Wsiąść do pociągu…

O budowie linii kolejowej w naszym rejonie mówiło się dosłownie od niepamiętnych czasów. Teraz jednak projekt powszechnie nazywany „Podłęże-Piekiełko” zaczyna przybierać konkretne kształty. Jeśli zapowiadane terminy zostaną zachowane, już za 5 lat do Gdowa będzie można się dostać z Krakowa pociągiem. Podróż potrwa ok. pół godziny.

Obecnie, dla nowego odcinka nr 622 Podłęże – Tymbark prowadzone są zaawansowane prace projektowe. Pozyskiwane są również niezbędne decyzje administracyjne. W trakcie ostatecznych uzgodnień są projekty budowlane, a w opracowywaniu projekty wykonawcze. Na terenie gminy Gdów zakończono prace geologiczne i opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską.
Zrealizowanie prac projektowych, związanych z budową linii kolejowej nr 622 na terenie gminy Gdów przewidywane jest w 2024 r. W trzecim kwartale tego roku, ma zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla odcinka Podłęże – Gdów, które powinny zostać zakończone w 2028 r. Wówczas możliwe będzie uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich z Krakowa Głównego do Gdowa. Przewidywany czas przejazdu regionalnego pociągu pasażerskiego na tym odcinku, to około 25-30 minut.

Umożliwienie dojazdu z Gdowa do Zakopanego przez Szczyrzyc i Mszanę Dolną planowane jest po zrealizowaniu ostatnich prac, tj. w 2029 r. Szacowany czas przejazdu to ok. 1 godz. 35 minut, przy założeniu że będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach. W przypadku pociągów przyspieszonych, pojedziemy ok. 1 godz. 10 min. Docelowe czasy przejazdów uzależnione będą od oferty przewoźników kolejowych.

Na linii nowej kolejowej nr 622 Podłęże – Tymbark zaplanowane są stacje i przystanki kolejowe: Podłęże Balachówka, Zagórze koło Niepołomic, Wiatowice, Gdów (koło hotelu Oriza) , Zręczyce, Gruszów, Szczyrzyc, Stróża koło Dobrej, st. Tymbark.

Perony będą odpowiednio wysokie, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Nowe obiekty zapewnią komfort i dostępność wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Planowane są wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i słabo widzących. Zaprojektowano również dojścia do peronów w postaci pochylni oraz schodów, a na przystanku Zręczyce – dodatkowo przejście pod torami, wyposażone w windy.

W ramach budowy nowej linii kolejowej nr 622 Podłęże – Gdów, planowana jest budowa 5 tuneli kolejowych w okolicach miejscowości Suchoraba, Gruszów, Góry Św. Jana, Dobra oraz Wilkowisko. Mają również powstać obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, przejścia pod torami.

Najdłuższym obiektem inżynieryjnym na terenie gminy Gdów będzie dwutorowy most kolejowy nad rzeką Rabą, o długości około 210 metrów. Ważnym elementem inwestycji jest także budowa bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych – wiaduktów. Na odcinku między Podłężem a Gdowem przewidziano 17 takich obiektów, które zapewnią bezpieczną i sprawną komunikację. Szczególnie istotne jest zapewnienie dogodnego skomunikowania peronów w miejscowości Zręczyce i Gdów z przecinanymi w ich sąsiedztwie drogami wojewódzkimi nr 966 i 967. Oprócz wykonania zejść dla pasażerów z wiaduktów drogowych, w obrębie w/w peronów zaprojektowano przejścia podziemne, umożliwiające bezpieczną komunikację pod torami.

Dzięki inwestycji PLK SA poprawi się dostępność komunikacyjna regionów atrakcyjnych turystycznie południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami Polski. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa oraz ranga przemysłowo-gospodarcza Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala. Przedsięwzięcie przyczyni się także do rozwoju kolei w regionie i wzrostu znaczenia ekologicznego środka transportu. Realizacja inwestycji umożliwi okolicznym mieszkańcom, w tym również gdowianom, szybki i wygodny dojazd do Krakowa, np. do szkoły, na studia lub w innych celach. Będą też dogodniejsze połączenia pociągiem między mniejszymi miejscowościami. Inwestycja PLK SA jest ważnym elementem w działaniach eliminujących wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienia lepszego dostępu do kolei, jako ekologicznego środka transportu zbiorowego. Zwiększenie dostępności do kolei, oznacza dla mieszkańców nowe możliwości korzystania z komfortowego, przyjaznego środowisku, szybkiego i wygodnego środka transportu.Źródło: PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.