Na papieskich szlakach

„Pamiętam te ścieżki w Kobylcu, którymi wędrowałem z Niegowici do Łapanowa. Zaznaczcie mi je…”

To słowa naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II wypowiedziane podczas audiencji 2 lipca 1999 r. w Papieskiej Bibliotece w Watykanie. Doszło wówczas do spotkania z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami szkół średnich z Łapanowa. 

 W bieżącym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z osobą św. Jana Pawła II: stulecie jego urodzin oraz 15-ta rocznica śmierci.

Obydwie te daty skłaniają do refleksji, przypominając że ten obecnie wielki święty był kiedyś wśród nas. Gmina Gdów była bowiem miejscem jego stałego pobytu przez cały rok posługi duszpasterskiej w parafii Niegowić – od 28 lipca 1948 r. do 15 sierpnia 1949 r. Wracał tu również wielokrotnie będąc metropolitą krakowskim.

 Już w 80-tą rocznicę urodzin, 20 maja 2000 roku zorganizowano pierwszy rajd Szlakiem Papieskim z Niegowici do Łapanowa pod hasłem „Wy jesteście solą tej ziemi”, odpowiadając niejako na papieskie słowa mówiące o zaznaczeniu jego ścieżek na tej trasie. Od tego czasu co roku cała okoliczna społeczność oraz przyjezdni goście przemierzają pieszo drogę, którą wędrował młody wikary Karol Wojtyła z Niegowici do Łapanowa. Chodził tam dość często, aby pomagać w spowiedzi, uczestniczyć w uroczystościach, czy też po prostu odwiedzić swojego kolegę z seminarium ks. Kazimierza Sudera. 

Trasa ta o długości około 12 km prowadzi falistą drogą wśród zabudowań gospodarskich, łąk, pól i lasów. W związku z wiosenną porą, kiedy odbywają się rajdy papieskie, szczególnie urocze są tonące w kwiatach łąki. Po drodze mija się również kapliczki, drewniane krzyże oraz figury ufundowane przez mieszkańców tych terenów jeszcze długo wcześniej przed przybyciem tam ks. Karola Wojtyły. 

W gminie Gdów mamy również drugą drogę przemierzaną przez niegowickiego wikarego ks. Karola. Jest to jego pierwsza trasa, którą przebył pieszo z Gdowa do Niegowici na swoją parafię. Została ona udokumentowana przez papieża Jana Pawła II, w książce wydanej w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich pt. „Dar i Tajemnica”, w rozdziale „Na wiejskiej parafii w Niegowici”.– Papież wspominał:„Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w stronę wsi Marszowice i potem doradził mi iść ścieżką wśród pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali było już widać kościół w Niegowici”. 

Drogą tą rozpoczęto zorganizowane wędrówki od roku 2005. Po śmierci papieża w dniu 2 kwietnia tego roku, wśród pracowników Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie zrodziła się myśl przebycia z dziećmi i młodzieżą marszu do Niegowici, aby tam oddać cześć zmarłemu. Do młodzieży miejscowej szkoły dołączyło wielu innych, m.in. pracownicy Urzędu Gminy, niepełnosprawni z ośrodka w Podolanach, harcerze i inne szkoły. W zadumie przebyto trasę liczącą około 5 km. W czasie modlitwy w Niegowici wójt Zbigniew Wojas zaproponował, aby drogę tę przemierzać corocznie. I tak już zostało. Tak zwane Białe Marsze przechodzą każdego roku z sanktuarium w Gdowie do kościoła w Niegowici na początku kwietnia. W ostatnich latach są to marsze wieczorne, ze świecami i pochodniami, z zadumą i modlitwą.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Historia i Tradycja w Gdowie postanowiło oznaczyć te dwa szlaki na terenie naszej gminy oraz częściowo gminy Łapanów. Wkrótce pojawią się tablice informujące o związkach świętego Jana Pawła II z Ziemią Gdowską, Niegowicką i Łapanowską oraz odpowiednie mapy. Pojawią się też strzałki wskazujące drogi znajdujące się na tychże szlakach. Oznakowanie to zostało uzgodnione z Fundacją Szlaki Papieskie w Krakowie, która udostępni nam swoje logo, stosowane na wszystkich podobnych szlakach w Polsce. Oznaczenia ufundowane zostaną przez władze gmin w Gdowie i Łapanowie.

W ten sposób dopełnimy wolę naszego sławnego, byłego współmieszkańca, zaznaczając jego wędrownicze ścieżki.

Teresa Kaczmarczyk

Udostępnij: