Odzyskali głos

Gdowskie zespoły muzyczne po przerwie spowodowanej pandemią znów słychać i widać. Na pierwsze występy trzeba było trochę poczekać, ponieważ repertuar zapomniany, nie wszyscy członkowie grup w nich pozostali. Pojawiły się za to nowe osoby, a kiedy przychodzą „nowi”, to wiadomo – najpierw żmudna nauka, a dopiero potem występy. Dlatego w 2021 roku było ich niewiele, za to w rok później – już dużo więcej. Teraz wszystko idzie już pełną parą.

Chór Parafialny imienia księdza Adama Ziemby w Niegowici

prowadzony jest przez siostrę Natanę Szaro. Jest to chór mieszany, czterogłosowy. W jego skład wchodzą mieszkańcy Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici. Jest ich obecnie 36. – Na wiosnę byliśmy na pielgrzymce we Włoszech – w Tarvisio, Wenecji, Padwie, Asyżu, Cascii, Roccaporenie, Orvieto. Naszym głównym celem był Rzym i Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, na której śpiewaliśmy. Byliśmy również u patronki muzyki kościelnej, czyli u św. Cecylii na Zatybrzu, gdzie śpiewaliśmy podczas Mszy św. odprawianej przez ks. Pawła Sukiennika – mówi s. Natana.

18 maja w Niegowici odbył się koncert z zaproszonym chórem „Lutnia” z Sosnowca z okazji kolejnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gdów

już na dobre działa po długiej przerwie spowodowanej pandemią i tradycyjnie towarzyszy ważnym wydarzeniom w gminie: zagrała między innymi podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja 2023 r. pod Pomnikiem Pamięci w Gdowie oraz podczas obchodów Dnia Strażaka. W sumie orkiestra wystąpiła 6 razy w roku 2023 i 10 – w roku ubiegłym. W czerwcu muzycy wyjechali do Czech na  Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych gminy Krzyżanowice.

Zespół Regionalny Mali Gdowianie

działa przy Centrum Kultury w Gdowie pod kierunkiem Elżbiety Wróbel i Joanny Marczewskiej już ponad 10 lat. W zajęciach uczestniczą dzieci już od trzeciego roku życia. Maluchy poznają tradycje ludowe regionu krakowskiego i subregionu gdowskiego: śpiewają, tańczą, bawią się w dawno zapomniane zabawy dziecięce, ale nie tylko. Przygotowują tańce i śpiewy oraz obrzędy ludowe i prezentują je na uroczystościach w Centrum Kultury i poza nim.

Po pandemii przyszło wiele nowych dzieciaków. Obecnie jest ich w zespole ponad 50. W styczniu na zaproszenie Centrum Macierz Polonii swym występem rozpoczęli Koncert Noworoczny w Woli Więcławskiej koło Krakowa. Na Pikniku Rodzinnym w Wiatowicach 4 maja 2023 r. Mali Gdowianie tańczyli dla delegacji z miasta Malchow z Niemiec oraz z gościnnie występującą grupą młodzieży z MCZPiT „Krakowiak”, a 3 czerwca podczas XVI Małopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „SMOK 2023”. Występów jest coraz więcej, a od września w zespole będą prawdopodobnie dwie grupy: starsza i młodsza. 

Chór Tutte le Corde

działający przy Centrum Kultury w Gdowie rozkręcił się już na dobre. W roku 2023 wziął udział w Wieczorze Kolęd wraz z uczniami Szkół Muzycznych z Gdowa i Wieliczki w gdowskim sanktuarium. Wiosną gościł czeskich przyjaciół z utytułowanego chóru Pěvecké sdružení Martinů z Trzyńca i wystąpił z krótkim programem podczas koncertu gości w gdowskim Centrum Kultury. Obecnie przygotowuje repertuar na warsztaty chóralne i program na koncert, który odbędzie się podczas festiwalu Gaude Cantem w Bielsku-Białej w październiku.

Anna Suchoń

Udostępnij: