Zmiany w gdowskiej oświacie

Wrzesień upłynął w szkołach jak za dawnych, dobrych czasów, jednak nie ma gwarancji, że kolejne miesiące przebiegną tak samo. Czy czeka nas powtórka z nauczania zdalnego, czy wprowadzone będą zajęcia w systemie hybrydowym, czy może uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę przez najbliższe dziesięć miesięcy normalnie, czyli w szkolnych ławkach? Czas pokaże. Już teraz wiadomo jednak, jakie zmiany zaszły w gdowskiej oświacie.

Dyrektorzy starzy i nowi

Wiosną zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w czterech placówkach oświatowych. W komisjach zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z danej placówki, a także przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W przedszkolach w Gdowie i Szczytnikach oraz SP w Bilczycach dyrektorami pozostaną dotychczasowe szefowe, natomiast nowy dyrektor będzie w szczytnickiej szkole.

Podczas czerwcowej narady dyrektorów wójt Zbigniew Wojas złożył podziękowania na ręce dotychczasowego dyrektora SP w Szczytnikach Wojciecha Biernata, który obecnie nie przystąpił do konkursu. 

– Składam na Pana ręce podziękowanie za pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach od 2001 roku, za konsekwentne realizowanie wizji rozwoju placówki, Pański profesjonalizm i pełne zaangażowanie w pracę i działalność społeczną; kreatywność i przedsiębiorczość; interesujące pomysły i podejmowanie niezliczonej ilości inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej; bycie sprawnym menadżerem oświaty, a także animatorem szeregu działań sportowych i prospołecznych; a ponadto za zapał do działania i okazywane wsparcie. Wraz z podziękowaniami proszę także przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym – napisał w podziękowaniu Zbigniew Wojas.

Na sierpniowej naradzie wójt gminy wręczył akty powołania dyrektorom placówek oświatowych wyłonionym w konkursach na najbliższych 5 lat. Otrzymali je: Urszula Janicka – Przedszkole Samorządowe w Gdowie, Edyta Książek – PS w Szczytnikach, Ewa Dziedzic – Szkoła Podstawowa w Bilczycach, Marcin Korbut – SP w Szczytnikach.

Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła również w Szkole Podstawowej w Książnicach, ponieważ dotychczasowy dyrektor Grzegorz Piętak od 1 lipca br. został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Gdów. Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły powierzone zostało Agnieszce Partyce-Wiej (do 30 czerwca 2022 r.).

Modernizacje w placówkach oświatowych

Okres wakacji to najlepszy czas na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach. Najważniejsze prace wykonano ostatnio w SP w Bilczycach, gdzie wyremontowano plac apelowy, a także wymieniono piec centralnego ogrzewania i zmodernizowano kotłownię. W SP w Gdowie odmalowano sale lekcyjne i korytarze, a w Książnicach nastąpiła adaptacja pomieszczenia na szatnię do lekcji WF oraz wymiana pieca c.o. i modernizacja kotłowni. Duży zakres miały prace w Niegowici. W budynku SP wymieniono uszkodzoną podbitkę dachu, odnowiono parkiet na korytarzach, utworzono pracownię komputerową na 25 stanowisk. Odremontowano również boisko sportowe wraz z drenażem. W SP w Pierzchowie przystosowano część mieszkalną budynku na potrzeby szkoły, w Winiarach i Wiatowicach m.in. zmodernizowano kotłownie, a w SP w Zręczycach wymieniono wewnętrzną sieć internetową. Gdowska Szkoła Muzyczna zyskała monitoring wizyjny i domofon, odmalowano też korytarze. 

Dodatkowe fundusze dla szkół

Szkoła Podstawowa w Niegowici pozyskała 90 tys. zł i przystąpiła do projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych ” w ramach 10 Osi Priorytetowej. Celem działań jest wyposażenie szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. 

 Szkoły z Jaroszówki, Marszowic i Wiatowic pozyskały dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji (SP Jaroszówka 79,5 tys. zł, SP Marszowice 90 tys. zł i SP Wiatowice 52 tys. zł).

Do Jaroszówki trafiło również dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie nowej części obiektu.

Redakcja

Udostępnij: