Siatkówka to nie tylko sport

Od trzech lat w gminie Gdów małymi krokami, ale skutecznie i z ambitnymi planami na przyszłość, powstaje siatkarskie zaplecze.

Dzieje się tak za sprawą krakowskiego Klubu Radwan Sport, a dokładniej rzecz ujmując, dzięki charyzmie i zaangażowaniu pani Karoliny Radwan, siatkarki pierwszoligowej Wisły Kraków i trenerki, która kilka lat temu wraz z mężem (koszykarzem, reprezentantem Polski i byłym trenerem pierwszej drużyny Wisły Kraków) zamieszkała w naszej gminie. 

Państwo Radwanowie postanowili otworzyć oddział swojego krakowskiego klubu właśnie w Gdowie. Wybór był prosty: Gminna Hala Sportowa, obiekt jak żaden inny przystosowany do tej dyscypliny sportu.

W krótkim czasie doświadczenie trenerskie, pasja i zapał przyniosły wymierne efekty. Oprócz treningów dla dzieci w wieku szkolnym uruchomiono projekt Radosna Siatkówka dla maluchów od trzeciego roku życia. Turnieje, obozy sportowe i półkolonie udowodniły, że sport może być dobrą zabawą i pasją, a siatkówka szczególnie kształtuje charakter. Jako sport zespołowy uczy pracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i drużynę, sumienności, wiary w niemożliwe, umiejętności obiektywnej oceny sytuacji, pracy nad sobą i pokonywania własnych słabości.

Chętnych na siatkarskie zajęcia stale przybywa; aktualnie Klub Radwan Sport na sezon 2021/2022 uruchomił grupy w kategoriach klas od I do VII i dla maluchów od 3 do 6 lat. Treningi odbywają się w Gminnej Hali Sportowej.

– Mamy dużo siatkarskich planów związanych z Gdowem – zdradza pani Karolina Radwan. – Naszą gminę reprezentują obecnie dwie drużyny w kategorii Młodzik – występują chłopcy z klas 7 i 8-mych oraz Młodziczka – dziewczęta z klas 7 i 8-mych. Oprócz starszych roczników, do rywalizacji na poziomie ogólnopolskim przystępują dzieci z klas 4, 5 i 6-tych, biorąc udział w corocznych zawodach mini-siatkówki „Kinder+Sport” i już na tym poziomie niejednokrotnie daje się wyłowić spore talenty.

– Prowadzimy też rozmowy z władzami gminy o utworzeniu klasy sportowej. Mamy nadzieję, że uda się ten plan zrealizować i w przyszłym roku będzie można taką klasę uruchomić w Szkole Podstawowej w Gdowie. Nabór byłby prowadzony wśród dzieci będących aktualnie w trzeciej klasie i dotyczyłby wszystkich dzieci z terenu gminy Gdów. Marzy się nam również Siatkarska Liga, w której mogłyby rywalizować dzieci z wszystkich szkół z tego terenu. 

W czerwcu, podczas I Siatkarskiego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Gdów, zgromadziliśmy na gdowskiej hali blisko 100 zawodników i zawodniczek z naszej gminy. Sądzimy, że dzięki przychylności władz, wsparciu finansowemu i bazie sportowej, siatkówka w naszej gminie naprawdę ma szansę na dynamiczny rozwój. 

Będąc wieloletnią, czynną zawodniczką, ale także trenerem i pedagogiem, pani Karolina, oprócz ambitnych planów sportowych, dużą wagę przywiązuje do wychowawczej roli sportu. 

– Ostatni czas pandemii i izolacji dzieci i młodzieży szczególnie dał nam do myślenia o kondycji psychicznej najmłodszych, o braku relacji i więzi między rówieśnikami. Widzimy dużą potrzebę wsparcia w tym zakresie zarówno dzieci, jak i rodziców – mówi pani Karolina. – Dlatego chcielibyśmy wdrożyć program pomocy psychologicznej, który byłby pomocny w przeciwdziałaniu tym sytuacjom. Poprzez program chcemy także edukować i uświadamiać rodziców w tematach ważnych dla rozwoju ich dzieci, informować o realnych zagrożeniach wynikających z nowoczesnego sposobu życia. W prosty sposób zamierzamy pokazać, jak realnie możemy oddziaływać na nasze dziecko, aby wspierać je, podnosić jego samoocenę, poczucie wartości i budować z nim trwałe relacje. Zaangażowanie profesjonalistów i odpowiednia edukacja w tym zakresie jest w tym momencie niezwykle potrzebna. Tym pomysłem już udało się nam „zarazić” wójta naszej gminy, Zbigniewa Wojasa. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami, uda się zrealizować nasz plan z korzyścią dla dzieci i rodziców.

Trzymamy mocno kciuki za sportowe i wychowawcze sukcesy klubu państwa Radwanów. A mając na względzie dotychczasową ich działalność sądzimy, że przyjdą niebawem…

Edyta Trojańska-Urbanik

Udostępnij: