Od dekady poszerzają wiedzę

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od roku 2012. W jego powołaniu uczestniczyła Gmina Gdów, gdowskie Centrum Kultury, Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach oraz Politechnika Krakowska, która sprawuje patronat naukowy. Na zajęcia uczęszcza aktualnie ponad 60 osób w Gdowie i ponad 20 w filii w Czyżowie (działającej od czerwca 2015 roku)

W ciągu 10 lat na gdowskiej uczelni zorganizowane zostały setki wykładów dla seniorów w trzech grupach tematycznych: kultura, turystyka oraz tematyka społeczna, prawna i medyczna (z udziałem wykładowców krakowskich uczelni, podróżników, lekarzy…). Odbywały się również zajęcia seminaryjne (informatyka, język angielski, zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne, gimnastyka).

Uniwersytet korzystał m.in. z dofinansowania z Rządowego Programu ASOS, jak również z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i środków z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Wykłady dla gdowskich seniorów prowadzili m.in. były rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, prof. Maria Francuz, prof. Antoni Dziatkowiak, prof. Janusz Pach i wielu innych wykładowców i specjalistów.

Gdowscy studenci od początku aktywnie włączają się w życie społeczne, organizują zbiórki podpisów (m.in. poparcia dla opieki całodobowej w Gdowie, remontu Domu Katolickiego Zorza), akcje charytatywne (m.in. podczas corocznego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, czy ostatnio zbiórki na rzecz Ukrainy i organizację spotkania integracyjnego z uchodźcami).

Z inicjatywy gdowskich seniorów zorganizowano m.in. Pikniki Zdrowia i Aktywności Fizycznej z Marszem po Zdrowie, Bal Seniora (od 2018 r. już cztery edycje) wystawę plenerową archiwalnych fotografii Gdowa, szereg wyjazdów i turystycznych i akcji edukacyjnych. Odwiedzili m.in. Warszawę i Sejm RP, Kraków, Bochnię, Wadowice, Krynicę, Łańcut, Rzeszów, Zalipie, Wysową, Piwniczną, Bardejów, Lubowlę, Kudowę Zdrój (zdobywając najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec), Baranów Sandomierski, Sandomierz, Pszczynę, Lusławice i małopolski Szlak Architektury Drewnianej. Były wyjazdy do kina, teatru i filharmonii.

Seniorzy zrzeszeni w UTW nie tylko poszerzają wiedzę i umiejętności w myśl idei uczenia się przez całe życie, ale są przykładem aktywnej, otwartej grupy społecznej realizującej swoje pasje i zainteresowania.

Swoje święto zaplanowali 26 czerwca na Zarabiu w Gdowie, jako wydarzenie integracyjne, pokazujące nie tylko ich działania, ale i dające uczestnikom możliwość aktywnego spędzenia czasu poprzez organizację m.in. marszu nording walking dla wszystkich, punktów edukacyjnych z udziałem m.in. Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa, porad zdrowotnych i atrakcji dla najmłodszych.

(E.T.U.)

Udostępnij: