszty realizacji zadania to 151 944 zł.


Wspólnie z seniorami

W ramach obchodzonego Dnia Seniora w wielu sołectwach zorganizowano spotkania z integracyjne z osobami starszymi. W Książnicach takiej inicjatywy podjęła się Rada Sołecka we współpracy z paniami z Koła Gospodyń. Na ich zaproszenie odpowiedziało blisko 60 książnickich seniorów. Z kolei KGW z Winiar, Bilczyc, Pierzchowa i Niegowici organizują cykliczne spotkania z seniorami w ramach projektu „Danie wspólnych chwil” Fundacji Biedronki.


Gdów zaśpiewał dla swojej Pani

Już po raz trzeci wierni nie tylko z gdowskiej parafii spotkali się 8 grudnia, by muzycznie świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Festiwal Pieśni Maryjnej, odbył się po wieczornej mszy św. i zgromadził w pięknie oświetlonej świątyni wielu parafian. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprosiła Parafia Narodzenia NMP w Gdowie.
Kardynał Wyszyński powiedział bardzo znamienne zdanie: „Wszystko postawiłem na Maryję”. (…) Przychodząc dzisiaj do tej świątyni wszystko chciejmy postawić na Maryję. Chcemy przeżywać uroczystość Niepokalanego Poczęcia, składając naszą ufność i nasze nadzieje Matce Najświętszej
– powiedział na rozpoczęcie koncertu ksiądz Bartłomiej Grociak.
W pierwszej części zaśpiewały grupy parafialne, młodzież i dzieci, a następnie wystąpiły panie Sylwia Banasik-Smulska oraz Anna Jajkiewicz. Wszystkich wykonawców nagrodzono gromkimi brawami. Wieczór pełen uwielbienia zakończono dzieleniem się świadectwami wiary i wspólnym śpiewem.


Dzieci spotkały się z mistrzami tenisa

W ramach akcji „Spotkaj się z Mistrzem w swojej szkole” dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gdowie pod okiem zawodników i trenerów UKS GRYF GDÓW stawiały pierwsze kroki w tenisie stołowym. Głównym punktem spotkania była gra pokazowa mistrzów: Daniela Bąka oraz Jakuba Tureckiego. Nie zabrakło też sprawdzenia umiejętności gry gospodarza gminy Gdów Zbigniewa Wojasa oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego pani Urszuli Janickiej.
W ramach współpracy UKS Rokicie Szczytniki z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego uczniowie z Pierzchowa i Szczytnik wzięli udział w spotkaniu z ponad trzydziestokrotną Mistrzynią Polski, medalistką ME i MŚ – panią Jolantą Szatko-Nowak, która opowiedziała o swojej 50-letniej przygodzie z tenisem stołowym. Głównym punktem spotkania był pokaz gry w tenisa z udziałem najlepszych zawodników UKS Rokicie Szczytniki (Artur Stachel, Maciej Mardosz) oraz możliwość odbicia piłek z Mistrzynią.


Ubrania ochronne dla strażaków

Nowe ubrania dla druhów zostały zakupione w ramach naboru „Małopolskie OSP 2023” z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. W przypadku gminy Gdów było to jedenaście jednostek: OSP Gdów, Pierzchów, Winiary, Kunice, Cichawa, Marszowice, Fałkowice, Szczytniki, Liplas, Nieznanowice, Wiatowice. Łączna wartość zadania to 30 000 zł, po połowie ze środków Województwa Małopolskiego zł i Gminy Gdów.


3 mln zł na mieszkania czynszowe

Latem wójt Zbigniew Wojas i samorządowcy ośmiu innych gmin podpisali akt erekcyjny, potwierdzający wolę powołania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych Ziemi Krakowskiej. Na początku października odbyło się symboliczne przekazanie grantu w wysokości 3 000 000 złotych na budowę mieszkań czynszowych w gminie Gdów. 30 listopada br. gdowscy radni podjęli uchwałę w sprawie pokrycia przez gminę udziałów w SIM w wysokości 10% wartości szacunkowych kosztów przedsięwzięcia. W następnym kroku zaplanowano wniesienie aportu w postaci nieruchomości w Zręczycach, przeznaczonej pod budowę 10 mieszkań czynszowych. Przekazanie działki pod zabudowę będzie jedynym „kosztem”, jaki poniesie nasz samorząd z tytułu przystąpienia do SIM-u.
SIM to spółki tzw. not for profit, które tworzą samorządy w celu budowy mieszkań dla osób, które są w stanie płacić regularnie czynsz, ale nie posiadają zdolności na wzięcie kredytu komercyjnego. To oferta szczególnie dla młodych rodzin, które w ten sposób będą mogły skorzystać z wynajmu mieszkania taniej niż na rynku komercyjnym.
Każda gmina przystępująca do SIM dostaje dotację z Krajowego Zasobu Nieruchomości (3 mln zł) na objęcie udziałów w spółce, które wraz z terenem wskazanym pod inwestycje będą stanowiły wkład samorządu. Samorządy otrzymają też dofinansowanie wynoszące: do 35% z Funduszu Dopłat i do 10 % środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pozyskane środki pozwolą na pokrycie kosztów inwestycji w 45%, a pozostałe pieniądze będą pochodziły od najemców. Każda gmina będzie indywidualnie wyznaczać kryteria naboru i tworzyć listę najemców, którzy później będą mogli wnioskować o wykup lokali na własność.


Wsparcie dla młodych
strażaków

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Kunic, Pierzchowa, Nieznanowic, Cichawy, Wiatowic, Gdowa, Winiar, Bilczyc, Niegowici, Szczytnik i Niewiarowa otrzymały dofinansowanie 3000 zł w podziękowaniu za zaangażowanie w prace społeczne.
Pieniądze na świetlicę i remizę

Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie na remont świetlicy wiejskiej w Winiarach. Prace obejmą: wymianę obicia ścian zewnętrznych z desek, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza użytkowego, wymianę okien skrzynkowych, wymianę drzwi zewnętrznych, poprawę estetyki cokołu, wymianę rur spustowych, odtworzenie opaski przy budynku z płytek chodnikowych oraz remont – wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej. Prace remontowe w remizie OSP Klęczana zostały podzielone na dwie części, podczas których zostaną m.in.: wymienione okna i drzwi, wykonana izolacja pozioma, remonty elewacji budynku oraz schodów.Pomagają od ćwierć wieku

Msza święta, medale okolicznościowe i gratulacje. Tak w lipcu świętowano jubileusz 25-lecia OSP Niewiarów. Wójt Zbigniew Wojas złożył szczególne podziękowania i gratulację dla obecnych i byłych druhów za pracę przy rozbudowie remizy, udział w akcjach ratunkowych oraz szkolenie młodzieży.


Prezenty od gośc państwa Barczyków

Charytatywny lipcowy piknik w Zagórzanach u państwa Anny i Kazimierza Barczyków jak zwykle był wyjątkowym forum różnych środowisk. Podczas tej jedynej na taką skalę prywatnej imprezy w Polsce, organizowanej od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku przez zasłużonego samorządowca, pojawiło się rekordowo wielu znakomitych gości – przyjechało ponad 350 osób z Krakowa, kraju i zagranicy. Jak każe tradycja, zamiast kwiatów dla solenizantki – pani Anny – przywieźli przybory szkolne dla dzieci z pobliskich szkół i ośrodków. Hojność gości przerosła oczekiwania organizatorów. Najwięcej, bo 1415 zebrano zeszytów i długopisów – 1100, ale imponujące są i inne liczby: 743 bloki rysunkowe, 476 zestawów kredek, 176 kompletów farb, 164 pudełka plasteliny, 163 pisaki, 101 plecaków… Były również gumki, pędzle i inne drobiazgi oraz jedna drukarka. Pomoce trafiły do uczniów ze Zręczyc, Gdowa i Niegowici oraz podopiecznych placówek dla niepełnosprawnych w Zagórzanach, Podolanach i Łapanowie.


„Podróże małe i duże” dobiegły końca

Zakończyła się I edycja Międzynarodowego Projektu „Podróże małe i duże” 2022/23.
Do udziału zgłosiło się 158 szkół, w tym 21 polonijnych z Anglii, Szkocji, Ukrainy, Czech, Litwy, Stanów Zjednoczonych. Niezwykłą podróż pełną literatury, historii i kultury odbyło 3811 uczniów. Organizatorem projektu była Szkoła Podstawowa w Pierzchowie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Gmina Gdów. Za zajęcie pierwszego miejsca voucherem podróżniczym w wysokości 3000 zł, nagrodzono SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków z Warszawy. O projekcie mówiono mówiono łącząc się podczas wideokonferencji z uczniami nagrodzonych szkół. Pilotażową edycję podsumowała autorka – Kinga Badura-Pysz.

Dla tych, których nie stać na kredyt

Wójt Gminy Gdów wraz z ośmioma samorządowcami innych gmin podpisał akt erekcyjny potwierdzający wolę powołania SIM Ziemi Krakowskiej. SIM – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki tzw. not for profit, które tworzą samorządy w celu budowy mieszkań dla osób, które są w stanie płacić regularnie czynsz, ale nie posiadają zdolności na wzięcie komercyjnego kredytu w banku. To oferta szczególnie dla młodych rodzin, które w ten sposób będą mogły skorzystać z wynajmu mieszkania taniej, niż na rynku komercyjnym.
Każda gmina tworząca SIM osobno będzie wyznaczać zasady, kryteria naboru mieszkańców i tworzyć listę najemców. Wybudowane w ramach programu mieszkania trafią na rynek wynajmu, z którego będą mogły skorzystać tylko osoby spełniające określone przez gminę kryteria. Najemcy mieszkań wybudowanych w ramach SIM w późniejszym czasie będą mogli wnioskować o wykup lokali na własność.Uczniowie najlepsi z najlepszych

Julia Lisowska, Krzysztof Głowiak, Rita Nowak, Maja Wilkosz oraz Nikola Tomasik odebrali nagrody oraz wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 z rąk gospodarza Gminy Gdów. Wyróżnienia trafiły do absolwentów, którzy spełnili kryteria określone w regulaminie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”. Nagrody zostały przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz uzyskanie w swoich szkołach najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty.


OSP Książnice z nowym samochodem

Druhowie z Książnic powitali w swojej jednostce średni samochód ratowniczo-gaśniczy Staroman GBA 2.5/16 z 2003r., który zastąpi dotychczasowy, wysłużony samochód Magirus. Nowy nabytek zwiększy zdolności bojowe jednostki i poprawi bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy Gdów.


Duże grono małych cyklistów

Rajd Rowerkowy to wydarzenie, które już na stałe wpisało się we wrześniowy kalendarz imprez Przedszkola Samorządowego w Gdowie. Pierwsza impreza odbyła się w 2001 roku. W tym roku dla ponad 100 uczestników, przygotowano na Zarabiu oznakowaną trasę przejazdu, pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody. Czekało też wiele atrakcji. Na koniec było o czym rozmawiać przy ognisku z kiełbaskami. – Rodzinne Rajdy Rowerowe od 22 lat propagują wśród naszych wychowanków zdrowy tryb życia, aktywność na świeżym powietrzu, rodzinne spędzanie wolnego czasu, uczą zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad fair play, radzenia sobie z porażkami ale przede wszystkim propagują wspaniałe hobby – rekreacyjną jazdę na rowerze – powiedziała Urszula Janicka, dyrektor przedszkola, dziękując wszystkim uczestnikom za spotkanie.


Przyroda sama się nie obroni

Trwa zbiórka podpisów pod petycją o ustanowienie użytku ekologicznego „Uroczysko 7 Stawów w Nieznanowicach”. Jej autorzy – Krzysztof Turakiewicz, Bogusław Dudek oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Nieznanowice 2016 apelują o jak najszybsze ustanowienie użytku ekologicznego. W ten sposób pragną ochronić ważny teren w systemie przyrodniczym gminy Gdów. – Zabudowa komercyjna Nieznanowic postępuje w zastraszającym tempie. Chcemy zastopować ten proces i uchronić istniejącą tam roślinność oraz wiele chronionych gatunków fauny i flory cenionej w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej – piszą m.in. Z pełną treścią petycji można zapoznać się na stronie www.petycjeonline.com. Tam też można ją podpisać.

Jedne naprawione, inne czekają na remont

Dobiegł końca remont dróg gminnych w  Świątnikach Dolnych i Szczytnikach na odcinku 356 m, tj. od skrzyżowania z DG 560154K do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach, obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wymianę podbudowy, wymianę korytek ściekowych i krawężników, wymianę progu zwalniającego, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy.
Z początkiem listopada zakończą się prace związane z remontem dróg gminnych. Prowadzone one będą w 16 miejscowościach: Kunice, Hucisko, Fałkowice, Gdów, Zręczyce, Zalesiany, Zagórzany, Cichawa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Czyżów, Niżowa, Wiatowice, Krakuszowice, Niewiarów oraz Jaroszówka.
Na początku września wójt podpisał umowę na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 560101K w km od 2+282 do km 3+242 w miejscowości Winiary, gmina Gdów”. Długość drogi objętej remontem wynosi prawie kilometr. Wartość inwestycji to 760 622 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 380 311 zł).


Remont dojazdów do pól

Trwają remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace zostaną wykonane m.in. w Marszowicach, Wiatowicach, Stryszowej, Pierzchowie i Książnicach.


Łatwiej dojechać z dziećmi

Nowo powstała droga łącząca kompleks oświatowo-sportowy w Gdowie (Szkoła Podstawowa, Przedszkole i  Żłobek Samorządowy, Hala Sportowa, boisko Orlik) z ul. Łapanowską, ułatwia dojazd rodziców odwożących swe pociechy na zajęcia.


Nowe chodniki w Fałkowicach i Gdowie

W sierpniu rozpoczęła się budowa chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w kierunku Dobczyc do skrzyżowania z drogą gminną. Inwestycje wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” Piotra Siei. Wartość robót budowlanych to prawie 390 000 zł, z czego 221 255 wynosi dofinansowanie z Województwa Małopolskiego. Wójt Gminy Gdów podpisał umowę na wykonanie chodnika przy ul. Krakowskiej w Gdowie. Nowe odcinki będą kontynuacją powstałego w 2020 roku traktu.


Mikrobus dla ŚDS w Zagórzanach

We wrześniu wójt gminy Gdów podpisał umowę zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach. Przetarg wygrała firma MARIMEX Sp. z o.o. Sp. K., ul. Góra Libertowska. Wartość zadania wynosi 232 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 135 000 zł.

Dziękując za pomoc 

Pod koniec ubiegłego roku patrol z gdowskiego Komisariatu wraz z Zespołem Ratownictwa Medycznego został wezwany do jednego z domów w Książnicach, gdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku siedmiomiesięczne dziecko doznało obrażeń i potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna. Ponieważ z każdą minutą stan dziecka się pogarszał, a karetka była w drodze z Krakowa, funkcjonariusze podjęli natychmiastową decyzję o przetransportowaniu malucha radiowozem do Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, gdzie uzyskał niezbędną pomoc. 

Policjantom uczestniczącymi w interwencji: mł. asp. Bogdanowi Florkowi z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, asp. szt. Adamowi Knapikowi – dyżurnemu oraz komendantowi gdowskich policjantów nadkom. Krzysztofowi Mistarzowi wójt Zbigniew Wojas, zastępca Grzegorz Piętak oraz Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce mł. insp. Mirosław Strach wręczyli podziękowania i pamiątkowe medale za natychmiastową gotowość do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 


Zasłużeni strażacy

Gminne uroczystości Dnia Strażaka w tym roku odbyły się w Niegowici. Po mszy św. poczty sztandarowe i goście udali się do remizy OSP, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. Druhowie odebrali życzenia, gratulacje i podziękowania za swoją całoroczną służbę od wójta Zbigniewa Wojasa, Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza, zastępcy Komendanta PSP w Wielicze Roberta Ulmana oraz Władysława Kucharskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gdowie, dwudziestu druhów odebrało medale „Zasłużony dla OSP Gminy Gdów”. Uroczystości towarzyszył występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów. Słowa podziękowania do zgromadzonych przedstawicieli jednostek OSP skierował również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gdowie dh Dariusz Nowak. 


Grillowe party

enie kulinarne pn. „Wpadnij na grilla”. Przy promenadzie na gdowskim Zarabiu królowały grillowane mięsa i warzywa. Gospodynie z KGW Gdów, Pierzchów, Liplas, Niewiarów, Wiatowice i Wieniec rywalizowały o przyznanie ich daniom tytułu „najsmaczniejszej potrawy” i nagród.

Po długich obradach jury nagroda główna trafiła do KGW Pierzchów za „kebab po pierzchowsku”, który umiejętnie połączył tradycję i nowoczesność. Swój głos w konkursie kulinarnym miała też publiczność. Goście oceniali specjały, a następnie oddawali swoje głosy poprzez wrzucenie karty do urny. Po przeliczeniu głosów (których oddano łącznie 208) komisja stwierdziła, że „Nagroda Publiczności” trafi do rąk pań z KGW Gdów. Oba koła zostały nagrodzone grillem ufundowanym przez wójta gminy. 


Recytacje przedszkolaków

W Przedszkolu Samorządowym w Gdowie odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski przedszkolaków, w którym wzięły udział dzieci z: Niegowici, Sierczy, Biskupic, Mietniowa, Niepołomic, Woli Batorskiej, Sułkowa, Szczytnik, Wieliczki, Trąbek oraz Gdowa. 

 Pierwsze miejsce zajęła Konstancja Winiarz, przed Eweliną Bierzało i Mileną Stoczyńską.

Papieskim szlakiem

Pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro…” odbył się XXII Rajd Szlakiem Papieskim z Łapanowa do Niegowici. Uczestnicy, blisko 700 osób, po wspólnej modlitwie wyruszyli na szlak, by pokonać 12-kilometrową trasę, udając się do parafii w Niegowici, w której w latach 1948- 1949 pierwszą posługę kapłańską pełnił Karol Wojtyła. Rajd odbył się pod honorowym patronatem abp. – Marka Jędraszewskiego, starostów: wielickiego – Adama Kociołka i bocheńskiego – Adama Korty oraz wójtów gminy Łapanów – Andrzeja Śliwy i Gdów – Zbigniewa Wojasa.


Dotacje dla KGW

Gmina Gdów pozyskała 20 tys. zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich. Projekt pn. „W Gminie Gdów bezpieczniej z Kołami Gospodyń Wiejskich” realizują cztery KGW. W Bilczycach panie zorganizowały spotkanie z psychologiem dotyczące przemocy domowej, a w Czyżowie prelekcję z udziałem policji, dotyczącą cyberprzestępczości. Z kolei KGW w Fałkowicach, w ramach prowadzonej akcji prewencyjnej, przeprowadziło spotkanie z psychologiem, który z najmłodszymi mieszkańcami miejscowości oraz gminy rozmawiał o zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież, a KGW w Pierzchowie prelekcję na temat zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Ponadto, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów pozyskało 55 000 dofinansowania w wysokości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach programu „Danie Wspólnych Chwili”- Fundacji Biedronka, Koło Gospodyń Wiejskich w Bilczycach i Pierzchowie organizuje cykliczne spotkania dla seniorów połączone ze wspólnym gotowaniem i opowieściami o historii i tradycji swoich miejscowości. 


Na kapliczkę w Książnicach

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023” organizowanego przez UM Województwa Małopolskiego, przyznano gminie Gdów 22 tys. zł na prace restauratorskie i konserwatorskie książnickiej kapliczki z figurą Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem. 

Kolumnowa kapliczka jest najwyższą z wielopiętrowych obiektów tego typu w powiecie wielickim. Została ufundowana w 1875 roku przez Rafała i Annę Pilchów. Całkowita wartość robót konserwatorskich to 46 863 zł.


Nie tylko czytali…

Z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, uczniowie SP w Niegowici zaprosili szczególnych gości. Motywem przewodnim spotkań była lektura fragmentu książki pt. „Strach i śmieci” Moniki Borkowskiej – Szmit, która stała się okazją do spontanicznych rozmów m.in. z wójtem Zbigniewem Wojasem i jego zastępcą Grzegorzem Piętakiem. Wójt odpowiedział dzieciom na najbardziej nurtujące je pytania m.in. o pociąg do Gdowa, budowę galerii, schroniska dla psów, kina czy basenu, ale i konieczności zakupu sceny do szkoły… Nie zabrakło pytań o codzienną pracę i rozmów o planowanych i już powstałych inwestycjach. 


Nie tylko czytali…

Zastępca wójta odpowiadał na pytania o pracę w szkole, ulubione przedmioty, obecne obowiązki związane z pracą w Urzędzie Gminy, transport zbiorowy i wielu innych ciekawych zagadnień. W akcji czytania dzieciom wzięli również udział przedstawiciele Referatu Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Miszczyk oraz Anna Serafin i pracownicy gdowskiej biblioteki.

Urokliwy spacer po Hucisku

Ścieżka kulturowo-przyrodnicza to zaskakująco ciekawa trasa obfitująca w opowieści w nieznane nawet mieszkańcom Huciska i okolic. Zasługa w tym jej pomysłodawców i twórców – Katarzyny i Marcina Zarzyckich z Fundacji Plenerownia, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie szlaku i jego opisów. 

Trasa wiedzie do Ogrodu Sztuki i Galerii Natural Art.- artystki Oli Rudzkej-Miazgi, Domu Kazimierza Mikulskiego – krakowskiego plastyka, dworu w Hucisku z rodzinnym grobowcem Lipowskich skrytym w zakamarkach lasu, Domu Pracy Twórczej Tadeusza Kantora z jego 14-metrowym pomnikiem krzesła, a także do „studzienki Izabela” ze źródełkiem nazwanym imieniem Izabeli, żony barona Edwarda Lipowskiego.


Z okazji Dnia Dziecka

Wyjątkową aktywnością wykazały się w tym roku organizacje i sołectwa przygotowując wiele pikników i festynów dla najmłodszych. 

Pikniki zorganizowane przez Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców i strażaków odbyły się m.in. w Czyżowie, Cichawie, Jaroszówce, Szczytnikach, Winiarach i Książnicach.

Wspólną zabawę przygotowano również w Fałkowicach, Wiatowicach, Pierzchowie i Zagórzanach. Imprezy zostały dofinansowane przez gminę Gdów. 


Goście z Malchowa w Gdowie

Gmina Gdów gościła w maju delegację z miasta Malchow w północno-wschodnich Niemczech. Goście uczestniczyli w obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja składając kwiaty pod Pomnikiem Pamięci w Gdowie oraz wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Krakowie. Odwiedzili również Kopalnię Soli w Wieliczce. Z dużym zainteresowaniem delegacji spotkała się wizyta w Przedszkolu Samorządowym, Żłobku, Szkole Podstawowej i Hali Sportowej w Gdowie, gdzie w rozmowie z dyrektorami placówek i wójtem Zbigniewem Wojasem wymieniali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania i finansowania oświaty oraz gminnych inwestycji. Rozmowy odnośnie ewentualnej dalszej współpracy pomiędzy Gminą Gdów i Gminą Malchow dotyczyły wymiany młodzieży szkolnej i wymiany kulturalnej. Zarówno nasze placówki oświatowe, jak i prezentacje artystyczne w wykonaniu Zespołu Mali Gdowianie działającego przy Centrum Kultury w Gdowie i Kapeli Gdowskiej pod kierunkiem pani Hanny Dziewońskiej zrobiły na gościach duże wrażenie.


Bajkowa parada

Z okazji 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie zaprosiła dzieci z Przedszkola Samorządowego do udziału w Wielkiej Paradzie Postaci Bajkowych. Barwny orszak został powitany na gdowskich Plantach przez gospodarzy gminy.


Dożynkowy korowód już za dwa miesiące

Gminne Dożynki odbędą się 3 września w Bilczycach. Po Mszy św. dziękczynnej, doroczne świętowanie rozpocznie się na placu przed remizą OSP. W programie m.in. występy artystyczne, wystawa płodów rolnych i maszyn rolniczych, konkursy i zabawa taneczna. Na uroczystość zaprasza wójt Zbigniew Wojas i Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Gdów.


„Zorza” zaświeci dla wszystkich

Sprawa niszczejącego budynku Domu Katolickiego „Zorza” w Gdowie leży na sercu wielu mieszkańcom gminy. W okresie przedwojennym był to najładniejszy i najbardziej okazały budynek, służący jako pierwsza we wsi placówka kulturalna. Zaprojektowano go z myślą o amatorskim teatrze Akcji Katolickiej, a powstał dzięki ofiarności wielu osób. Od roku 2011 budynek jest nieużytkowany i  niszczeje na naszych oczach.
Jesienią ubiegłego roku seniorzy z gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali zbiórkę podpisów pod apelem o wykorzystanie budynku na cele społeczno-kulturalne. W rezultacie, z inicjatywy wójta Gminy Gdów, doszło do podjęcia rozmów z właścicielem obiektu – parafią pw. Narodzenia NMP w Gdowie i Archidiecezją Krakowską. Wójt Zbigniew Wojas złożył propozycję przekazania obiektu na rzecz samorządu i stworzenia w nim miejsca pełniącego funkcje społeczno-oświatowo-kulturalne, służącego zarówno parafianom, jak i całej społeczności gminy.
Rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy użyczenia budynku Domu Katolickiego „Zorza” Gminie Gdów na razie do końca 2023 roku (m.in. ze względu na konieczność założenia księgi wieczystej dla nieruchomości). Po tym czasie, kiedy Parafia będzie dysponować już dokumentacją niezbędną do sporządzenia aktu notarialnego, będzie można zawrzeć umowę ustanowienia nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminy Gdów na okres co najmniej 20 lat. Podpisane obecnie użyczenie budynku pozwoliło też Gminie Gdów na złożenie wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont Domu Katolickiego „Zorza”.


Lektura obowiązkowa

„Gmina Gdów – od średniowiecza do współczesności” Włodzimierza Chorązkiego. – To kompendium informacji o dziejach gminy Gdów, usystematyzowana baza wiedzy o najistotniejszych wydarzeniach w ciągu wieków. Być może w przyszłości stanie się ona punktem wyjścia do spisania kolejnych tomów naszej historii – mówi o monografii wójt Zbigniew Wojas.
Publikacja zawiera podstawowe informacje o gminie Gdów oraz zarys jej dziejów, historię oświaty gdowskiej po 1945 roku, opisy instytucji, organizacji i stowarzyszeń, kościołów i zabytków, a także dzieje sołectw i życiorysy sławnych i zasłużonych dla gminy Gdów. Monografię można zakupić w cenie 60 zł.
„Kronika Gdowa” Piotra Gumułki. Świetnym uzupełnieniem monografii jest kronika „przez wiek XVIII i XIX – do lat 60-tych XX wieku z opowieści, zapisków, dokumentów i not historycznych spisana” – jak głosi podtytuł publikacji. „Zwyczaj ten już zaginął” – to zdanie, które często towarzyszy opisowi zapomnianych już tradycji i zwyczajów gdowskich, o których przypomina w swych zapiskach autor. Za sprawą doboru odpowiedniej czcionki, poszczególne strony wydają się być maszynopisem autora, co sprawia, że czytelnik z jeszcze większym zaciekawieniem pozna wiele cennych informacji o Gdowie, losach jego mieszkańców, a także oświacie, życiu społecznym i kulturalnym oraz dawnych obyczajach. Przeczyta o karczmach, starym młynie, jarmarkach oraz „wzlotach i upadkach” miejscowości. Cena gdowskiej kroniki wynosi 60 zł.
„Bilczyce opowiedziane. A tale of Bilczyce” Bogusława Michalca i Romana Markota
Album opowiada o zawiłych losach zespołu dworsko-parkowego w Bilczycach, zdradzając tajemnice dworu, jego właścicieli oraz zabytkowego kompleksu parkowego. Interesujące wypowiedzi, bogate ilustracje oraz fragmenty poezji sprawiają, że fascynacja czytelnika urokiem bilczyckiego majątku wciąż wzrasta, a po zakończeniu lektury chce się zobaczyć historyczne miejsce otoczone pięknym ogrodem. Napisana w języku polskim i angielskim publikacja kosztuje 120 zł.
Książki można nabyć w Centrum Kultury w Gdowie. Warto je mieć w domowej biblioteczce, bo wiedzy o „małej ojczyźnie” nigdy za wiele…


Prawie 60 tysięcy złotych na WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich: małych i dużych”. Sztab WOŚP, który działał przy Centrum Kultury w Gdowie przy wsparciu CK w Łapanowie, razem z uczniami gdowskiej Szkoły Podstawowej zbierał datki przy kościołach i sklepach. Do zbiórki dołączyli lokalni przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach ustawili puszki. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i ofiarnych darczyńców, w gdowskim sztabie udało się zebrać 58 450 złotych.. (49 501,68 zł za sprawą wolontariuszy, a 8 948,32 zł wrzucono do puszek stacjonarnych). Najczęściej – aż 1465 razy – ofiarowano banknot 10 złotowy, ale trafiały się też 200 i 100-złotowe. Było także 50 dolarów i … ślubna obrączka.
Łącznie kwestowało 31 wolontariuszy. Najwięcej, bo 18 osób, było z gdowskiej podstawówki. Wspierali nas również wolontariusze z gminy Łapanów oraz członkowie Automobilklub Galicyjski z toru Podolany „Mała Finlandia” – podsumowała Wioleta Chmiela, szefowa gdowskiego sztabu.


Sala gimnastyczna jak nowa

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Książnicach zyskała nowy blask. Zakończone prace remontowe obejmowały gipsowanie i malowanie ścian oraz cyklinowanie parkietu. Pieniądze na remont w wysokości ok. 80 tys. zł pochodziły z budżetu Szkoły Podstawowej z udziałem środków Rady Sołeckiej Książnic.


Debata o ruchu drogowym

Policjanci wraz z uczestnikami społecznej debaty dyskutowali na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy. W trakcie spotkania mieszkańcy wskazali najbardziej uciążliwe problemy związane z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Narzekali zwłaszcza na zbyt szybką prędkość samochodów, przekraczania tonażu przez ciężarówki oraz zanieczyszczenia dróg przez pojazdy rolnicze. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego odnotował wszystkie wskazane miejsca oraz problemy zgłoszone przez uczestników debaty i zobowiązał się do podjęcia stosownych działań przez podległych funkcjonariuszy w celu rozwiązania zgłoszonych problemów.


Zobacz, czym oddychasz

W drugiej połowie lutego przed Urzędem Gminy Gdów stanęła eko-instalacja „mobilne płuca”. Przez dwa tygodnie mogliśmy obserwować, jak dwumetrowy model ludzkich płuc „oddychał” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza.
– Wyniki pomiarów nie są zadowalające, co wskazuje stan płuc po 14 dniach filtrowania powietrza. Dodatkowym atutem przy trwających pomiarach w naszej gminie była pogoda tj. silne wiatry i deszcz, który sprzyjał niwelowaniu smogu. Na tle prowadzonych pomiarów w innych miejscowościach nasza gmina wypada nie najgorzej. Po dwóch tygodniach pracy mobilnych płuc możemy wnioskować, że dotychczasowa wymiana kotłów pozytywnie wpłynęła na jakość powietrza w Gdowie – informuje Anna Osielczak, gminny ekodoradca.


Remiza w Liplasie przechodzi gruntowny remont

W ubiegłym roku w siedzibie druhów m.in. położono posadzki i wykonano sufity podwieszane z oświetleniem LED oraz wyremontowano zaplecze socjalne. Koszt robót to 69 000 zł, z czego 29 000 zł wyniosło dofinansowanie z Programu Małopolskie Remizy. W pracach porządkowych i przygotowaniach budynku do gruntownego remontu pomagali druhowie strażacy oraz mieszkańcy wsi. Aktualnie trwa drugi etap modernizacji, czyli roboty wykończeniowe. Wartość prac to 86 000 zł (z budżetu Gminy Gdów). Zaplanowano również wyposażenie kuchni.


Kampania sprawozdawcza u strażaków

Od 21 stycznia do końca marca br. odbywały się spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Gdów. Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok, druhowie ustalają i zatwierdzają także plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. W zebraniach biorą udział strażacy, młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Sukces uczniów z Książnic

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książnicach zostali laureatami Nagrody Specjalnej Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marka Kuchcińskiego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla uczniów (nauki humanistyczne).
Reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Książnicach: Hubert Pilch, Tomasz Dziuba oraz Krzysztof Stroński pod opieką koordynatora projektu pani Elizy Szostak w ogólnopolskim wyzwaniu dla uczniów szkół podstawowych HackEdu „Moja lekcja w szkole jutra” otrzymali nagrodę specjalną szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marka Kuchcińskiego – pamiątkowe dyplomy oraz długopisy3D, za pomocą których, w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, będą mogli tworzyć rysunki i przedmioty w trzech wymiarach, ucząc się koncentracji i cierpliwości.


Archiwum

Podsumowanie zebrań wiejskich

Od 22 września do 13 października br. w poszczególnych sołectwach trwały zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy podsumowywali działalność za rok 2022 oraz decydowali o podziale środków pozostawionych do dyspozycji wsi (w przyszłym roku zostały one zaplanowane ogółem w kwocie 941 575 zł). Mieszkańcy, po dyskusjach nad propozycjami przedstawianymi przez sołtysów i Rady Sołeckie, podjęli uchwały o podziale środków do realizacji na rok 2023.

Spotkania były również okazją do omówienia spraw bieżących poszczególnych wsi. Podczas 29 zebrań, z udziałem wójta Zbigniewa Wojasa, jego zastępcy Grzegorza Piętaka i pani sekretarz Bożeny Malarczyk, mieszkańcy najczęściej poruszali tematy dotyczące dróg i chodników, zarówno tych gminnych, jak i powiatowych i wojewódzkich, oznakowania dróg, oświetlenia, dzikich wysypisk śmieci, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego.


Dofinansowanie na drogi i ścieki

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III (PGR) Gmina Gdów otrzymała 5 mln złotych dofinansowania na budowę drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej. Przetarg na realizację tego zamówienia został ogłoszony w listopadzie.
Kolejnym projektem, dofinansowanym w wysokości 5 mln złotych jest budowa kanalizacji sanitarnej w Marszowicach. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania.


Chodnik na ul. Obrytka

Zakończyła się budowa ostatniego, ponad 200-metrowego odcinka chodnika na ul. Obrytka w Gdowie, który połączył dotychczasowy wybudowany chodnik z ul. Łapanowską.
Dodatkowo, w obrębie skrzyżowania ul. Obrytka z ul. Łapanowską zostały zamontowane bariery ochronne mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Inwestycję zrealizowała Firma Usługowo-Produkcyjno -Handlowa TRAN-ZIEM Jerzgo Satoły.

Dla najmłodszego pokolenia Gdowian

W październiku otwarto nową część Samorządowego Przedszkola, która mieści się na piętrze budynku Żłobka Samorządowego. Prezentacji dokonała dyrektorka przedszkola – Urszula Janicka. W powstałej nowej części znajdują się cztery sale oraz sanitariaty dla 64 dzieci (trzy oddziały, w tym jeden integracyjny), co oznacza, że od września do przedszkola w Gdowie uczęszcza blisko 400 dzieci. W ramach przedsięwzięcia wykonano również zbiornik retencyjny na deszczówkę oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Powstał tam także plac zabaw, dojście i dojazd oraz ogrodzenie. Koszt wykonania części przedszkolnej to ok. 2,5 mln. zł. Natomiast samo wzniesienie obiektu i przeprowadzenie wszystkich prac, dzięki którym powstał żłobek to ok. 4,4 mln zł. Pieniądze na inwestycję pochodziły z programu „Maluch+” oraz drugiej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Był oddany lokalnej społeczności

Śp. Józef Zając zmarł 3 listopada 2022 r., w wieku 69 lat. Aż do przejścia na emeryturę w roku 2018, był sekretarzem gminy Gdów, wzorem urzędnika, samorządowca i społecznika.
– Dla mnie osobiście to szczególne trudne pożegnanie, bo przepracowaliśmy wspólnie 16 lat, przechodząc przez wiele samorządowych zawirowań i trudności, ale też i wspólnie ciesząc się z sukcesów i osiągnięć naszej gminy – mówił wójt Zbigniew Wojas podczas pogrzebu śp. Józefa Zająca.
W ciągu tych kilkunastu lat pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi korzystali z Jego wiedzy i doświadczenia. Spokojny, opanowany, pogodny, skromny, oddany lokalnej społeczności… Tak zapisał się na zawsze w naszej pamięci.


Nowoczesna remiza w Cichawie

Druhowie strażacy i panie z KGW w Cichawie mają nową siedzibę. Budynek liczy prawie 500 m kw. Na parterze znajduje się garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala z zadaszonym tarasem, natomiast na piętrze powstały m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza sala spotkań. Gmina Gdów przeznaczyła na budowę obiektu ze swego budżetu 3 mln zł.


Gospodynie ze Szczytnik działają od 60 lat

Gratulacje, pamiątkowe zdjęcia, kwiaty i występy artystyczne. Tak w październiku świętowano jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach. Szczególne podziękowania złożone zostały przez wójta Zbigniewa Wojasa pani Małgorzacie Wcisło, która przez ostatnie 14 lat pełniła funkcję przewodniczącej KGW w Szczytnikach, dbając o kultywowanie regionalnych tradycji, angażując się w działalność kulturalną, wspierając integrację mieszkańców wsi i całej gminy.


Test Wiedzy o Gdowie zaliczyli w wielkim stylu

Kim jest Gryf? Który król jest związany z historią gdowskiego kościoła? Kiedy miała miejsce bitwa pod Gdowem i gdzie znajduje się obraz, który ją przedstawia? – to tylko niektóre pytania, na jakie odpowiadała młodzież w „Wielkim teście wiedzy o Gdowie”.

Jego finał odbył się 23 listopada, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie. Do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów tej placówki ze w Gdowie i troje ze Szkoły Podstawowej z Niegowici. Była to doskonała okazja do poszerzenia i sprawdzenia wiedzy na temat swojej małej Ojczyzny.
Nad przebiegiem konkursu czuwali jurorzy: pani Teresa Kaczmarczyk – nauczycielka geografii i przyrody, pedagog, członek, propagatorka wiedzy o ziemi gdowskiej oraz pan Jan Zawała – pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, były dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego, a następnie Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie, wiceprzewodniczący Rady Gminy Gdów. Oboje są członkami Stowarzyszenia Historia i Tradycja i mają swój udział w powstaniu monografii pt. „Gmina Gdów – od średniowiecza do współczesności”.
W jury zasiadał również sołtys Gdowa Zbigniew Gumułka – społecznik, samorządowiec, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, która jest najstarszą organizacją społeczną działającą na ziemi gdowskiej.
Pytania i zadania konkursowe obejmowały tematykę związaną z powstaniem Gdowa, ważnymi miejscami i ich historią, zasłużonymi osobami, rzeką Rabą… Pierwsze miejsce przyznano Mai Wilkosz, która zdobyła 35 punktów na 36 możliwych), drugie Arturowi Niewiarowskiemu (34 pkt.), a trzecie Julii Kubat, (33 pkt.). Wyróżnienia zdobyły: Rita Nowak i Kinga Domagała, (30 pkt). Nagrody wręczono laureatom podczas koncertu wieńczącego obchody 750-lecia Gdowa.


Współpraca z Ekologią w tle

Wójt Zbigniew Wojas oraz Marek Szczepański i Łukasz Jasiński, dyrektorzy Banku Ochrony Środowiska podpisali ramowe porozumienie o współpracy. Deklaracja dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA, przeznaczonego na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.


Wóz dla strażaków z Liplasu

Do jednostki OSP w Liplasie trafił samochód pożarniczy zakupiony ze środków Gminy Gdów od Gminy Rodenberg w powiecie Schaumburg (z jednostki Hülsede-Meinsen). W przekazaniu samochodu uczestniczył wójt Zbigniew Wojas, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gdowie Dariusz Nowak oraz Piotr Maciuszek – naczelnik OSP Liplas i Henryk Kaleta – prezes tamtejszej OSP. Samochód będzie służył poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Liplasu i całej gminy.


Drogi jak nowe

W roku bieżącym wykonane zostały roboty na odcinkach dróg w miejscowościach: Gdów, Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Hucisko, Kunice, Niegowić, Niewiarów, Pierzchów, Szczytniki, Świątniki Dolne, Zagórzany, Zręczyce, Zalesiany, Wiatowice, Winiary. Wartość wykonywanych prac to 895 tys. złotych.
Zadanie obejmujące remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2022 r. zostało zrealizowane przez Gminę Gdów przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski i obejmowało remont dróg prowadzących do pól lub gospodarstw rolnych w miejscowościach: Niewiarów, Zręczyce, Marszowice, Niżowa, Książnice oraz Cichawa. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 420 tys. zł z czego prawie 232 tys. zł pochodziło z dotacji.


Dożynki i Festiwal Podpłomyka

11 września 2022 r. na gdowskim Zarabiu, odbyły się ogólnopolskie dożynki organizowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Święto połączone było z III Festiwalem Podpłomyka Plebańskiego. Dla uczestników organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji m.in. występy zespołów artystycznych, warsztaty podpłomyka plebańskiego, turniej rodzin, piknik ekologiczny, wystawę płodów rolnych i maszyn rolniczych oraz zabawy dla dzieci. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko.


Dzień Papieski w Niegowici i Gdowie

W Niegowici 16 października obchody Dnia Papieskiego rozpoczęto od mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Później zaprezentowany został film „Śladami pamięci”, poświęcony księdzu Karolowi Wojtyle. Nie zabrakło także wspomnień mieszkańców z pobytu w niegowickiej parafii późniejszego papieża – Polaka. Przy pomniku Wikarego Świata zostały złożone kwiaty. Zwieńczeniem obchodów było wspólne odśpiewanie „Barki”, ulubionej pieśni oazowej Jana Pawła II.
W świętowanie Dnia Papieskiego włączyła się także gdowska parafia. W Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej przez całą niedzielę można było nabyć pyszne kremówki papieskie, sprowadzone specjalnie z Wadowic przez księdza proboszcza. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wyjazd feryjny dzieci ze scholi działającej przy parafii w Gdowie.


Ponad 14 mln zł z Polskiego Ładu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina Gdów otrzymała ponad 14 mln złotych dofinansowania na trzy zadania.
5 mln zł przeznaczono na infrastrukturę kanalizacyjną w  Marszowicach. Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na skanalizowanie miejscowości poprzez doprowadzenie nowo wybudowanego kolektora do oczyszczalni ścieków w Pierzchowie.
Drugie zadanie, dofinansowane również kwotą 5 mln zł to budowa w Gdowie dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na boisku Orlik. W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej powstaną 2 boiska do piłki nożnej z miejscem dla sędziów i zawodników, piłkochwytami i oświetleniem.
Ponad 4 mln zł przeznaczono również na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach. Zostanie tam zbudowana sala gimnastyczna wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz stołówka, szatnia, sale dydaktyczne oraz świetlica wraz z biblioteką. Łączna powierzchnia rozbudowanego obiektu będzie wynosić ponad 937 m kw.


Będą mieć bliżej na WF

Trwa rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie. Prace o wartości ponad 500 tys. zł polegają na budowie łącznika pomiędzy szkołą i salą gimnastyczną. Zadanie obejmuje również m.in. wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej, c.o, gazowej i elektrycznej oraz utwardzenie dojść, wykonanie przyłącza wody, przebudowę przyłącza gazu oraz rozbiórkę istniejącej studni. W poprzednich miesiącach w szkole wykonano m.in. izolację termiczną i elewację, remont kominów oraz instalacji uziemiającej i odgromowej.


Odnowiona, poświęcona…

W Zagórzanach, 19 czerwca odbyło się uroczyste poświęcenie przydrożnej kapliczki Matki Bożej Różańcowej. W ubiegłym roku renowacja zabytku została zakończona. Kapliczka powstała w 1921r., a ufundowali ją Tomasz Kucharczyk i Anna Cendrowska. Według przekazu fundacja miała uczcić zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Obecnie figurą opiekują się mieszkańcy Zagórzan i Zalesian. W ramach prac przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną obiektu. Powierzchnię kamienia oczyszczono i zaimpregnowano. Wykonano retusze kolorystyczne płaskorzeźb, nowy krzyż z piaskowca i płaskorzeźbioną figurę św. Kingi, pozostałe sylwetki świętych odtwarzając w istniejących zarysach. Teren wokół uporządkowano, a ogrodzenie oczyszczono, uzupełniono i pomalowano. Kapliczkę odnowiono dzięki dofinansowaniu z projektu „Małopolska pamięta” w wysokości 10 tys. zł, środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Gminy Gdów oraz datkom od mieszkańców. Szczególne podziękowania należą się sołtysom, Radom Sołeckim oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Zagórzan i Zalesian, ponieważ to dzięki ich inicjatywie doszło do odrestaurowania zabytkowej kapliczki. W czerwcowej uroczystości wzięli udział m.in. wójt Zbigniew Wojas, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk, radni oraz KGW i OSP z Zagórzan, mieszkańcy wsi.


Z ekologią za pan brat

W Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny „Hotel dla owadów”. Zorganizowano go we współpracy szkoły i Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w UG Gdów, w ramach projektu edukacyjnego „Pszczoły”, realizowanego z przedszkolakami z terenu gminy Gdów. Konkurs miał na celu propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin i dotyczył nauki pożytecznego działania na rzecz ochrony owadów zapylających. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać z naturalnych materiałów domki dla owadów. Można je obejrzeć w Centrum Kultury w Gdowie, gdzie będą eksponowane przez kilka najbliższych tygodni.


W Jaroszówce będzie sala

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaroszówce. Ze względu na ograniczone środki finansowe rozbudowa całego obiektu realizowana jest etapami. Do chwili obecnej wybudowany został łącznik sali i szkoły, gdzie mieszczą się sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia zaplecza itp., a w tym roku powstanie sala gimnastyczna (w stanie surowym zamkniętym z instalacją centralnego ogrzewania). Ostatni etap obejmował będzie dokończenie prac i wyposażenie obiektu.


Absolutorium i wotum zaufania dla wójta

9 czerwca br. odbyła się 53. sesja Rady Gminy Gdów. W czasie obrad zebrani zatwierdzili sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu za 2021 r. Udzielili też jednogłośnie wójtowi Zbigniewowi Wojasowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz wotum zaufania (po omówieniu „Raportu o stanie Gminy Gdów”).


Sierpniowa uroczystość
w Niegowici

28 sierpnia niegowicka parafia przeżywać będzie uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej. Po południu odbędzie się nabożeństwo uwielbienia Maryi Panny – modlitwa, koncert, montaż słowno-muzyczny.


Pamiętają o Wikarym Świata

Pomimo upływu lat mieszkańcy gminy Gdów nie zapomnieli, że św. Jan Paweł II swoją drogę kapłańską rozpoczynał w niegowickiej parafii w lipcu 1948 roku. Wciąż jest im wyjątkowo bliski.

W 17. rocznicę jego śmierci, 2 kwietnia wieczorem, zgromadzili się przy pomniku Wikarego Świata w Niegowici, aby pomodlić się, zapalić znicze i uczcić pamięć Papieża-Polaka. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Janusz Łomzik. Tradycyjnie, z okazji rocznicy wiązankę kwiatów złożyli wójt gminy Zbigniew Wojas oraz sekretarz – Bożena Malarczyk. Zgromadzeni wspólnie z niegowickim Chórem Parafialnym śpiewali pieśni, a na zakończenie zabrzmiała ulubiona przez Papieża „Barka”. W Niegowici zapłonęły harcerskie pochodnie oraz piękne ułożone dla św. Jana Pawła serce!


Chodnika ciąg dalszy

Urząd Gminy Gdów ogłosił przetarg dotyczący budowy ponad 200-metrowej części chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie. W najbliższych miesiącach powstanie brakujący fragment, który połączy dotychczasowy wybudowany odcinek z ul. Łapanowską.


Droga do remontu

Urząd Gminy Gdów ogłosił przetarg na remont drogi gminnej w Szczytnikach. Prace prowadzone będą na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach. Zadanie będzie współfinansowane z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Kostka na parkingu

W kwietniu rozpocznie się remont placu postojowego przy ul. Młyńskiej w Gdowie. W najbliższych tygodniach wykonana będzie tam nawierzchnia z kostki brukowej, a całość zostanie odpowiednio oznakowana.


Pomagają i ratują

Dziesięciu świeżo wyszkolonych ratowników i trzynastu z odnowionymi uprawnieniami – to bilans zakończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który odbywał się w remizie OSP Cichawa. Uczestniczyli w nim strażacy z Fałkowic, Książnic, Niewiarowa, Nieznanowic, Szczytnik, Wiatowic, Wieńca, Bilczyc, Cichawy, Kunic i Marszowic.
Kurs obejmował najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne podczas udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań oraz zwichnięć, ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, ewakuacji z miejsca zdarzenia, wsparcia psychicznego i prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. Kursanci nauczyli się również postępowania przy podejrzeniu takich stanów, jak: zawał, udar, cukrzyca, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.
W najbliższym czasie odbędą się podobne szkolenia dla strażaków z kolejnych jednostek OSP.

Wygodniej i bezpieczniej do szkoły

Nowa droga łącząca Szkołę Podstawową i przedszkole z  ul. Łapanowską w Gdowie zaprojektowana została jako trakt o szerokości 6 metrów (dwa pasy ruchu o szerokości 3 m). Dodatkowo zaplanowano poszerzenie jezdni na łukach, 2-metrowy chodnik, przejścia dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie uliczne. Po rozstrzygnięciu przetargu ten projekt realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” z Limanowej. Długo wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja ma powstać w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zawarcia umowy.


Droga zmodernizowana

W Szczytnikach zakończyła się modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Przedszkola Samorządowego. Zadanie było współfinansowane z funduszy pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt to ponad 360 tys. zł, a kwota dofinansowania to około 190 tys. zł. Gmina Gdów złożyła dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o łącznej wartości około 611 tys. zł. Pierwszy z nich został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowanie zostało przyznane (roboty są na ukończeniu). Drugi wniosek (dotyczący modernizacji dalszego odcinka ok. 400 m drogi w kierunku szkoły w Szczytnikach) znajduje się na liście rezerwowej.


Kazimierz Barczyk nagrodzony

W Dniu Święta Samorządu Terytorialnego prestiżową Nagrodę im. Józefa Dietla będącą wyrazem uznania dla osób i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi otrzymał mieszkaniec naszej gminy — pan Kazimierz Barczyk. To założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz pierwszy Przewodniczący Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Pan Kazimierz Barczyk jest współautorem kluczowych dla ustroju państwa reform samorządowych.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Krzysztofory. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości. Laudację na cześć laureata wygłosił Stanisław Kracik, były burmistrz Niepołomic i wojewoda Małopolski. Statuetkę Józefa Dietla wręczył wiceprezydent Krakowa prof. Andrzej Kulig. Uroczystość uświetnił mini recital Leszka Wójtowicza – barda Piwnicy pod Baranami.


Szkoła w Szczytnikach
po remoncie

W szkole w Szczytnikach w ostatnim czasie wyremontowano parking, ogrodzenie, oraz wykonano termomodernizacja ściany południowej i północnej budynku wraz ze zmianą pokrycia dachowego obiektu.


Podziękowania dla dyr. Elżbiety Średniawy

Po 41 latach pracy pedagogicznej, w tym 16 lat na stanowisku nauczyciela i 25 lat dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaroszówce, pani Elżbieta Średniawa odchodzi na emeryturę. Podziękowanie za pracę oraz życzenia złożył jej wójt Zbigniew Wojas wraz z kierownictwem Urzędu Gminy. Dołączyli do nich koledzy pani Elżbiety, nauczyciele z innych szkół gdowskiej gminy.


Czy Polski Ład sfinansuje gdowskie plany?

Do 28 lutego trwał nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Gdów zgłosiła 5 projektów. Oto one:
Budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk do piłki nożnej, trybuny dla widzów, miejsca dla sędziów i zawodników, piłkochwytów i oświetlenia oraz modernizacja obiektu.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice. Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej w Marszowicach. Miejscowość ta zostanie w pełni skanalizowana poprzez doprowadzenie nowego kolektora do oczyszczalni ścieków w Pierzchowie.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bilczycach. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz stołówki, toalet dla osób niepełnosprawnych, szatni, budowie toalet, sal dydaktycznych oraz świetlicy wraz z biblioteką (na pierwszym i drugim piętrze).
Przebudowa drogi gminnej nr 650112K, polegająca na budowie chodnika o długości 105 metrów w Niegowici oraz budowa przepustu ramowego wraz z dojazdami na potoku w Niżowej na potoku Kuniczanka. Nowy przepust wykonany będzie w miejscu istniejącego przejazdu przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny. W ramach projektu planuje się również umocnienia skarp potoku, wykonanie gruntów dennych, budowę drogi dojazdowej o szerokości 4 m i długości do 100 m.
Budowa drogi gminnej od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w Gdowie o długości 1225 metrów. W ramach inwestycji projektuje się prace w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni i poboczy, obustronnych rowów oraz ułożeniu rury osłonowej dla przyszłościowej bezinwazyjnej rozbudowy sieci wodociągowej gminy. Zakres prac dotyczy budowy oraz połączenia nowej drogi z istniejącym zjazdem z ronda drogi wojewódzkiej.
Łączna wartość brutto złożonych projektów to ponad 26 mln złotych, przy blisko 7 mln zł wkładu własnego gminy. Decyzja odnośnie finansowania złożonych projektów zapadnie prawdopodobnie w połowie roku.


Żłobek dla… przedszkolaków

W styczniu br. na parterze nowo wybudowanego obiektu przy ul. Lekarskiej w Gdowie rozpoczął działalność Żłobek Samorządowy. Z kolei na piętrze cały czas trwały prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego. W marcu wszystkie roboty się zakończyły, a obecnie trwają procedury związane z odbiorami przez odpowiednie inspekcje i służby. Niebawem rozpocznie się wyposażanie pomieszczeń w meble, sprzęt AGD, multimedia, zabawki, pomoce itp.


Podziękowanie dla pana Janusza Nowaka

Po ponad 33 latach pracy w Urzędzie Gminy Gdów na emeryturę odszedł p. Janusz Nowak, zajmujący się sprawami związanymi z geodezją oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami. W czasie swojej pracy w Urzędzie Gminy pełnił różne funkcje, m.in. geodety, kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, sekretarza Urzędu Gminy, specjalisty ds. gospodarowania nieruchomościami… Podziękowanie za pracę oraz okolicznościowe życzenia na ręce p. Janusza Nowaka złożył wójt Zbigniew Wojas wraz z kierownictwem Urzędu Gminy.

Parking w remoncie

Dobiegł końca remont placu postojowego przy ul. Młyńskiej w Gdowie, trwają odbiory przy ul. Młyńskiej w Gdowie. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, a całość odpowiednio oznakowana.


Przez Obrytkę i Stadnicką po chodniku

Rozpoczęły się prace nad dokończeniem brakującego fragmentu chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie, który połączy dotychczasowy wybudowany odcinek z ul. Łapanowską. Dobiega także końca budowa chodnika na ul. Stadnickiej. Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatowych przy wsparciu finansowym Gminy Gdów. Chodnik jest poprowadzony na odcinku 800 m po północnej stronie. Chodnik jest poprowadzony na odcinku około 800 m po północnej stronie ulicy.


Łatwiej do pól

Urząd Gminy Gdów ogłosił przetarg na modernizację dróg do gruntów rolnych. W tym roku zaplanowano prace na 8 odcinkach w miejscowościach: Książnice, Cichawa, Marszowice, Niżowa, Zręczyce i Niewiarów. Wykonawcę prac poznamy w lipcu, a roboty będą realizowane w drugiej połowie roku.


Samochód dla OSP Bilczyce

Podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Wieliczce, jednostce OSP Bilczyce przekazany został ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA MAN 5/32.


Windą do lekarza

będą mogli łatwiej dostać się do Ośrodka Zdrowia w Gdowie. Wszystko za sprawą windy, która pozwoli im ominąć strome schody prowadzące do gabinetów lekarskich.
Winda zlokalizowana jest przy północno-wschodniej ścianie budynku i łączy się z istniejącym wejściem do przychodni. Wartość zadania to około 250 tys. zł. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu gminy Gdów.


W szkole będzie cieplej

W Pierzchowie dobiegają końca prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej, a w Urzędzie Gminy trwają procedury związane z wyborem wykonawcy budowy przewiązki łączącej szkołę z salą gimnastyczną.
W ramach obecnie prowadzonych robót zaplanowano m.in. wykonanie izolacji termicznej i elewacji z tynku, cokołów, remont kominów oraz remont instalacji uziemiającej i odgromowej. Wartość zadania związanego z termomodernizacją: 384 740 zł. Wykonawcą prac jest krakowska spółka STRAZA INVEST GROUP.
W tym roku zostanie też wybudowana przewiązka pomiędzy szkołą i salą gimnastyczną. Zadanie obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody, c.o, gazowej, elektrycznej, wykonanie przyłącza wody, przebudowę przyłącza gazu oraz rozbiórkę istniejącej studni i przyłączy wody, utwardzenie dojść. Realizacja inwestycji w terenie ma się zakończyć jesienią.


Monokular wypatrzy

Wiktor Morajka, w imieniu Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW Raba, odebrał z rąk wójta gminy Gdów Zbigniewa Wojasa monokular – przyrząd umożliwiający oglądanie odległych obiektów z dużą dokładnością.
Dzięki temu Społeczna Straż Rybacka będzie miała możliwość monitorowania brzegów Raby, dzikich wysypisk śmieci, kłusownictwa, nielegalnych wjazdów nad brzeg rzeki. W najbliższym czasie Koło, wraz z sekcją „Przyjaciele Raby”, planuje akcję sprzątania Raby. Akcja odbędzie się 24 kwietnia.
W ostatnim czasie z Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przekazano tablice informujące o monitorowaniu terenu i zakazie wyrzucania odpadów. Tablice zostały zamontowane w najbardziej uczęszczanych miejscach nad Rabą.


będzie bezpieczniej

Rozpoczęła się budowa chodnika na ul. Stadnickiej w Gdowie. W czasie prowadzenia robót na drodze występują utrudnienia. Do kierowców apelujemy o ostrożność. Urząd Gminy Gdów zamówił i sfinansował zrobienie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy chodnika. Obecnie inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Chodnik będzie poprowadzony na odcinku około 800 m po północnej stronie ulicy.


PRACE w Szczytnikach

W Szczytnikach na ukończeniu są prace prowadzone od kilku tygodni wokół szkoły, a niebawem rozpocznie się termomodernizacja ściany południowej i północnej budynku wraz ze zmianą pokrycia dachowego obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie izolacji termicznej i elewacji z tynku ścian budynku, wykonanie cokołu, remont dachu oraz demontaż i montaż pokrycia zadaszeń nad wejściami, remont instalacji uziemiającej i odgromowej.


Z Pierzchowa do Winnej Góry na… 45-letnim rowerze

W upalne popołudnie 21 czerwca, w miejscu urodzenia generała Jana Henryka Dąbrowskiego – przy pomniku w Pierzchowie rozpoczął swą czwartą rowerową podróż pan Sławomir Bednarek ze Środy Wielkopolskiej. Celem wyprawy jest Winna Góra – miejscowość, w której zmarł generał, a środkiem transportu – rower Wigry 2 z roku 1976.
Po poczęstunku, na starcie powitali pana Sławomira dyrektor gdowskiego Centrum Kultury Wioleta Chmiela, sołtys Pierzchowa Józef Kostuch oraz panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Celem poprzednich rowerowych eskapad była promocja m.in. budowy średzkiego hospicjum, propagowanie lokalnej kolejki wąskotorowej, a teraz – pałacu generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, również w powiecie średzkim. – Żeby promocja była skuteczna, musi rzucić się w oczy, a „kultowy” rower bardzo dobrze się w tej roli sprawdza. Postanowiłem zrobić coś dobrego dla kogoś, a sposobem na to są rowerowe wyprawy – mówi pan Sławomir.(M.J.B.)


Gmina pozyskała dofinansowanie

W 2020 roku gmina Gdów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Oba wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, natomiast obecnie dofinansowanie zostało przyznane na realizację budowy odcinka chodnika przy ul. Bocheńskiej w Gdowie (od strony ul. Cegielnianej w kierunku Rynku) do istniejącego chodnika za potokiem Ruda (po stronie Zespołu Szkół). Wartość projektu to prawie 286 tys. zł , a przyznana kwota dofinansowania: 157 243 zł. Planowany okres realizacji zadania: czerwiec – październik 2021.
Drugi wniosek, dotyczący remontu bardzo zniszczonej drogi gminnej Liplas – Wiatowice jest na liście rezerwowej. W ramach remontu drogi zaplanowano prace na odcinku około 2,36 km. Ich zakres ma obejmować miejscową wymianę podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, pionowe i poziome oznakowanie drogi. Wartość projektu to prawie 1 235 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania niemal 680 tys. zł.


Najpiękniejsze ogrody

„Od wschodu do zachodu słońca” to nazwa ogrodowego tarasu pani Renaty Pieprzyk, który uznano za najpiękniejszy w konkursie „Ogrodu serce mocniej zabiło”. Jurorzy: Wioleta – Chmiela – dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Anna Suchoń – plastyk oraz Tomasz Miszczyk – kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska UG docenili piękne umiejscowienie roślin, ich kondycję i urodę oraz bardzo ciekawą aranżację. Za wspaniałą inicjatywę utworzenia ogrodu przy kaplicy św. Józefa w Szczytnikach i obiecujące jego początki, jury również przyznało nagrodę dla KGW z tej miejscowości. Natomiast za przywiązanie do świata roślin i zwierząt i urządzenie ogrodów z wielką różnorodnością roślin, które są tego świadectwem, wyróżnienia otrzymali: pani Czesława Natanek z Zagórzan i pan Hubert Skowronek z Bilczyc.


Pomoże osobisty asystent

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2021. Osoby objęte programem mogą otrzymać wsparcie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Realizacja programu trwa do 31 grudnia 2021 r. Z pomocy skorzystać mogą osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Parking monitorowany

Rozbudowany został system monitoringu w centrum Gdowa. Kamery swoim zasięgiem obejmują m.in. parking dolny przy kościele (od strony ul. Młyńskiej). Mamy nadzieję, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w ulubionym miejscu wieczornych spotkań.


Nic, tylko się bawić

W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Gdowie (dawnego gimnazjum) trwała budowa placu zabaw dla dzieci. Nowe huśtawki oraz inne urządzenia do zabaw ruchowych i zajęć zręcznościowych na świeżym powietrzu są gotowe. Zainstalowano również inne elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem. Całkowita wartość zadania to ponad 100 tys. zł.
Natomiast na placu zabaw w centrum Gdowa zamontowane zostały: zjeżdżalnia, dwa „sprężynowce” (żaba i auto) oraz podwójna huśtawka z siedzeniami kubełkowymi dla małych dzieci. Życzymy bezpiecznej zabawy.


Nowy paczkomat

W Niegowici przy „Pizzerii pod Kasztanami” stanął nowy paczkomat. To kolejne urządzenie na terenie gminy Gdów, które ułatwi naszym mieszkańcom odbiór zakupów dokonywanych przez internet.


Przepust jak nowy

W maju zakończył się remont zniszczonego przepustu drogowego na potoku Ruda za Urzędem Gminy. Wartość zadania to około 135 tys. zł.


Plac po remoncie

Plac przy ul. Młyńskiej w Gdowie to teren położony w najbliższym sąsiedztwie Rynku, gdzie kierowcy mogą bezpłatnie pozostawić swoje samochody. W ostatnich tygodniach miejsce to zostało wyremontowane i utwardzone.


Sfotografuj gdowskie wakacje

Przedłużamy konkurs na „Wakacyjną okładkę Mojego Gdowa”. Oczywiście wszystkie nadesłane do tej pory zdjęcia zostaną wzięte pod uwagę przez jury. Najpiękniejsze ze wszystkich znajdzie się na okładce wrześniowego numeru naszego kwartalnika.
Zachęcamy do wykonania fotografii przedstawiającej np. mieszkańców, turystów, krajobraz, ciekawe miejsce, formę spędzania czasu wolnego w gminie Gdów. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 sierpnia 2021 r. na adres konkursy@mojgdow.pl przesłać kartę zgłoszeniową oraz samodzielnie wykonaną fotografię, spełniającą następujące warunki techniczne: zdjęcie powinno być wykonane w pionie, rozmiar 207 x 232 mm, rozdzielczość 300 dpi, format zapisu TIFF, RAW, ewentualnie JPG z najniższą kompresją (najlepsza jakość). Jeśli na zdjęciu będą ludzie, potrzebna jest ich zgoda na wykorzystanie wizerunku. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny.
Główną nagrodą będzie publikacja najlepszego zdjęcia na okładce „Mojego Gdowa” nr 27 (3/2021) wraz z podaniem nazwiska autora. Laureat otrzyma także pamiątkowy upominek.
(M.G.)

Inwestycja dla najmłodszych

Prace przy budowie żłobka samorządowego w Gdowie realizowane są zgodnie z planem. W ramach rozpoczętego niedawno zadania powstanie budynek przeznaczony na żłobek i przedszkole, wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i kanalizacją deszczową oraz utwardzeniami dojścia i dojazdu, ogrodzeniem. Zaprojektowano go jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Jeszcze tym roku gotowy będzie parter, gdzie znajdzie się żłobek dla ponad 50 dzieci. Termin realizacji tych prac wyznaczono na czwarty kwartał 2021 roku. Wartość tegorocznych robót to 4 370 tys. zł. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z programu „Maluch+” w wysokości 1 914 tys. zł. Natomiast w przyszłym roku na poddaszu zostaną wykończone i oddane do użytku 4 sale zabaw dla 60 – 70 przedszkolaków.


Chodnik na Wieńcu

Zakończyła się budowa lewostronnego chodnika na Wieńcu. Inwestycja współfinansowana była z funduszy pozyskanych przez gminę Gdów z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie około 165 tys. zł, co stanowiło ok. 60 procent kosztów realizacji zadania. W ramach przebudowy przewidziano budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz powstanie lewostronnego chodnika z kostki brukowej (od kapliczki w centrum miejscowości w kierunku Jaroszówki – na odcinku około 230 m). Zakres zadania obejmował roboty związane z usunięciem drzew, przeniesieniem fragmentu ogrodzenia, budową kanalizacji deszczowej i chodnika, poszerzeniem konstrukcji nawierzchni drogi itp. Wartość prac to niemal 300 tys. zł.


Roboty na drogach

Zakończyły się zaległe roboty drogowe, które zaplanowano do realizacji w pierwszym półroczu tego roku. Obecnie UG Gdów ogłosił przetarg na przebudowę kolejnych dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem. W najbliższych miesiącach roboty drogowe prowadzone będą m.in. w Gdowie, Kunicach, Fałkowicach, Bilczycach, Liplasie, Niewiarowie, Marszowicach, Zalesianach, Szczytnikach, Czyżowie, Hucisku, Niżowej, Zagórzanach, Świątnikach, Pierzchowie, Cichawie i Wiatowicach. Ponadto UG szuka również wykonawcy remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach tego zadania przewidziano prace m.in. w Marszowicach, Niżowej, Winiarach, Zręczycach, Zagórzanach, Szczytnikach.

Pamiętamy…

26 lutego 2021 roku przypadała 175. rocznica bitwy pod Gdowem. Dowodem pamięci o wydarzeniach z 1846 roku było symboliczne złożenie kwiatów na kopcu na cmentarzu parafialnym. Jest to mogiła 154 powstańców krakowskich, którzy zginęli w tej walce. Kopiec został usypany w 1896 roku, a 10 lat później ustawiono na nim pomnik, przedstawiający Rachel płaczącą nad utratą swych dzieci. Jej postać symbolizuje ból matki po śmierci jej synów. Po raz pierwszy rocznicę bitwy pod Gdowem w sposób uroczysty obchodziliśmy w 2016 r.
(…) Kosynierzy, przyciśnięci do muru cmentarnego przez bandy chłopskie, próbowali rozpaczliwie się bronić. Szybko jednak stracili nadzieję i rzucili na ziemię kosy, błagając o litość. Niestety, na oprawcach nie robiło to najmniejszego wrażenia i zostali wycięci przez chłopów – tak o samym starciu w okolicach gdowskiego cmentarzach dnia 26 lutego 1846 r., w swych raportach wspominał Ludwig von Benedek – generał austriacki.


PRZEBUDOWA PSZOK. Jest wykonawca

Prawie 1,8 mln zł będzie kosztować przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Staszica w Gdowie. Realizacja zadania rozpocznie się w najbliższych dniach, a jej finał ma nastąpić jesienią.
W ramach przebudowy zaplanowano m.in. place technologiczne, miejsca postojowe i chodniki w PSZOK wraz odwodnieniem placu, dodatkowe oświetlenie, montaż wiat (zadaszenia) nad pojemnikami i kontenerami do zbiórki odpadów, utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych i punktu napraw (tak by możliwe było przygotowanie odpadów do ponownego użytku), montaż kontenerów do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów, utworzenie zaplecza biurowego, ogrodzenie…. Urząd Gminy pozyskał ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację przebudowy obiektu. (w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo Produkcyjno-Handlowa TRAN-ZIEM ze Zbydniowa.


Dobre informacje
dla rowerzystów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę trasy VeloRaba na odcinku od Kasinki Małej do Puszczy Niepołomickiej. Całkowita długość zaplanowanej trasy to ponad 120 km. Zamówienie podzielone jest na części, które obejmują budowę odcinków: Kasinka Mała – Myślenice, Myślenice – Gdów, Gdów – Stanisławice, a także budowę dwóch kładek rowerowych (przez rzekę Rabę w Myślenicach oraz nad doliną potoku Słona Woda stanowiącą teren zalewowy Zbiornika Dobczyckiego). Trasa przebiegać będzie przez powiaty: limanowski, myślenicki, wielicki i bocheński.


Dezynfekcja przestrzeni
publicznej

Strażacy–ochotnicy z jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego prowadzili akcję dezynfekcji miejsc w przestrzeni publicznej. Działania realizowane były we wszystkich miejscowościach naszej gminy przez druhów z Gdowa, Pierzchowa i Winiar. Dezynfekcją objęto m.in. wiaty przystankowe i zatoki autobusowe oraz ulice i chodniki, z których najczęściej na co dzień korzystają mieszkańcy. Ponadto, strażacy skupili się na placach zabaw oraz budynkach użyteczności publicznej m.in. ośrodkach zdrowia, placówkach handlowych i usługowych, poczcie, bankach, urzędach, kościołach…


Modernizacja przepompowni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. zrealizował prace związane z wyposażeniem obiektu przepompowni głównej przy oczyszczalni ścieków w Gdowie w kratę zgrzebłową firmy Passavant. Zadaniem kraty jest wstępne, mechaniczne oczyszczenie dopływających ścieków komunalnych poprzez usunięcie z nich substancji stałych. Zastosowane rozwiązanie podnoszące skuteczność oczyszczania ścieków i ułatwiające obsługę przepompowni jest jednym z najnowocześniejszych dostępnych obecnie na rynku. Koszt jego zakupu, dostawy i montażu to około 260 tys. zł. Zostanie on pokryty w całości ze środków ZGK.


Zdobywają cenne umiejętności

26 druhów i druhen z 7 jednostek OSP z naszej gminy rozpoczęło „Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP”. Dzięki temu zdobędą uprawnienia pozwalające na czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych Państwowej Straży Pożarnej, kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych itp. Kurs, a następnie egzamin składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W szkoleniu, obejmującym 126 godzin zajęć, biorą udział członkowie OSP z Gdowa, Pierzchowa, Winiar (jednostki OSP włączone do „Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”), a także z jednostek spoza systemu – z Kunic, Liplasu, Nieznanowic i Szczytnik.


Kolejna edycja pomocy
żywnościowej

Ponad 5 ton artykułów spożywczych trafiło w lutym do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Gdów. Była to pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym roku, a jej zasięgiem objęto ponad 330 osób. Otrzymali oni: olej roślinny, cukier, rybę w oleju, szynkę drobiową, ser żółty, mleko, kaszę, makaron, powidła, buraczki, koncentrat pomidorowy i groszek z marchewką.


Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową

Dwie promesy o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł trafiły ostatnio do gminy Gdów. Pierwsza została pozyskana na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych w północnej części gminy, a druga na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie Bilczyc i Liplasu. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gdów” jest zaprojektowanie i wykonanie budowy takich oczyszczalni w Szczytnikach, Świątnikach Dolnych, Wiatowicach, Cichawie, Czyżowie i Zborczycach. Zadanie przewiduje powstanie oczyszczalni przy 100 gospodarstwach i obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej (w tym pozyskanie map) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami; budowę oczyszczalni z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wartość pozyskanego dla gminy dofinansowania to 1 066 836 zł.
Drugi projekt dotyczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej o długości około 1,4 km na terenie Bilczyc i Liplasu. Realizacja prac nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przebieg sieci: od skrzyżowania ul. Cegielnianej i Przemysłowej w kierunku stawów rybnych w Liplasie i przysiółka Nowa Wieś w Bilczycach. Dzięki realizacji zadania do sieci zostanie podłączonych około 30 budynków. Wartość dofinansowania, którego beneficjentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. wynosi 676 858 zł.


Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. rozpoczął akcję wymiany wodomierzy przeznaczonych do legalizacji w budynkach mieszkańców. W pierwszej kolejności roboty realizowane są w Cichawie i Książnicach, a w planach na kolejne tygodnie znajdują się Zręczyce i Gdów. Prace realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (po wcześniejszym ustaleniu terminu). W sprawie uzyskania bliższych informacji lub ustalenia terminu wymiany urządzenia można kontaktować się z ZGK (Niegowić 90) pod numerem telefonu 573 257 334.


Medal od policjantów

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego nadał srebrny medal za zasługi dla wójta Zbigniewa Wojasa. Gospodarza gminy odznaczył przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Grzegorz Gubała, a gratulacje przekazali m.in. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce oraz Komendant Komisariatu Policji w Gdowie. Medal został przyznany za owocną współpracę, a w szczególności zaangażowanie i pomoc w poprawę bazy lokalowej i modernizację Komisariatu Policji w Gdowie.


Gdowska choinka czeka z nami na święta

W tym roku drzewko w centrum Gdowa ubierano niestety bez udziału dzieci, których nie można było zaprosić na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Z tym samym co zawsze, świątecznym przesłaniem gospodarz naszej gminy, w towarzystwie Świętego Mikołaja i jego skrzydlatych pomocników, odpalił światełka i świąteczne dekoracje. Niech cieszą nasze oczy i umilają czas oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, które choć w tym roku tak inne niż zazwyczaj, zawsze niosą radość i nadzieję.


Niegowić solidaryzuje się z medykami

Zebrane od mieszkańców Niegowici produkty spożywcze oraz samodzielnie upieczone podpłomyki trafiły do jednego z krakowskich szpitali. To wszystko w ramach podziękowania dla personelu medycznego za codzienną walkę z epidemią. Akcję w Niegowici zorganizowała Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Najwięcej radości sprawiły medykom podpłomyki z cebulką. Jest to smakołyk wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tradycyjny podpłomyk to okrągły placek z ciasta chlebowego, z przypieczoną cebulą. Pieczony był w Niegowici i okolicach zawsze przy okazji pieczenia chleba. Przygotowując podpłomyk z cebulą składniki miesza się w drewnianej dzieży z dodatkiem ciasta pozostałego z poprzedniego pieczenia chleba – naciastku. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w akcję społeczną.


Nowy przystanek dla pasażerów

Na ul. Łapanowskiej w Gdowie został wyznaczony nowy przystanek autobusowy. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie salonu meblowego Lotus i marketu Hitpol.


Pieniądze do wzięcia

W pierwszym kwartale 2021 roku Biuro LGD Dolina Raby będzie prowadziło nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Pula dostępnych środków: 330 tys. zł na działalność pozostałą bez handlowej oraz 55 tys. zł na działalność turystyczną.
Dokumentacja aplikacyjna oraz zasady oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl oraz w Biurze LGD Dolina Raby Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów.
Zapraszamy do kontaktu:
biuro@dolinaraby.pl
tel. 14/ 685 44 44

Dzięki pośrednictwu LGD Dolina Raby na terenie gminy Gdów działa od marca 2019 r. gabinet fizjoterapeutyczny. Prowadzi go w Marszowicach pani Jadwiga Sosin, która jest bardzo zadowolona z uzyskanej pomocy.
– Decyzję o rozpoczęciu działalności podjęłam dawno, ale jej realizację umożliwiła mi bezzwrotna dotacja. Jest ona udzielana w formie ryczałtu – premii, której 80 proc. otrzymuje się z góry, a resztę później. Wkład własny nie jest wymagany. Dzięki projektowi udało mi się zakupić urządzenia do fizykoterapii – aparat do elektrostymulacji, do ultradźwięków, diatermii oporowej i masażu limfatycznego – mówi pani Jadwiga, która zachęca potencjalnych przedsiębiorców do korzystania z tej formy wsparcia.

Nowe książki dla bibliotek

Gmina Gdów pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do bibliotek szkolnych. Do programu przystąpiły szkoły z Książnic, Gdowa i Wiatowic.
Z pozyskanych funduszy szkoły zakupiły książki i nowości wydawnicze do swoich bibliotek oraz zorganizowały, kiedy jeszcze była możliwość, różne wydarzenia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Wysokości dotacji to 18 480 zł, a wkład własny wyniósł 4 620 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzrost dostępności książek, a także rozwój współpracy pomiędzy szkołami, a bibliotekami publicznymi.


Uczniowie odkrywali Małopolskę

Gmina Gdów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę”, który współfinansowany był przez województwo małopolskie. Do programu przystąpiły trzy szkoły podstawowe z naszego terenu – z Książnic, Szczytnik i Niegowici. Na realizację działań gmina pozyskała 40 000 zł. Pozostałą kwotę dołożyli rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjazdach krajoznawczo-turystycznych poznając bliższe i dalsze zakątki Małopolski m.in. do Zatorlandu, w Pieniny, do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Papieża Polaka w Wadowicach, w Beskid Niski, do Ojcowskiego Parku Narodowego i Kopalni Soli w Wieliczce.


Kilometry odnowionych dróg

Inicjatorzy i autorzy ubiegłorocznej wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa, zachęceni sukcesem chcieli na tegoroczną majówkę przygotować drugą edycję wydarzenia. Na gdowskich Plantach miały zawisnąć na planszach dziesiątki zdjęć, wspomnień, dokumentów… Trwały poszukiwania materiałów, spotkania z mieszkańcami, przeglądano rodzinne albumy, archiwa, jednak pandemia wszystko zatrzymała. Organizatorzy nie poddali się – druga edycja wystawy zaczęła przenosić się do przestrzeni wirtualnej. I tak powstała witryna kulturalna Podziel się historią. Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż do starego Gdowa i okolic, do zatrzymanych w kadrze miejsc i ludzi, świąt, rodzinnych uroczystości i codziennego życia. By to miejsce żyło w kolejnych miesiącach, zapraszamy do współtworzenia witryny. Przysyłajcie swoje fotografie, opowieści i wspomnienia.

Odnowiono Kopiec Powstańców Krakowskich

Kopiec na cmentarzu parafialnym w Gdowie został odremontowany. Zakres prac obejmował m.in. pielęgnację zieleni i poprawę wejścia na szczyt. Pojawiły się też nowe krzewy i inne rośliny. Kopiec zlokalizowany jest na końcu głównej alei cmentarza. Jest to mogiła 154 powstańców krakowskich, którzy zginęli w bitwie pod Gdowem w 1846 roku. Kopiec został usypany w 1896 roku, a 10 lat później ustawiono na nim pomnik przedstawiający Rachel płaczącą nad utratą swych dzieci. Jej postać symbolizuje ból matki przeżywającej tragedię swych synów.


Samochód strażacki dla druhów z Fałkowic

Fiat Ducato – użytkowany dotychczas przez strażaków z Gdowa – trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej z Fałkowic. Zastąpi on wysłużony pojazd marki Chrysler Voyager.


Promesa na chodnik dla Wieńca

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie, z niecierpliwością czekaliśmy na zakończenie prac. Dziś obiekt jest gotowy, niestety ze względu na pandemię korzystanie przez dzieci z nowych pomieszczeń będzie przesunięte w czasie.


Tablica zamiast pomnika

Obok szkoły w Marszowicach od wielu lat znajdował się głaz z pięcioramienną gwiazdą, poświęcony pamięci 43 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli 18 stycznia 1945 r. walcząc ze stacjonującym we wsi oddziałem niemieckim. Dane historyczne podają, że po wojnie ciała żołnierzy ekshumowano i pochowano na cmentarzu wojennym w Bochni.
Pamiątkowy kamień niszczał pod wpływem działania czynników atmosferycznych, a będąc usytuowany w pobliżu ruchliwej drogi, stanowił punkt młodzieżowych spotkań.
We wrześniu 2000 roku Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdowie podjął decyzję o odnowieniu głazu, nie uwzględniając sugestii zmiany jego lokalizacji. Przed dwoma laty Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim powiadomił wójta gminy Gdów, że obelisk poświęcony pamięci ofiar wojny 1939 – 1945 i żołnierzy radzieckich poległych w Marszowicach narusza przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego m.in. poprzez pomniki.
W związku z tym wójt Zbigniew Wojas zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie o opinię oraz stosowne uzasadnienie w tej sprawie, gdyż część lokalnej społeczności uważa, że pomnik w Marszowicach nie symbolizuje, ani nie propaguje komunizmu. Wójt wydał też zarządzenie o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych. Podczas otwartego zebrania mieszkańcy sołectwa Marszowice zaproponowali, aby rozebrać pomnik, wykonać tablicę upamiętniającą tragiczne zdarzenia i usytuować ją w innym miejscu na terenie szkolnym. W grudniu udało się zrealizować ten projekt.
(B.M.)


Najpiękniejszy bukiet
z… Wieńca

W święto Matki Boskiej Zielnej Centrum Kultury przy współpracy z UG i parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie po raz pierwszy zorganizowało konkurs na Bukiet Zielny Ziemi Gdowskiej. Do udziału zostały zaproszone KGW oraz rodziny z gminy Gdów. W kategorii „Bukiet tradycyjny” wygrała praca pań z KGW z Wieńca, druga nagroda powędrowała do Zagórzan, trzecia do gospodyń z Książnic. Wyróżnienia otrzymały panie z Bilczyc oraz Wiatowic. W kategorii „Bukiet rodzinny” zwyciężyli państwo Proszkowie, drugie miejsce zajęli pp. Jajkowiczowie, trzecie przypadło rodzinie pp. Kusów. Wyróżniono też dzieła pp. Pietruszków, Bujaków, Tańculów i Zegarlińskich. Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją odbyło się w Centrum Kultury w Gdowie. Nagrody laureatom wręczył wójt Zbigniew Wojas.


JAROSZÓWKA – 700 GŁADKICH METRÓW

Zniszczona droga gminna zlokalizowana w okolicy Szkoły Podstawowej w Jaroszówce zostanie wyremontowana. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie profilowania masą, następnie nawierzchni, a także odtworzenie poboczy. Całkowita długość objęta remontem drogi wynosi ponad 700 metrów, a prace mają się zakończyć w połowie listopada.


CICHAWA – NOWA SIEDZIBA NA JUBILEUSZ

W powstającej, nowej siedzibie OSP w Cichawie trwają obecnie prace wykończeniowe, a już za kilka tygodni budowa zostanie ukończona. Po oddaniu remiza będzie służyć strażakom, którzy w przyszłym roku świętować będą 75-lecie działalności jednostki, a także organizacjom społecznym i lokalnej społeczności. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, ale z użytkowym poddaszem (nad zachodnim skrzydłem). Na parterze budynku będzie garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala wraz z zadaszonym tarasem (od wschodu). W kolei na piętrze znajdą się m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza salka spotkań. Po oddaniu do użytku obiekt stanie się siedzibą lokalnych organizacji, miejscem integrującym lokalną społeczność…


URZĄD GMINY – WINDA UDOGODNIENIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W najbliższych miesiącach w siedzibie Urzędu Gminy będą prowadzone będą prace związane z rozbudową budynku o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Winda zlokalizowana będzie przy północnej ścianie budynku (od strony parkingu za Urzędem Gminy). Tam zostanie wyznaczone też dodatkowe miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. W tym miejscu zapewniony jest zarówno dostęp do windy na poziomie terenu poprzez istniejący plac z tyłu budynku jak i dostęp wewnątrz budynku. Zadanie będzie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liplas – powstanie chodnik

Przed końcem października br. zakończy się budowa chodnika od skrzyżowania w centrum Liplasu w kierunku remizy OSP Liplas. Prace będzie realizować Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa TRAN- ZIEM ze Zbydniowa. Koszt zadania to 64 000 zł.


CENTRUM GDOWA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Na głównym skrzyżowaniu w samym centrum Gdowa przy wyjeździe z ulicy Krakowskiej zostały wyznaczone dwa pasy ruchu do skrętów – z prawego jedziemy na ul. Myślenicką i Łapanowską, a z lewego w kierunku Bochni. Podobna organizacja wprowadzona jest przy wyjeździe z placu przed Urzędem Gminy.


WYGODNIEJ DO PÓL

Ostatnie tygodnie to czas remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace były prowadzone m.in. w Świątnikach Dolnych, Książnicach, Zręczycach, Gdowie, Niegowici, Winiarach i Marszowicach. Koszt prac wyniósł ponad 230 000 zł.


JESIENNE NAPRAWY DRÓG GMINNYCH

Przed końcem listopada zakończą się tegoroczne remonty dróg gminnych. Prace zaplanowano m.in. w Gdowie, Winiarach, Niżowej, Marszowicach, Nieznanowicach, Fałkowicach, Bilczycach, Wiatowicach, Pierzchowie, Książnicach, Cichawie, Czyżowie, Świątnikach, Zręczycach, Zagórzanach.


EDUKACYJNA GMINA – NA FILMIE

Gmina Gdów zdobyła Grand Prix 10. edycji plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski. Nagrodę przyznano uznając, że od lat stawia na rozwój swoich mieszkańców, promuje ideę uczenia się przez całe życie oraz przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 nadano za realizację projektów: „Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej, czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych”. Jedną z głównych nagród była realizacja promującego gminę krótkiego filmu, który można obejrzeć m.in. na stronie internetowej UG Gdów.


NA WYPADEK
SUSZY I AWARII

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 250 m3 przy Stacji Uzdatniania Wody w Gdowie. Budowa zbiornika ma na celu magazynowanie wody uzdatnionej w celu zapewnienia jej zapasu na wypadek suszy, zapewnienie ciągłości dostaw wody w przypadku awarii ujęcia wód podziemnych, a także zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Inwestycja prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie ok. 378 tys. zł.


KUNICE– REMIZA W REMONCIE

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach od kilku tygodni trwają prace remontowe. Obejmują one m.in. boks garażowy, szatnię dla druhów, a także pomieszczenia sąsiadujące. Całkowita wartość robót to około 50 000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych z budżetu Gminy Gdów oraz funduszy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdów – rozbudowane
przedszkole i plac zabaw
w nowym miejscu

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie wszyscy z niecierpliwością czekali na zakończenie prac. Wówczas nikt nawet nie przypuszczał, że koronawirus sparaliżuje pracę szkół i przedszkoli. Na szczęście, po kilku miesięcznej przerwie, dzieci wróciły do swoich sal. Najbardziej z powrotu do przedszkolnych murów cieszyły się maluchy z grup „Wesołe żabki” i „Jeżyki”, ponieważ one od września mają zajęcia w nowej, rozbudowanej części obiektu. Ponadto, kilkumiesięczna nieobecność przedszkolaków pozwoliła także na urządzenie placu zabaw w nowym miejscu. Dziś wszyscy z uśmiechem na ustach korzystają z  zamontowanych urządzeń.


Podolany – kolejny odcinek chodnika

Latem powstał kolejny odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podolanach. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Tymowa – Wieliczka odc. 100 km 0+366 – 0+ 580 w m. Podolany” realizowała Firma Handlowo-Usługowa „KAMBUD” Klimek Stanisław ze Starego Wiśnicza (zaproponowała ona najkorzystniejszą ofertę). Prace prowadzone były na odcinku ponad 200 metrów i obejmowały budowę chodnika i zatoki autobusowej. Koszt zadania przy drodze wojewódzkiej to około 320 000 zł. Został pokryty po połowie przez Gminę Gdów i Województwo Małopolskie.


TRASA KUNICE-GDÓW
W REMONCIE

Zniszczony odcinek drogi o długości ponad 1,7 km łączący Kunice (Kopce) z Gdowem (Grzybową) jest remontowany. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Roboty realizuje PRODiM Oskar Niezabitowski z Krakowa. Koszt prac to prawie 400 000 zł. Maksymalny termin wykonania zadania to połowa listopada 2020 r.


JAROSZÓWKA – SZKOŁA PO ROZBUDOWIE

Uczniowie z Jaroszówki z niecierpliwością czekają na otwarcie nowej części budynku, gdzie znajdować się będą dodatkowe sale lekcyjne, szatnie, zaplecze socjalne, sanitariaty… Wszystko już jest prawie gotowe, a udostępnienie nowego skrzydła placówki to kwestia najbliższych dni. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,7 mln. zł.


GOPS – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W INNYM MIEJSCU

Od 5 sierpnia Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS rozpoczął pracę w nowym miejscu, czyli w obiektach dawnej Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej (wejście od strony parkingu za szkołą). Numery telefonów kontaktowych pozostały bez zmian.


PO PACZKI
JESZCZE BLIŻEJ

W Gdowie przy ul. Łapanowskiej (obok marketu HITPOL) stanął nowy paczkomat. To kolejne urządzenie na naszym terenie, które ułatwi naszym mieszkańcom odbiór zakupów dokonywanych przez internet.


Strażacy pomogli dowieźć żywność

Raport o koronawirusie w powiecie wielickim na początku czerwca był optymistyczny. W gminie Gdów w ciągu kilku tygodni nie było nowych potwierdzonych przypadków zachorowań, a większość chorych ma status ozdrowieńców. Jednak w pierwszych tygodniach epidemii było wiele niewiadomych, a dziesiątki osób zostały objętych przymusową izolacją. Tym, którzy przebywali w kwarantannie i nie mieli możliwości zaopatrzenia się w artykuły spożywcze pomagali strażacy z OSP. 


Jest sobota – jest ryneczek…

Po przymusowej przerwie wrócił gdowski ryneczek czyli sobotnia sprzedaż na Moim Rynku na Zarabiu. Choć z początku nie z takim rozmachem jak dotychczas to z tygodnia na tydzień przybywa i wystawców i kupujących. Naprawdę warto zacząć weekend wcześniej i pokusić się o wizytę w tym miejscu w sobotni poranek aby skosztować prawdziwych specjałów, kozich serów, wiejskiego mleka, twarogu, masła, smakołyków naszych kół gospodyń, soków, ciast warzyw i owoców. 


Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy także dla strażaków z OSP Cichawa. Regularnie, do późnej nocy prowadzili akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej – wiat przystankowych i zatok autobusowych, najczęściej uczęszczanych chodników, okolic kościołów, ośrodków zdrowia, parkingów, paczkomatów, a także innych miejsc, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. 


Kapliczki odzyskały dawną świetność

Kapliczkę Niepokalanej Marii Panny w Zręczycach postawiono w roku 1885 na tzw. „Skotnicy”, przy stromej, wąskiej drodze w kierunku Gdowa. Wzniesiono ją na terenie dawnego cmentarza, na którym chowano zmarłych podczas epidemii cholery. Zbudowana jest z piaskowca, zwieńczona krzyżem osłoniętym blaszanym daszkiem, otoczona lipami. W ubiegłym roku mieszkańcy podjęli inicjatywę remontu kapliczki . „Małe Zręczyce” dały koncert, podczas którego zebrano 16 tys. zł. Wtedy nikt nawet nie przypuszczał, że finał akcji społecznej nastąpi w momencie, kiedy świat będzie walczył z kolejną pandemią… Pod koniec kwietnia odrestaurowana kapliczka wróciła na swoje miejsce. Wydarzenie zgromadziło osoby, którym inicjatywa remontu była najbliższa. Odczytano list okolicznościowy, złożono podpisy, a następnie wraz z medalem wybitym z okazji lokacji Gdowa zebrane pamiątki zamurowano w betonowym postumencie. Podobna uroczystość odbyła się w Niewiarowie, gdzie odrestaurowano kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej. Jej remont został zainicjowany i sfinansowany przez rodzinę państwa Janiny i Krzysztofa Chyrców – właścicieli posesji, na której stoi. Kapliczka ufundowana została pod koniec XIX wieku przez krewnych śp. księdza prof. Teofila Długosza. Zbudowana jest z piaskowca i zwieńczona metalowym krzyżem. We wnękach znajdują się figurki: Matki Boskiej Bolesnej, a poniżej – Jezusa upadającego pod krzyżem, św. Antoniego, poniżej Adama i Ewy, św. Katarzyny i św. Wawrzyńca.


Remont dróg do pól

W wakacje zaplanowane są remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace będą prowadzone m.in. w Świątnikach Dolnych, Książnicach, Zręczycach, Gdowie, Niegowici, Winiarach i Marszowicach.


Poznają magię teatru

Centrum Kultury po raz kolejny będzie realizowało projekt w ramach programu „Kultura Dostępna”, finansowany ze środków ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jego głównym założeniem jest organizacja mobilnej oferty kulturalnej w sześciu miejscowościach gminy Gdów. 

Do udziału zapraszamy rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe z miejscowości: Bilczyce, Zręczyce, Wiatowice, Krakuszowice, Wieniec i Niewiarów. W każdej z wymienionych wsi gdowskie Centrum Kultury będzie prowadziło program składający się z trzech elementów: spektaklu teatralnego, wyjazdu na przedstawienie połączone z warsztatami plastycznymi lub teatralnymi i  warsztatów artystycznych o tematyce bajkowej. Na zakończenie odbędzie się spotkanie ze znanym aktorem teatralnym. 

Do współpracy zaproszone zostały przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z wszystkich miejscowości objętych projektem i to właśnie u tych pań będzie można zapisywać się na warsztaty, wyjazdy i spektakle. 

– Podobne zadanie realizowaliśmy również w 2017 roku dla miejscowości: Liplas, Nieznanowice, Kunice, Zagórzany (dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego) oraz w Podolanach (dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej). Cieszymy się, że nasze działanie będą mogły być kontynuowane w kolejnych miejscowościach gminy – mówi Wioleta Chmiela – dyrektor CK.


Ciąg dalszy remontów dróg

Łagodna zima sprawiła, że w ostatnich miesiącach możliwe było prowadzenie kolejnych prac remontowych na drogach gminnych. Wykonane zostały m.in. roboty uzupełniające do zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2019 r.” Prace obejmowały zwiększenie zakresu robót dotyczących wykonania m.in nowej nawierzchni bitumicznej odcinków dróg m in. w Hucisku, Zagórzanach, Wieńcu, Szczytnikach, Świątnikach, Czyżowie, Gdowie, Kunicach, Pierzchowie, Zręczycach, Zborczycach. W ramach robót uzupełniających wykonane zostały również nawierzchnie tłuczniowe w Niegowici, Gdowie i Winiarach. Ponadto, wyremontowano nawierzchnię bitumiczną (po wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej) w Fałkowicach. Całkowity koszt robót uzupełniających wyniósł ok. 465 tys. zł.

Wrzuć nakrętki do… serca!

24 maja zakończyło się głosowanie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie gmina Gdów zajęła drugą pozycję i awansowała do finału plebiscytu. W głosowaniu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020 w regionie obejmującym powiaty krakowski oraz wielicki wygrała gmina Wielka Wieś z wynikiem 2758 głosów. Do finału zakwalifikowała się także gmina Gdów, która walczyła o zwycięstwo do ostatnich minut (2642 głosy). Na podium znalazła się także Sułoszowa, na którą oddano 1603 głosy. Decydujące głosowanie odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca, kiedy to poznamy zwycięzców.


Rozdano prawie 8 ton żywności

Nie kilka godzin jak zwykle, ale dwa dni akcji; obowiązkowe maseczki; odpowiednia odległość; dezynfekcja rąk – tak wyglądało ostatnio wydawanie żywności potrzebującym. Nad wszystkim czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wspierali strażacy z OSP Gdów. Paczki z artykułami spożywczymi trafiły do ponad 200 rodzin (łącznie do około 500 osób). Przekazano m.in. groszek z marchewką, fasolę, makaron, mleko, ser żółty, pasztet wieprzowy, cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Wszystko ważyło 8,7 tony.


Podziel się historią!

Inicjatorzy i autorzy ubiegłorocznej wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa, zachęceni sukcesem chcieli na tegoroczną majówkę przygotować drugą edycję wydarzenia. Na gdowskich Plantach miały zawisnąć na planszach dziesiątki zdjęć, wspomnień, dokumentów… Trwały poszukiwania materiałów, spotkania z mieszkańcami, przeglądano rodzinne albumy, archiwa, jednak pandemia wszystko zatrzymała. Organizatorzy nie poddali się – druga edycja wystawy zaczęła przenosić się do przestrzeni wirtualnej. I tak powstała witryna kulturalna Podziel się historią. Zapraszamy w niezwykłą, nostalgiczną podróż do starego Gdowa i okolic, do zatrzymanych w kadrze miejsc i ludzi, świąt, rodzinnych uroczystości i codziennego życia. By to miejsce żyło w kolejnych miesiącach, zapraszamy do współtworzenia witryny. Przysyłajcie swoje fotografie, opowieści i wspomnienia.


Bezpieczniej na przejściu

Na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 966 w Bilczycach zostanie wykonana aktywna informacja wizualna. Zadanie współfinansowane będzie przez gminę Gdów. Zaplanowane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, ponieważ dzięki wykonaniu doświetlenia piesi będą widoczni nawet z dużej odległości. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a gmina Gdów będzie je współfinansowała w połowie.


Budowa kolei. Geolodzy ruszyli w teren

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. Obecnie znajduje się ono w budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej, Gdów 2, II piętro, tel. 12 395 82 90, e–mail: gcoo@gcoo.gdow.pl, www.gcoo.gdow.pl. Centrum czynne jest w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18, wtorki, środy, czwartki 7.30 – 15.30 oraz piątki 7.30-14.00.


Tabliczki z numerami domów dla Gdowa

Sołtys Gdowa Zbigniew Gumułka informuje, że rozprowadzane są wśród mieszkańców Gdowa tabliczki z numerami budynków. Należy je samodzielnie zamocować na ogrodzeniu posesji lub ewentualnie na budynku w miejscu dobrze widocznym z ulicy. – Dzięki wprowadzeniu jednolitego oznakowania naszych posesji służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarna czy policja), dla których łatwość identyfikacji adresów jest niezwykle ważna, nie powinny mieć problemów z odnalezieniem adresów. Tabliczki z numerami budynków ułatwią również pracę przedstawicielom firm dostarczających przesyłki do naszych domów. Ponadto, wpłynie to pozytywnie na poprawę wizerunku miejscowości – wyjaśnia sołtys Zbigniew Gumułka. – Oczywiście tabliczki są bezpłatne dla mieszkańców. Zostały sfinansowane ze środków pozostawionych do dyspozycji sołectwa – dodaje.


Centrum Obsługi Oświaty zmieniło siedzibę

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty. Obecnie znajduje się ono w budynku Szkoły Podstawowej w Gdowie przy ul. Myślenickiej, Gdów 2, II piętro, tel. 12 395 82 90, e–mail: gcoo@gcoo.gdow.pl, www.gcoo.gdow.pl. Centrum czynne jest w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18, wtorki, środy, czwartki 7.30 – 15.30 oraz piątki 7.30-14.00.

Awansowaliśmy do finału!

24 maja zakończyło się głosowanie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie gmina Gdów zajęła drugą pozycję i awansowała do finału plebiscytu. W głosowaniu na Najpiękniejszą Gminę Wiejską w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020 w regionie obejmującym powiaty krakowski oraz wielicki wygrała gmina Wielka Wieś z wynikiem 2758 głosów. Do finału zakwalifikowała się także gmina Gdów, która walczyła o zwycięstwo do ostatnich minut (2642 głosy). Na podium znalazła się także Sułoszowa, na którą oddano 1603 głosy. Decydujące głosowanie odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca, kiedy to poznamy zwycięzców.


Pomoc dla medyków i mieszkańców

Kilka tysięcy maseczek ochronnych przekazano w ostatnich tygodniach do szpitali, służb, przychodni, placówek opiekuńczych. Ponadto, w kwietniu trafiły one do wszystkich sołectw gminy Gdów. W akcję szycia i dystrybucji maseczek zaangażowali się przede wszystkim sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, Spółdzielnia Socjalna, ETNOSZAFA, gdowska Parafia, szkoły, remizy OSP, świetlice wiejskie, Centrum Kultury. Dzięki temu środki ochronne znalazły się w każdym z 29 sołectw. Przygotowano też wypieki i słodkości dla medyków. W najtrudniejszym okresie, smakołyki wraz z maseczkami ochronnymi trafiły do okolicznych szpitali i DPS-ów. 


Nowa remiza na jubileusz

W powstającej, nowej siedzibie OSP w Cichawie trwają obecnie prace wykończeniowe, a już za nieco ponad pół roku budowa zostanie ukończona. Po oddaniu remiza będzie służyć strażakom, którzy w przyszłym roku świętować będą 75-lecie działalności jednostki, a także organizacjom społecznym i lokalnej społeczności. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy, ale z użytkowym poddaszem (nad zachodnim skrzydłem). Na parterze budynku będzie garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala wraz z zadaszonym tarasem (od wschodu). Na piętrze znajdą się m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza salka spotkań. 


„Zdalna Szkoła” w gminie

Gmina zakupiła 30 laptopów, z których korzystają obecnie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszych szkół, w związku z prowadzonym zdalnym nauczaniem. O tym, komu został wypożyczony sprzęt zdecydował dyrektor danej szkoły.Dofinansowanie na zakup komputerów pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Przedszkole (po)czeka na dzieci

Kiedy z końcem 2018 roku rozpoczynała się budowa nowego skrzydła Przedszkola Samorządowego w Gdowie, z niecierpliwością czekaliśmy na zakończenie prac. Dziś obiekt jest gotowy, niestety ze względu na pandemię korzystanie przez dzieci z nowych pomieszczeń będzie przesunięte w czasie.


Gmina Gdów na ekranie

Czy wiecie, że powstaje materiał filmowy o gminie Gdów? O naszej lokalnej kulturze, regionie, wartych obejrzenia miejscach, interesujących inicjatywach…. Opracowanie materiału filmowego opowiadającego o naszych atrakcjach kulturalno-turystycznych jest nagrodą za zdobycie tytułu Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski. Wręczenie nagród oraz podsumowanie ubiegłorocznego plebiscytu odbyło się podczas uroczystej gali w krakowskim Teatrze Variete. Gmina Gdów została oceniona najwyżej spośród 10 samorządów będących w gronie finalistów. Nagroda została przyznana za realizację projektów: „Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej, czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych”.


Zmiana komendanta policji

Na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie nastąpiła zmiana. Dotychczasowy komendant, podinsp. Zbigniew Klepka, przeszedł na emeryturę. Podczas 23. Sesji Rady Gminy podziękowano mu za dotychczasową służbę oraz przedstawiono jego następcę. Od 15 lutego, decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, obowiązki szefa gdowskich policjantów, przejął dotychczasowy zastępca, kom. Krzysztof Mistarz.


W gminnym budżecie 95 430 tys. zł na wydatki

Pieniądze. Skąd one się biorą w budżecie? W jakiej wysokości? Komu i na co zostaną przeznaczone? Jak zostały podzielone? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2020 rok. Uchwała Budżetowa została podjęta 19 grudnia 2019 roku podczas Sesji Rady Gminy. Wcześniej projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, a także wszystkie komisje działające w Radzie Gminy Gdów. Dochody zostały wyliczone na kwotę 95 240 000 zł, zaś wydatki to 95 430 000 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 190 000 zł.